UJI

Junta Permanent

Última modificació: 16/02/2021 | Font: TRAD

Direcció

Guzmán Pitarch, Josep Roderic

Secretaria

Borja Albi, Anabel

Representant àrea Biblioteconomia i Documentació  

Sales Salvador, Adoración

Representant àrea Lingüística General 

Raga Gimeno, Francisco José

Representant àrea Traducció i Interpretació

Calzada Pérez, María

Representant Personal d’administració i serveis

Fernández Pallarés, Marcos

Representant de l'estudiantat

Hernández Pérez, Arturo

Informació proporcionada per: Departament de Traducció i Comunicació