UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: QUI

Informació personal

CARNICER CERVERA, VÍCTOR
 • Personal investigador en formació (FPI UJI)
 • Becari/ària FPI de la UJI
 • Tecnología Cerámica
 • INSTITUT UNIVERSITARI DE TECNOLOGIA CERÀMICA
 • vcarnice@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Víctor Carnicer Cervera


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Horari de docència de Víctor Carnicer Cervera


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació