UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: TRAD

Informació personal

CHAUME VARELA, FEDERICO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Traducció i Comunicació - Traducció i Interpretació
 • Vocal
 • Coordinador/a del grup d'investigació TRAMA - Traducció per als Mitjans Audiovisuals i Accessibilitat
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
 • HC2349DD - (964 729767)
 • chaume@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4843-5228
 • - //www.trama.uji.es

  Ressenya Personal

  Frederic Chaume és Catedràtic del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I (Espanya) i Honorary Professor de la University College London (Gran Bretanya). És autor de nombroses publicacions sobre traducció i traducció audiovisual, entre les quals destaquen: Doblatge i subtitulació per a la televisió (Vic: Eumo, 2003), Cine y Traducción (Madrid: Cátedra, 2004), Audiovisual Translation: Dubbing (Londres: Routledge, 2012) i Teories Actuals de la Traducció (Alzira: Bromera, 2010, amb Cristina García), així com també és coeditor de tres llibres i dos números de revistes internacionals de traducció. És director del grup d’investigació consolidat TRAMA (Traducció i Mitjans Audiovisuals, www.trama.uji.es), ha impartit docència reglada (doctorat i màster) en més de vint universitats espanyoles, europees i americanes, i també ha dictat nombroses conferències plenàries en diverses universitats i congressos nacionals i internacionals. La seua docència se centra en assignatures de grau i postgrau sobre doblatge, subtitulació i teoria i metodologia de la traducció audiovisual. Les seues línies d’investigació són la teoria de la traducció audiovisual, especialment en el cas del doblatge, i els estudis interdisciplinaris entre cinema i traducció. En l’àmbit professional, des de 1988 ha traduït més de 100 obres audiovisuals per a diferents estudis de doblatge i subtitulació, per a Radio Televisió Valenciana i per a diverses productores cinematogràfiques, i ha rebut els Premis Berlanga 2010 per la seua trajectòria en recolzament del sector professional del doblatge i en la formació de traductors i Xènia Martínez, concedit per l’associació professional ATRAE, per la seua extensa tasca com a investigador, docent i divulgador en el camp de la traducció audiovisual.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBK008 - Conceptes Teòrics Aplicats a la Investigació en Traducció Audiovisual Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  SBK010 - Metodologia de la Investigació en Traducció Audiovisual Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  SBK013 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)
  TI0934 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Espanyol) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0957 - Prácticas Externas Grado en Traducción e Interpretación
  TI0965 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Català) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0966 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Espanyol) Grau en Traducció i Interpretació
  TI0983 - Trabajo de Final de Grado Grado en Traducción e Interpretación  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • The Retranslation and Mediated Translation of Audiovisual Content in Multilingual Spain: Reasons and Market Trends
  • Federico Chaume Varela. STATUS QUAESTIONIS. Num. 15. pp. 1-16. 2019. Científic.

  • An overview of audiovisual translation: Four methodological turns in a mature disciplin
  • Federico Chaume Varela. JOURNAL OF AUDIOVISUAL TRANSLATION. Num. 1. Vol. 1. pp. 40-63. 2018. Científic.

  • Is audiovisual translation putting the concept of translation up against the ropes?
  • Federico Chaume Varela. JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION : JOSTRANS. Num. 30. pp. 84-104. 2018. Científic.

  • Subtitling for d/Deaf and Hard-of-Hearing Children: Current Practices and New Possibilities to Enhance Language Development
  • Ana Tamayo Masero, Federico Chaume Varela. BRAIN SCIENCES. Num. 7. Vol. 7. pp. 1-13. 2017. Científic.

  • Los códigos de significación del texto audiovisual: implicaciones en la traducción para el doblaje, la subtitulación y la accesibilidad
  • Ana Tamayo, Federico Chaume Varela. REVISTA LINGUAE. Num. 3. pp. 301-337. 2016. Científic.

  • Dubbing a TV Drama Series. The Case of The West Wing
  • Federico Chaume Varela. INTRALINEA. Num. Special Issue. pp. 1-18. 2016. Científic.

  • Teaching advertising translation: A didactic proposal
  • Federico Chaume Varela, José Luis Martí Ferriol. REVISTA LINGUAE. Num. 1. pp. 75-98. 2014. Científic.

  • Subtitling Language Diversity in Spanish Immigration Films
  • Irene De Higes Andino, Federico Chaume Varela. META. Num. 1. Vol. 58 . pp. 134-145. 2013. Científic.

  • Panorámica de la investigación en traducción para el doblaje
  • Federico Chaume Varela. TRANS. REVISTA DE TRADUCTOLOGÍA. Num. 17. pp. 13-43. 2013. Científic.

  • Prefabricated Orality. A Challenge in Audiovisual Translation
  • Federico Chaume Varela, Rocio Baños-Piñero. INTRALINEA. Num. 1. pp. 1-9. 2009. Científic.

  • El paper de la TAV en la creació i difusió de models de llengua
  • Federico Chaume Varela. CDL. REVISTA DEL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS DE BALEARS. Num. 129. pp. 62-77. 2008. Científic.

  • La compensación en traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. 13. pp. 71-84. 2008. Científic.

  • Quality Standards in dubbing: a proposal
  • Federico Chaume Varela. TRADTERM. Num. 13. pp. 71-89. 2007. Docent.

  • Dubbing practices in Europe: Localisation beats globalisation
  • Federico Chaume Varela. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIES THEMES IN TRANSLATION STUDIES. Num. 6. pp. 201-217. 2007. Científic.

  • Research on Translation for Subtitling in Spain and Italy
  • Federico Chaume Varela. JOURNAL OF SPECIALISED TRANSLATION : JOSTRANS. Num. 8. pp. 124-128. 2007. Científic.

  • Translating audiovisual texts in the bilingual context of the Catalan-speaking areas: the case of Spanish Catalan translation
  • Ana Cristina García de Toro, Federico Chaume Varela. MERCATOR MEDIA FORUM. Num. 1. Vol. 9 . pp. 4-13. 2006. Científic.

  • El nou paradigma dels estudis de traducció: notes arran d'un article de Mona Baker
  • Federico Chaume Varela. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 40. pp. 123-128. 2006. Científic.

  • The language we watch: an approach to the linguistic model of Cataln in dubbing
  • Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela, Gloria Torralba Miralles, A. Alemany. MERCATOR MEDIA FORUM. Num. 9. pp. 14-25. 2006. Científic.

  • Los estándares de calidad y la recepción de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. PUENTES. Num. 6. pp. 5-12. 2005. Docent.

  • Discourse Markers in Audiovisual Translating
  • Federico Chaume Varela. META. Num. 49,4. pp. 843-855. 2004. Científic.

  • La enseñanza universitaria de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. REVISTA DE LA FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS. Num. 7. pp. 61-86. 2004. Docent.

  • Modelos de investigación en traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. IKALA. Num. 9. Vol. 15 . pp. 351-365. 2004. Científic.

  • Film Studies andTranslation Studies: Two Disciplines at Stake in Audiovisual Translation
  • Federico Chaume Varela. META. Num. 49, 1. pp. 12-24. 2004. Científic.

  • Models of research in audiovisual translation
  • Federico Chaume Varela. BABEL. Num. 1. Vol. 48 . pp. 1-13. 2002. Científic.

  • Els codis de significació no verbals en el cinema: la incidencia del codi de mobilitat en les operacions de traducció
  • Federico Chaume Varela. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 33. pp. 71-92. 2002. Científic.

  • "El doblaje en España: angilicismos frecuentes en la traducción de textos audiovisuales"
  • Federico Chaume Varela, Ana Cristina García de Toro. RIVISTA INTERNAZIONALE DI TECNICA DELLA TRADUZIONE. Num. 6. pp. 119-137. 2001. Científic.

  • La traducción audiovisual: investigación y docencia
  • Federico Chaume Varela. PERSPECTIVES - STUDIES IN TRANSLATION THEORY AND PRACTICE. Num. 2. Vol. 7. pp. 209-219. 1999. Científic.

  • Tècniques de traducció de la informació no verbal en els textos audiovisuals, en Verdegal, J
  • Federico Chaume Varela. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 9. pp. 23-33. 1998. Científic.

  Llibres


  • La traducción para la subtitulación en España. Mapa de convenciones
  • Gloria Torralba Miralles, Ana Tamayo Masero, Laura Mejías Climent, Juan José Martínez Sierra, José Luis Martí Ferriol, Joaquín Granell Zafra, Julio De los Reyes Lozano, Irene De Higes Andino, Federico Chaume Varela, Beatriz Cerezo Merchán. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788417429973. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La Traducción para el doblaje en España. Mapa de convenciones
  • Beatriz Cerezo Merchán, Federico Chaume Varela, Joaquín Granell Zafra, José Luis Martí Ferriol, Juan José Martínez Sierra, Anna Marzà Ibàñez, Gloria Torralba Miralles. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788416356003. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Audiovisual Translation: Dubbing
  • Federico Chaume Varela. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9781905763917. Manchester (Regne Unit). Ed. Saint Jerome Publishing.

  • Teories actuals de la traductologia
  • Federico Chaume Varela, Ana Cristina García de Toro. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788498246360. Alzira. Ed. Bromera.

  • La traducción audiovisual. Investigación, enseñanza y profesión
  • Federico Chaume Varela, Patrick Zabalbeascoa Terran, Laura Santamaria. 2005. Edició. Científic. ISBN 8484449963. Granada. Ed. Comares.

  • Cine y Traducción
  • Federico Chaume Varela. 2004. Autoria. Creació literaria. ISBN 8437621364. Madrid. Ed. Ediciones Cátedra.

  • Doblatge i subtitulació per a la TV
  • Federico Chaume Varela. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8497660277. Barcelona. Ed. Eumo Editorial.

  • La traducción en los medios audiovisuales
  • Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela. 2001. Edició. Científic. ISBN 8480213213. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Perspectives: Studies in Translatology
  • Federico Chaume Varela. 1999. Edició. Científic. ISBN 8772895403. Copenhague. Ed. Museum Tusculanum Press.

  • La enseñanza de la traducción
  • Anabel Borja Albi, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, Joan Manuel Verdegal Cerezo, Rosa María Agost Canós, Silvia Gamero Pérez. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210788. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • El doblaje en la nube: la última revolución en la localización de contenidos audiovisuales
  • Federico Chaume Varela, Julio De los Reyes Lozano. Modalidades de traducción audiovisual. Completando el espectro. Granada (Espanya). Ed. Comares. 2021. ISBN 9788413690643. Científic.

  • Audiovisual translation in the age of digital transformation Industrial and social implications
  • Federico Chaume Varela. Reassessing Dubbing: Historical approaches and current trends. Roma (Itàlia). Ed. John Benjamins. 2019. ISBN 9789027203465. Científic.

  • Prólogo
  • Federico Chaume Varela. El Doblaje. Nuevas Vías de Investigación. Granada. Ed. Comares. 2017. ISBN 9788490454398. Científic.

  • Audiovisual Translation Trends: Growing Diversity, Choice, and Enhanced Localization
  • Federico Chaume Varela. Media Across Borders. Localizing TV, Film and Video Games. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2016. ISBN 9781138809451. Científic.

  • El modelo de la lengua del doblaje: las unidades fraseológicas en las traducciones de RTVV
  • Gloria Torralba Miralles, Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela. Lenguas especializadas, fijación y traducción. Alacant (Espanya). Ed. Universitat d'Alacant. 2012. ISBN 9788497172097. Científic.

  • Linguistic Diversity in Spanish Immigration Films. A Translational Approach.
  • Juan J. Martínez Sierra, José Luis Martí Ferriol, Irene De Higes Andino, Ana María Prats Rodríguez, Federico Chaume Varela. Polyglot Cinema. Münster. Ed. Lit Verlag. 2010. ISBN 9783643502261. Científic.

  • Prólogo:Cine doblado y cine subtitulado: ¿dos formas de ver la misma película o dos películas diferentes?
  • Federico Chaume Varela. Cine independiente y traducción. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. ISBN 9788498768428. Científic.

  • Audiovisual, Traducción
  • Federico Chaume Varela. Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid. Ed. Gredos. 2009. ISBN 9788424936266. Científic.

  • Monographs of universitat Jaume I degrees
  • Federico Chaume Varela, Rosario Colubi Sendra, José Manuel Gil Beltrán, Beatriz Bonet Almela, Inmaculada Usó, Raquel Flores Buils. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • The language of dubbing: present facts and future perspectives
  • Anna Marzà Ibàñez, Federico Chaume Varela. Analysing Audiovisual Dialogue. Bolonya. Ed. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (CLUEB). 2009. ISBN 9788849131598. Científic.

  • Teaching synchronization in a dubbing course: some didactic proposals
  • Federico Chaume Varela. The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam/Filadeldia. Ed. John Benjamins. 2008. ISBN 978902721686. Docent.

  • Prólogo a un estudio sobre traducción y humor o invitación a la lectura de la sonrisa audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Humor y traducción. Los Simpson cruzan la frontera. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216364. Científic.

  • La retraducción de textos audiovisuales: Razones y repercusiones traductológicas
  • Federico Chaume Varela. Retraducir. Málaga. Ed. Miguel Gómez Ediciones. 2007. ISBN 9788488326713. Científic.

  • Dubbing
  • Federico Chaume Varela. Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Ed. Oxford (Regne Unit). Ed. Elsevier. 2006. ISBN 9780080442994. Científic.

  • Creativitat com a innovació educativa a l’aula de traducció general anglès-espanyol i de traducció audiovisual: el teatre com a instrument pedagògic.
  • Federico Chaume Varela, María Calzada Pérez, Rosa María Agost Canós. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • El componente no verbal de los textos audiovisuales: la incidencia del código de movilidad en la traducción
  • Federico Chaume Varela. Estudios sobre traducción: teoría, didáctica, profesión. Vigo. Ed. Universidade de Vigo. 2005. ISBN 8481582905. Científic.

  • Estrategias y técnicas de traducción para el ajuste o adaptación en el doblaje
  • Federico Chaume Varela. Trasvases culturales: Literatura, Cine, Traducción. Zarautz. Ed. Universidad del País Vasco. 2005. ISBN 8483737078. Docent.

  • Synchronization in dubbing: A translational approach
  • Federico Chaume Varela. Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam / Philadelphia. Ed. John Benjamins. 2004. ISBN 9027216622. Científic.

  • Nuevas tecnologías y documentación en la enseñanza de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. VII Jornadas de Traducció a Vic Interficies: Aproponat la pedagogia de la traducció a les llengües estrangeres. -. Ed. Eumo Editorial. 2003. ISBN 849766016. Docent.

  • El ajuste en la traducción para el doblaje
  • Federico Chaume Varela. Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación, vol 2. Granada. Ed. Atrio. 2003. ISBN 849610111X. Científic.

  • Teaching a course on audiovisual translation (dubbing and subtitling): Some didactic proposals
  • Federico Chaume Varela. Speaking in Tongues: Language across Contexts and Users. Valencia. Ed. Universitat de València. 2003. ISBN 8437058481. Docent.

  • Nuevas líneas de investigación en traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Nuevas perspectivas de los estudios de traducción. Valladolid. Ed. Universidad de Valladolid. 2002. ISBN 8484481875. Científic.

  • La pretendida oralidad de los textos audiovisuales
  • Federico Chaume Varela. La traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213213. Científic.

  • Horizontes cercanos: la consolidación académica de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela, Rosa María Agost Canós. La traducción en los medios audiovisuales. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213213. Científic.

  • Más allá de la lingüística textual: cohesión y coherencia en los textos audiovisuales y sus implicaciones en traducción
  • Federico Chaume Varela. La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid. Ed. Ediciones Cátedra. 2001. ISBN 8437618932. Científic.

  • La traducción audiovisual: Estudio descriptivo y modelo de análisis de los textos audiovisuales para su traducción
  • Federico Chaume Varela. Colección CD Magna num. 5. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213981. Científic.

  • Aspectos profesionales de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. D. Kelly (ed.), La traducción y la interpretación en España hoy: Perspectivas profesionales. Granada. Ed. Comares. 2000. ISBN 8484440419. Docent.

  • Vínculos de cohesión entre la narración verbal y la narración visual en la traducción de textos audiovisuales
  • Federico Chaume Varela. Traducción subordinada I: El doblaje. Vigo. Ed. Universidade de Vigo. 2000. ISBN 8481581674. Científic.

  • La traducción audiovisual
  • Amparo Hurtado Albir, Federico Chaume Varela, Rosa María Agost Canós. Enseñar a traducir. Objetivos de aprendizaje y metodología en la formación de traductores e intérpretes. Madrid. Ed. Edelsa. 1999. ISBN 8477113580. Docent.

  • La Palabra Vertida
  • Federico Chaume Varela. La Traducción audiovisual: Estado de la cuestión. Madrid. Ed. Ediciones Clásicas. 1997. ISBN 8479231122. Científic.

  • Translating non-verbal information in dubbing
  • Federico Chaume Varela. Nonverbal Communication and Translation. Amsterdam. Ed. John Benjamins. 1997. ISBN 9027216185. Científic.

  Ponències a congressos


  • Comunicación inclusiva: accesibilidad en los medios de comunicación
  • Federico Chaume Varela. XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social "Las nuevas narrativas, en el entorno social". Tenerife (Espanya). 02-12-2019. Científic. 2019.

  • Las convenciones de la traducción para el doblaje: takes, símbolos, ajuste y oralidad
  • Federico Chaume Varela. I Encuentro Internacional de Lengua y Traducción Española en Italia. Udine (Itàlia). 06-12-2018. Científic. 2018.

  • Media Localisation in the 21st Century
  • Federico Chaume Varela. e-Expert Seminar Series: Translation and Languages Teaching.Taking Stock of Recent Advances in Pedagogical Translation and Foreign Language Education. Córdoba (Espanya). 06-11-2018. Científic. 2018.

  • A short tour in Audiovisual translation
  • Federico Chaume Varela. A tradução na prática ∞ a prática da tradução V. Coimbra (Portugal). 18-05-2018. Científic. 2018.

  • La traducción audiovisual: desde los inicios a la era de la digitalización
  • Federico Chaume Varela. II Congreso Internacional Ciencia y Traducción: "Puentes interdisciplinares y transmisión del conocimiento científico. Córdoba (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • La docencia y la investigación en TAV: sinergias entre universidades, empresas y traductores
  • Federico Chaume Varela. IV Conferencia Internacional de Traducción Audiovisual. Barcelona (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016.

  • La historia (no contada) de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. VI Congreso de la Sociedad Española de Lenguas Modernas. Sevilla (Espanya). 10-11-2016. Científic. 2016.

  • Panorámica de la traducción audiovisual: modalidades, mercado, historia y nuevas tendencias
  • Federico Chaume Varela. VI Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. Buenos Aires. 21-04-2016. Científic. 2016.

  • Nuevas tendencias en traducción para el doblaje: transcreación, doblaje colaborativo y avances tecnológicos
  • Federico Chaume Varela. V Congreso de la Sociedad Española de Lenguas Modernas. Sevilla (Espanya). 05-11-2015. Científic. 2015.

  • Historia y panorámica de la TAV Las modalidades de la TAV: Doblaje, Voice-over, Comentario libre, Audiodescripción para ciegos, Fandubs y Localización de videojuegos
  • Federico Chaume Varela. I Congreso Internacional de Traducción Audiovisual. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 06-06-2015. Científic. 2015.

  • Los códigos de significación del texto audiovisual: Implicaciones en doblaje, subtitulación, SPS y AD
  • Federico Chaume Varela. IV Congreso de la Sociedad Española de Lenguas Modernas (SELM 2014). Sevilla (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2014.

  • Traducción Audiovisual I y Traducción Audiovisual II
  • Federico Chaume Varela. I Congreso Internacional de Traducción y Interpretación especializada. Universidad César Vallejo de Lima (Perú). 27-09-2014. Científic. 2014.

  • La traducción de canciones para doblaje y subtitulación: propuestas didácticas
  • Federico Chaume Varela, Jorge Díaz Cintas. Simposio internacional sobre trasvases culturales en los medios audiovisuales: Música y traducción. Vitoria, Universidad del País Vasco (Espanya). 29-04-2014. Científic. 2014.

  • Trasvases culturales en los medios audiovisuales
  • Jorge Díaz Cintas, Federico Chaume Varela, Raquel Merino Álvarez. Simposio internacional sobre trasvases culturales en los medios audiovisuales: Música y traducción. Vitoria, Universidad del País Vasco (Espanya). 29-04-2014. Científic. 2014.

  • La traducción audiovisual: síntomas de cambio de hábitos
  • Federico Chaume Varela. III Congreso de la sociedad española de Lenguas Modernas. Sevilla (Espanya). 07-11-2013. Científic. 2013.

  • La traducción para el doblaje en Europa: mercado, habiliddes y tareas
  • Federico Chaume Varela. XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas. La Hispanística tendiendo puentes. Münster (Alemanya). 20-03-2013. Científic. 2013.

  • El futuro de la traduccion audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Jornada Internacional: Perspectivas de la traducción en un mundo globalizado. Universidad de Alcalá (Espanya). 30-10-2012. Científic. 2012.

  • La investigación en Traducción, Literatura y Medios Audiovisuales en Europa
  • Federico Chaume Varela. Simposio TRALIMA (Traducción, Literatura y Medios Audiovisuales). Universidad del País Vasco (Espanya). 18-10-2012. Científic. 2012.

  • Desenvolupament d'eina informàtica per avaluar la llegibilitat de subtítols
  • José Luis Martí Ferriol, Federico Chaume Varela, Irene De Higes Andino, Jorge Díaz Cintas. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • El futur del doblatge
  • Federico Chaume Varela. XIi Jornades de Traducció i Interpretació: Traducció Audiovisual. Vic. 13-05-2008. Científic. 2008.

  • Dubbing
  • Federico Chaume Varela. 2nd International Conference "Media for All". (620) (Portugal). 07-11-2007. Docent. 2007.

  • La retraducción de textos audiovisuales: razones y repercusiones profesionales
  • Federico Chaume Varela. I Seminario sobre Retraducción: textos literarios y audiovisuales. Universidad de Málaga. 15-09-2003. Científic. 2007. Ed. Miguel Gómez Ediciones. ISBN 9788488326713.

  • Una propuesta de estandares de calidad en la traducción para el doblaje
  • Federico Chaume Varela. V Jornadas sobre doblaje y subtitulación. Universidad de Alicante. 28-11-2006. Docent. 2006.

  • An Introduction to dubbing
  • Federico Chaume Varela. Pride and Prejudice. Catalan Studies and the Translation Process. University of Manchester. 01-04-2006. Científic. 2006.

  • El mercado laboral de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. I Seminario sobre Traducción Audiovisual. Universitat País Basc. 28-09-2005. Científic. 2005.

  • Film Studies and Translation Studies:Two Disciplines at Stake in Audiovisual Translation
  • Federico Chaume Varela. In So Many Words. Language Transfer on the Screen.. Londres. 06-02-2004. Científic. 2004.

  • La traducción jurídica y el cine
  • Federico Chaume Varela. VII Jornadas internacionales sobre la traducción. Universitat Jaume I de Castelló.. 13-11-2003. Científic. 2003.

  • L'ús d'internet i de software específic a l'aula de Traducció Audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Actes de les VII jornades de traducció a Vic. Interficies. Apropant la pedagogia de la traducció i de les llengues estrangeres.. Universitat de Vic. 27-05-2003. Docent. 2003. Ed. Eumo Editorial. ISBN 8497660161.

  • Los códigos de significación del lenguaje cinematográfico y su incidencia en traducción
  • Federico Chaume Varela. !Doble o nada! Actas de las primeras y Segundas Jornadas sobre Doblaje y subtitulación. Alicante (Espanya). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8479086122.

  • Un modelo de análisis de los textos audiovisuales desde el punto de vista de la traducción
  • Federico Chaume Varela. III Congreso Internacional de Transvases culturales: Literatura, Cine y Traducción. Vitoria. 01-06-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 8483733560.

  • Textual Constraints and the Translator's Creativity in Dubbing
  • Federico Chaume Varela. Translators' Strategies and Creativity. Amsterdam. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. John Benjamins. ISBN 9027216304.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • The Didactics of Audiovisual Translation in the Age of Cloud Technologies
  • Jorge Díaz-Cintas, Federico Chaume Varela. UCL University College de Londres (Regne Unit). Bolaños García-Escribano, Alejandro. Num. PASS (with minor changes). 13-11-2020.

  • Subtitling Gender Stereotypes into English: The Case of Comedy Italian Style
  • Jorge Díaz-Cintas, Federico Chaume Varela. UCL University College de Londres (Regne Unit). Alfano, Vincenzo. Num. PASS (with minor changes). 07-09-2020.

  • Traducción Audiovisual en Serbia. Estado de la cuestión
  • Federico Chaume Varela, Marcos Rodríguez Espinosa. Universidad de Málaga, Departamento de Traducción e interpretación (Espanya). Lukic, Nina. Num. cum laude. 04-12-2015.

  • The translation of Cultural references in the Italian Dubbing of Television Series
  • Federico Chaume Varela, Jorge Díaz-Cintas. Translation Studies Unit - Imperial College London (Regne Unit). Ranzato, Irene. Num. PHD GRANTED-WITH MINOR CHANGES. 31-05-2013.

  • La Oralidad prefabricada en la traducción para el doblaje. Estudio Descriptivo-Contrastivo del Español de dos comedias de situación:siete vidas y fiends
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Granada. Departamento de Traducción e Interpretación (Espanya). Baños Piñero, Rocio. Num. Sobresaliente cum laude por un. 24-09-2009.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Master oficial en Traducción y Mediación Intercultural
  • Federico Chaume Varela. Traduccción audiovisual. 12-03-2013.Universidad de Salamanca - Dep. Traducción e Interpretación.

  • Master de investigación: Master Oficial interuniversitari en traducció creativa i humanística
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 06-02-2009.Universitat de València. Departament de Teoria dels llenguatges i Ciències de la comunicació..

  • Master Oficial en Traducción, Mediación Cultural e Interpretación
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 19-05-2008.Universitat de Málaga, Departament de Traducció.

  • Master de investigación: Master Oficial interuniversitari en traducció creativa i humanística
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 07-01-2008.Universitat de València. Departament de teoria dels llenguatges i Ciències de la comunicació..

  • Master de investigación: I Máster en traducción literaria y Humanística
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 12-06-2007.Universidad de Málaga.

  • Estudios de Traducción: Investigación en Traducción e Interpretación Especializadas
  • Federico Chaume Varela. Frederi Chaume Varela. 17-05-2007.Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación..

  • Master de investigación:Master oficial en Traducción e interpretación
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 30-03-2007.Universidad de Granada.

  • Máster de investigación: I Máster en traducción Audiovisual, subtitulado para sordos y audiodescripción.
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 26-02-2007.Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

  • Traducción, Sociedad y Comunicación
  • Federico Chaume Varela. Perspectivas de estudio de la traducción audiovisual. 12-12-2006.Universitat de Granada, Departament de Traducció..

  • Master de investigación: Máster en Traducción Audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 12-06-2006.Roehampton University.

  • Estudios de Traducción: Investigación en Traducción e Interpretación Especializadas
  • Federico Chaume Varela. Frederi Chaume Varela. 21-05-2006.Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación.

  • Estudios de Traducción: Investigación en Traducción e Interpretación Especializadas
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume Varela. 08-05-2005.Universidad de Málaga: Departamento de Traducción e Interpretación.

  • Estudios de traducción: Investigación en traducción especializada e interpretación comunitaria
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume. 22-05-2004.Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación.

  • Traducción, sociedad y comunicación
  • Federico Chaume Varela. Frederic Chaume Varela. 15-04-2001.Universidad de Granada. Departamento de Traducción i Interpretación.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Translation talks: traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (Perú). 21-10-2020.

  • La traducción audiovisual: últimos avances tecnológicos y nuevas tendencias
  • Federico Chaume Varela. Universitat de València (Espanya). 25-10-2018.

  • Introducción a las publicaciones científicas en traducción
  • Federico Chaume Varela. Universidad peruana de ciencias aplicadas (Perú). 23-04-2018.

  • III Seminari d'especialització en didáctica de la traducció
  • Federico Chaume Varela. Universitat Autònoma de Barcelona. 06-07-2016.

  • Didáctica de la Traducción Audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). 05-07-2016.

  • Translating and dialogue writing for dbbing. Basic skills for a fast-growing market
  • Federico Chaume Varela. UNED. 10-05-2016.

  • Didáctica de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 01-10-2014.

  • Introducción al doblaje
  • Federico Chaume Varela. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 30-09-2014.

  • La Traducción Audiovisual: Enfoque didáctico
  • Federico Chaume Varela. Universidad César Vallejo (Perú). 29-09-2014.

  • La Traducción Audiovisual: Mapa de la Investigación
  • Federico Chaume Varela. Universidad César Vallejo (Perú). 29-09-2014.

  • New trends in the global market of audiovisual translation
  • Federico Chaume Varela. Università Degli Studi(Roma) - Dipartamento di Lingue Letterature e Culture Straniere. 07-05-2014.

  • Las competencias fílmicas del traductor para doblaje y subtitulación
  • Federico Chaume Varela. Universitat d'Alacant (Espanya). 08-04-2014.

  • 5Th International conference Media for All Audiviovisual Translation: Expanding Borders
  • Federico Chaume Varela. Transmedia group i University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences. 25-09-2013.

  • In Search of Naturalness in Translated Audiovisual Dialogues
  • Federico Chaume Varela. University of Pavia (Itàlia). 14-09-2012.

  • Nuevos retos en la formación del traductor de textos audiovisuales
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Valladolid (Soria). 12-06-2010.

  • La adaptación de los diálogos cinematográficos en el doblaje: una panorámica europea.
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Sevilla. 15-05-2010.

  • An Introduction to Dubbing in Europe: Professional Conventions
  • Federico Chaume Varela. Department of Humanities Imperial College London. 10-02-2010.

  • An Introduction to Dubbing in Europe: Professional Conventions
  • Federico Chaume Varela. Imperial College London. 10-02-2010.

  • El doblaje en Europa: estudio comparativo
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Murcia. 26-11-2008.

  • La adaptación de los diálogos en la taducción para el doblaje: Una comparativa europea
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Alicante. 26-11-2008.

  • La profesión del traductor de cine y TV
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Salamanca. 22-09-2008.

  • Dubbing in Europe. Professional Conventions and Fees
  • Federico Chaume Varela. Imperial College London. 17-04-2008.

  • ¿Qué se entiende por un buen doblaje? Las expectativas del entorno profesional de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación. 24-05-2007.

  • El paper de la traducció audiovisual en la creació i difusió de models de llengua
  • Federico Chaume Varela. Academia Valenciana de la Llengua. Institut d'Estudis Catalans (Espanya). 18-05-2007.

  • The language of dubbing: A prefabricated discourse
  • Federico Chaume Varela. Scuola Superiore de Lingue Moderne per Interporeti e Traduttore. Università di Bologna. 08-05-2007.

  • La competencia fílmica del traductor para doblaje y subtitulación
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Las palmas de Gran Canaria. 28-02-2007.

  • Quin valencià volem en televisió?
  • Federico Chaume Varela. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 09-02-2007.

  • Retos actuales de la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación. 28-05-2006.

  • An Introduction to Dubbing
  • Federico Chaume Varela. The University of Manchester. 22-04-2006.

  • La Traducción Audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 07-10-2005.

  • Los medios de comunicación y la traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación. 08-05-2005.

  • Lenguaje cinematográfico y traducción audiovisual
  • Federico Chaume Varela. Universidad de Málaga. Departamento de Traducción e Interpretación. 22-05-2004.

  • Les característiques del català dels mitjans audiovisuals valencians
  • Federico Chaume Varela. Universitat Autònoma de Barcelona. 15-03-2004.

  • Doblatge i subtitulació per a la TV
  • Federico Chaume Varela. Universitat de Vic. Facultat de Traducció. 21-11-2003.

  Comités de congresos


  • Federico Chaume Varela. I Congrès SETAM: Estat actual de l'estudi de la traducció audiovisual a Espanya.. Universitat Pompeu Fabra. . Científic.

  • Federico Chaume Varela. 9th International Conference Media for All. Barcelona (Espanya). 27-01-2021. Científic.

  • Federico Chaume Varela, Julio De los Reyes Lozano, Laura Mejías Climent, Joaquín Granell Zafra, Irene De Higes Andino. I International Conference on Social Inclusion, Audiovisual Translation and Audiovisual Communication: Accessible Filmmaking for the Common Good: From Ideas Conference. Castellón (Espanya). 13-11-2019. Científic.

  • Federico Chaume Varela, Anna Marzà Ibàñez, Ana María Muñoz Miquel, Gloria Torralba Miralles. PluriTAV International Conference: Multilingualism, Translation and Languages Teaching. Valencia (Espanya). 24-10-2019. Científic.

  • Federico Chaume Varela. 1st International Conference on Research Methods on Audiovisual Transalation. Alger (Algèria). 15-10-2019. Científic.

  • Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela, José Manuel Marco Borillo. 9º Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI9): Translatum nostrum - El mestizaje desde el Mediterráneo . Alacant (Espanya). 23-01-2019. Científic.

  • Federico Chaume Varela. XI Setmana de la Traducció Audivisual. Castelló de la Plana (Espanya). 07-11-2018. Docent.

  • Irene De Higes Andino, Federico Chaume Varela. The Trafilm conference: Multilingualism and audiovisual translation. Barcelona (Espanya). 30-11-2017. Científic.

  • Federico Chaume Varela, José Luis Martí Ferriol. VIII Setmana de la Traducció Audiovisual. Universitat Jaume I (Espanya). 22-03-2016. Científic.

  • Federico Chaume Varela, Beatriz Cerezo Merchán, Irene De Higes Andino. I Congreso Internacional de Traducción Audiovisual. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 06-06-2015. Científic.

  • Federico Chaume Varela. VI Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2014). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 22-05-2014. Científic.

  • Federico Chaume Varela. VI Setmana de la Traducció Audiovisual. Universitat Jaume I (Espanya). 23-04-2013. Científic.

  • Federico Chaume Varela. Simposio TRALIMA. Universidad del País Vasco (Espanya). 18-10-2012. Científic.

  • Federico Chaume Varela. 2nd International Conference "Media for All". Portugal. 07-11-2009. Científic.

  • Federico Chaume Varela. 3re International Conference "Media for All". Amberes. 22-10-2009. Científic.

  • Federico Chaume Varela. Audiovisual Translation: Multidisciplinary Approaches. Université Montpellier 3. 19-06-2008. Científic.

  • Federico Chaume Varela. I Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para personas con discapacidad. Universidad Carlos III de Madrid. 10-07-2006. Científic.

  • Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot, Rosa María Agost Canós, Federico Chaume Varela, Isabel García Izquierdo, José Manuel Marco Borillo, María José Seguí Cosme. VII Jornadas Internacionales sobre la Traducción. Universitat Jaume I. 13-11-2003. Científic.

  • Federico Chaume Varela. I Congreso SETAM: Estado actual del estudio de la traducción audiovisual en España. Universitat Pompeu Fabra. 27-04-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Federico Chaume Varela. 2016 ANUARIO DE INVESTIGACION EN LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.

  • Federico Chaume Varela. 2014 ANUARI TRILCAT.

  • Federico Chaume Varela. 2012 @TIC - REVISTA D'INNOVACIÓ EDUCATIVA.

  • Federico Chaume Varela. 2010 NEW TRENDS IN TRANSLATION STUDIES.

  • Federico Chaume Varela. 2009 MISCELANEA.

  • Federico Chaume Varela. 2009 META.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Confeccion de un libro en inglés titulado "A companion to Audiovisual Translation"
  • Federico Chaume Varela. , Jorge Díaz Cintas. 6 mesos. 04-02-2010.