Projecte REBIABLE

27/02/2017 | QUI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El projecte d'investigació «Biorreactores de membrana sostenibles y competitivos para tratamiento de aguas residuales(REBIABLE)» pretén desenvolupar un nou tipus de reactor biològic de membranes ceràmiques (C-MBR) amb propietats antifouling per al tractament d'aigües residuals urbanes.

Els MBRs constitueixen en l'actualitat una de les tecnologies més avançades per al tractament de les aigües residuals generades en nuclis urbans. Suposen un avanç significatiu en substituir la veterana tecnologia basada en la utilització de reactors biològics seguits de decantadors en les plantes de depuració, per tecnologia de membranes. El procés MBR permet reduir l'espai necessari i millorar l'eliminació de contaminants, millorant netament les propietats sanitàries de l'aigua depurada, fins i tot permetent la seua posterior reutilització en diferents usos, com a agricultura, neteja viària, reg en jardins, etc.

En aquesta línia, és necessari tenir en compte que un dels principals problemes que es presenten en l'operació dels reactors biològics de membrana per al tractament d'aigües residuals és la disminució del flux de permeado al llarg del temps, a causa de la deposició de pel·lícules microbianes adherides a la superfície de les membranes, causant l'enbrutament de la mateixa (“biofouling”). Al llarg d'aquest projecte es van a assajar noves tècniques per a la reducció del biofouling, basades en la funcionalització de les membranes ceràmiques desenvolupades.

L'objectiu d'aquest projecte és la posada a punt, implementació i validació d'un reactor biològic de membranes ceràmiques a escala pilot, eficient en el tractament d'aigües residuals urbanes i que permeti fer-ho a baix cost. En el projecte es busca modificar les propietats físic-químiques de les membranes ceràmiques perquè tinguin propietats antienbrutament (“anti-fouling”) i afavorir el seu manteniment. D'una banda, mitjançant modificació química de la superfície de la membrana per augmentar la hidrofilicidad de la membrana per reduir l'adherència de la biopelícula, i per un altre mitjançant l'addició d'un biocida a la composició de la membrana, que redueixi la formació de biofilm.

Al llarg de la validació del C-MBR es provarà la seua eficiència en l'eliminació de contaminants emergents i substàncies prioritàries, així com també, s'avaluarà el funcionament del C-MBR, incorporant carriers (jaç mòbil) per comparar el funcionament del prototip treballant amb i sense jaç mòbil.

El projecte, que es va a portar a execució en la depuradora d'Onda-Vila-real-Betxí-Alquerías (OBVA), compta amb la participació de l'empresa FACSA, especialista en el cicle integral de l'aigua, l'empresa Natucer (especialista en fabricació de productes ceràmics), la universitat Jaume I a través de professors del Departament d'Enginyeria Química (DIQ) i investigadors de l'Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica (IUTC), i l'Institut de Recerca en Enginyeria d'Aragó (I3A) de la Universitat de Saragossa.

El projecte (núm. expedient RTC-2015-3485-5), compta amb un pressupost total d'1.002.874 euros i un pressupost financiable de 911.959,47€, i està cofinançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en la convocatòria Reptes-Col·laboració del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

 

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Química