UJI

Estructura i membres

Departament d'Enginyeria Química
Última modificació: 06/05/2016 | Font: QUI

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Mestre Beltrán, Sergio TC1343DR 8150 smestre@uji.es
Secretaria Orts Tarí, María José ITC413DD 8161 tari@uji.es
Administatiu/Administrativa Dolz Tena, Santiago TC1301DA 8148 sdolz@uji.es

(*) Extensió Principal

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Foucard , Lilian Pierre Marie Jacques TC1307DL 9355 foucard@uji.es
Tecnic de Laboratori Llorens Mesado, Domingo Tomas TC1308DL 9356 dmesado@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Enginyeria Química

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Amoros Albaro, Jose Luis Catedràtic/a d'Universitat ITC412DD 8153 amoros@uji.es
Barba Juan, Antonio Catedràtic/a d'Universitat TC1305DD 8154 barba@uji.es
Barrera Traver, Maria de la Luz Professor/a Associat/da Laboral TC1304DD 9354 barreram@uji.es
Clausell Terol, Carolina Personal investigador contractat doctor TC1311DD 8160 cclausel@uji.es
Climent Agustina, Javier Professor/a Associat/da Laboral TC1304DD 9354 jcliment@uji.es
Feliu Mingarro, Carlos Professor/a Titular d'Universitat ITC435DD 8735 feliu@uji.es
Gosalbo Nebot, Ana Professor/a Titular d'Universitat ITC432DD 8165 gosalbo@uji.es
Jarque Fonfría, Juan Carlos Catedràtic/a d'Universitat TC1303DD 8152 fonfria@uji.es
Mestre Beltrán, Sergio Professor/a Titular d'Universitat ITC416DD 8162 smestre@uji.es
Moliner Salvador, Raúl Cayetano Professor/a Associat/da Laboral TC1304DD 9354 molinerr@uji.es
Monfort Gimeno, Eliseo Catedràtic/a d'Universitat ITC414DD 8164 monfortg@uji.es
Moreno Berto, Arnaldo Vicente Professor/a Titular d'Universitat ITC431DD 8163 berto@uji.es
Orts Tarí, María José Professor/a Titular d'Universitat ITC413DD 8161 tari@uji.es
Roca Genovés, Pascual Professor/a Associat/da Laboral TC1304DD 9354 proca@uji.es
Sánchez Vilches, Enrique Javier Catedràtic/a d'Universitat ITC434DD 8151 vilches@uji.es
Sanz Solana, Vicente Professor/a Titular d'Universitat ITC411DD 9008 sanzs@uji.es

Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Química