UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MATA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Química Inorgànica i Orgànica - Química Inorgànica
 • Becari/ària FPI de la Generalitat
 • Vocal
 • Director/a del Servei Central d'Instrumentació Científica
 • Director/a d'aula
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació QOMCAT - Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS AVANÇATS
 • NA3105DD - (964 387516)
 • NA2004DR - (964 387317)
 • jmata@uji.es
 • Ressenya Personal

  Jose A. Mata es llicenciat per la Universitat de Valencia (Juny 1997) i Doctor en Química per la Universitat Jaume I (Abril 2002). Ha realitzat una estada postdoctoral amb el Prof. Robert H. Crabtree de la Universitat de Yale i un altra estada postdoctoral amb el Prof. Rinaldo Poli del CNRS. Els seus interessos científics es basen en tres línies d’investigació: i) disseny, caracterització i propietats de nous catalitzadors amb metalls de transició. ii) Desenvolupament de nous processos catalítics basats hidrogenació i deshidrogenació. iii) Desenvolupament de nous materials derivats de grafé funcionalitzats amb compostos organometàl·lics. Es autor de més de 75 publicacions internacionals que han rebut més de 1900 cites. La seua activitat docent es centra en la Química Organometàl·lica y la catàlisis homogènia. Participa en projectes de millora educativa i pertany al GIE de Creativitat i Millora Educativa de la Universitat Jaume I.

  Horari Actual


  Horari de tutories de José Antonio Mata Martínez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Antonio Mata Martínez


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0941 - PR1 Dimarts 16:30 18:30 28-01-2020 03-03-2020
  QU0941 - PR1 Dimecres 16:30 18:30 29-01-2020 04-03-2020
  QU0941 - TE1 Dijous 15:00 16:30 23-01-2020 27-02-2020
  QU0941 - TE1 Dilluns 15:00 16:30 27-01-2020 02-03-2020
  QU0941 - TU1 Dimarts 16:30 18:30 28-01-2020 03-03-2020
  QU0941 - TU1 Dimecres 16:30 18:30 29-01-2020 04-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0941 - Síntesi i Reactivitat de Compostos Inorgànics Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIM018 - Disseny de Catalitzadors i Aplicacions en Síntesi Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM138 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Catalytic applications of metal complexes immobilized by non-covalent interactions onto chemically derived graphenes and related materials
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez. Non-covalent Interactions in Synthesis and Design of New Compounds. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. John Wiley & Sons. 2016. ISBN 9781119109891. Científic.

  • Avaluació per part de l'alumnat dels propis coneixements adquirits de l'assignatura de primer curs IA08: Introducció al laboratori químic.
  • Héctor Beltrán Mir, José Antonio Mata Martínez, Mónica Viciano Miralles, Paula Álvarez Bercedo. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Millora de les noves eines de treball desenvolupades en l’assignatura IA27: laboratori avançat en química i. Part química inorgànica.
  • Elena Mas Marzá, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Héctor Beltrán Mir, José Antonio Mata Martínez, Mónica Viciano Miralles. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  Ponències a congressos


  • In-situ metal nanoparticle decoration on graphene sheets by Pulsed Laser Ablation in Liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, David Ventura Espinosa, Sara Sabater López, Jesús Lancis Sáez, José Antonio Mata Martínez, María Gladis Mínguez Vega. Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/EUROPE-EQEC 2017). Munich (Alemanya). 25-06-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509067367.

  • Influence of Graphene Oxide on the Synthesis on Nano-assemblies composed by Graphene Oxide and Gold Nanoparticles through Pulsed Laser Ablation in Liquids
  • Rafael Omar Torres Mendieta, David Ventura Espinosa, Sara Sabater López, Jesús Lancis Sáez, José Antonio Mata Martínez, María Gladis Mínguez Vega. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application (NONACON 2016). Brno (República Txeca). 19-10-2016. Científic. 2016. Ed. Tanger Ltd. ISBN 9788087294680.

  • Posibilities in the use of primary amines as potential hydrogen storage systems
  • A. Marzá, M. Baya, José Antonio Mata Martínez. XXXIV GEQO Congress Organometallic Chemistry Group . Girona (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016.

  • 18-VE Iridium Complexes for Asymmetric Transfer Hydrogenation: Catalytic activities and Mechanism
  • M. Baya, Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXII Reunión del Grupo Especializado en Química Organometálica (GEOQ 2014). Tarragona (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Rovira i Virgili. ISBN 9788484243403.

  • Immoilization of Pyrene-Tagged NHC Complexes onto Graphene: an Efficient Route to Highly Recyclable and Active Catalysts
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XI Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich. Bilbao (Espanya). 04-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788469714928.

  • Molecular complexes anchored on graphene: Catalyst activity and recyclability studies
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXII Reunión del Grupo Especializado en Química Organometálica (GEOQ 2014). Tarragona (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Rovira i Virgili. ISBN 9788484243403.

  • Synthesis of heterodimetallic iridium-palladium complexes containing two axis of chirality: sequential catalytic applications in isomerization and hydrophosphination
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Reducción catalítica de nitro- y azoarenos a anilinas utilizando la especie clúster (Mo3S4Cl3) (Me2en) 3] CI y organosilanos
  • Elena Pedrajas Gual, Iván Sorribes Terrés, Cristian Vicent Barrera, José Antonio Mata Martínez, Rosa María Llusar Barelles. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Synthesis of a New Ir(III) Complex and Study of Its Catalytic Applications in Beta-Alkilation of Secondary Alcohols with Primary Alcohols Processes
  • Sheila Ruiz Botella, Gregorio Guisado Barrios, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Facile synthesis of an heterodimetalic ru/pd complex based on "ditz" ligand and applications in tandem catalysis
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Synthesis, characterization and properties of heterobimetallic iridium-chiral palladacycles with NHC ligands
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXX Reunión Grupo Especializado en Química Organometálica. Castellón (Espanya). 12-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218597.

  • Design of tandem catalysis using heterobimetallic Ru/Ir complexes based on ditz ligand
  • S. Ruiz, Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXX Reunión Grupo Especializado en Química Organometálica. Castellón (Espanya). 12-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218597.

  • Synthesis of homo- and hetero-bimetallic compounds based on a y-shaped tris-NHC ligand
  • Sergio Gonell Gómez, Macarena Poyatos de Lorenzo, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXX Reunión Grupo Especializado en Química Organometálica. Castellón (Espanya). 12-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218597.

  • Alternative energy input for transfer hydrogenation using NHC-Iridium basde catalysts in glycerol as hydrogen donor and solvent
  • Arturo Azua Barrios, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés, F. Lamaty, J. Martínez, E. Colacino. XXX Reunión Grupo Especializado en Química Organometálica. Castellón (Espanya). 12-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218597.

  • Utilización de glicerol como disolvente y dador de hidrógeno en procesos de reducción
  • Arturo Azua Barrios, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • New multitopic ligand base don N-heterocylic carbenes and its coordination to Pd(II)
  • Sergio Gonell Gómez, Macarena Poyatos de Lorenzo, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2011). Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Generación de complejos con nuevos ligandos NHC mediante doble activación de los hidrógenos geminales de un C(sp3)
  • Amparo Prades Ferrer, Macarena Poyatos de Lorenzo, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Diseño y aplicaciones de compuestos heterobimetálicos de oro basados en el ligandos NHC triazolil-di-ilideno
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ 2011). Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Diseño y coordinación de nuevos ligandos multitópicos: en busca de catalizadores multifuncionales
  • Macarena Poyatos de Lorenzo, Amparo Prades Ferrer, Sergio Gonell Gómez, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Synthetic applications of heterobimetallic Ir/Pd and Ir/Pt complexes in catalytic tándem reactions
  • José Antonio Mata Martínez, Alessandro Zanardi, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. EUCOMC CONGRESS 2011. Toulouse (França). 03-07-2011. Científic. 2011.

  • GLYCEROL AS SOLVENT AND HYDROGEN DONOR IN THE CATALYTIC REDUCTION OF KETONES
  • Arturo Azua Barrios, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. EUCOMC CONGRESS 2011. Toulouse (França). 03-07-2011. Científic. 2011.

  • New multitopic ligand base don N-heterocylic carbenes and its coordination to Pd(II)
  • Sergio Gonell Gómez, Macarena Poyatos de Lorenzo, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. EUCOMC CONGRESS 2011. Toulouse (França). 03-07-2011. Científic. 2011.

  • Design of heterobimetallic Au/Ir and Au/Pd complexes based on triazolyl-di-ylidene NHC ligands
  • Sara Sabater López, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. EUCOMC CONGRESS 2011. Toulouse. 03-07-2011. Científic. 2011.

  • Experimental and theoretical study of catalytic C-F bond activation by group six triangular clusters containing phosphines
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, José Antonio Mata Martínez, Vicente Sixto Safont Villarreal. Hybrid Materials 2011. Strasbourg (França). 06-03-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de la docencia en Química entre bachillerato y universidad
  • María Angeles Izquierdo Arcusa, Marta Feliz Rodríguez, Gemma Camañes Querol, Jenifer Rubio Magnieto, Vicente Martí Centelles, Raúl Porcar García, Vicente Sixto Safont Villarreal, Miguel Cerezo García, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco Galindo Honrubia, Antoni Francesc Roig Navarro, José Antonio Mata Martínez, Armando Beltrán Flors. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • A heterobimetallic Ir-Pt catalyst for the multistep preparation of functionalized indoles from the reaction of an aminoalcohol and alkynylalcohols
  • Alessandro Zanardi, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 2nd China-Spain bilateral symposium on catalysis. Tarragona (Espanya). 22-11-2010. Científic. 2010.

  • Metal catalyzed biboration of endocyclic alkenes: experimental and theoretical approach
  • Cristina Pubill-Ulldemolins, Carles Bo, José Antonio Mata Martínez, Elena Fernández. 2nd China-Spain bilateral symposium on catalysis. Tarragona (Espanya). 22-11-2010. Científic. 2010.

  • Catalytic Hydrodefluorination of Pentafluoropyridine by Group Six Triangular Cluster Hydrides Containig Phosphines: A Combined Experimental and Theoretical Study
  • Tomás Francisco Beltrán Álvarez, Marta Feliz, Rosa María Llusar Barelles, José Antonio Mata Martínez, Vicente Sixto Safont Villarreal. International Workshop on Transition Metal Clusters-II. Rostock (Alemanya). 30-09-2010. Científic. 2010.

  • Diseño de catalizadores heterobimetálicos de iridio-paladio: Aplicaciones en procesos tándem
  • José Antonio Mata Martínez, Alessandro Zanardi, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXVIII Reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica. Punta Umbría (Huelva). 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 9788492944163.

  • Catalytic tandem reactions using Ir/Pd complexes with a triazolyl-di.ylidene NHC ligand
  • Alessandro Zanardi, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 3rd Workshop on Industry-Academia partnerships in catalysis. Berlin (Alemanya). 26-09-2009. Científic. 2009.

  • Síntesis de catalizadores heterodimetálicos de Ir-Pd con ligandostriazolil-di-ilideno. Aplicación en procesos catalíticos tipo tándem
  • Alessandro Zanardi, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXII Reunión Bienal de la Sociedad Española de Química.. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Síntesis de benzofuranos mediante catálisis tándem Sonogashira/hidroalcoxilación de alquínos
  • Alessandro Zanardi, Eduardo Víctor Peris Fajarnés, José Antonio Mata Martínez. XXXII Reunión Bienal de la Sociedad Española de Química. Oviedo. 13-09-2009. Científic. 2009.

  • Tandem catálisis with hetero-bimetallic complexes with triazolil-di-ylidene ligands
  • Alessandro Zanardi, Rosa Corberán Roc, Eduardo Víctor Peris Fajarnés, José Antonio Mata Martínez. International simposium on homogeneous catálisis, ISCH-XVI. Florence Italy. 06-07-2008. Científic. 2008. Ed. Tassinari. ISBN 8887057419.

  • Reactividad y propiedades catalíticas de compuestos de Ir(I) con ligandos de tipo alkenil-imidazolilideno
  • Alessandro Zanardi, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química.. Toledo. 09-09-2007. Científic. 2007.

  • Olefine functionalized NHC-Iridium based catalyst for alkyne hydrosilylation
  • Alessandro Zanardi, Eduardo Víctor Peris Fajarnés, José Antonio Mata Martínez. FIGIPAS: Meeting in inorganic chemistry. Viena, Austria. 04-07-2007. Científic. 2007.

  • Catalytic properties of 4,5-dichloroimidazolylidene-platinum based complex in hydrosilylation
  • José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. Experiment & Theory in Transition Metal Chemistry: a meeting point.. Barcelona. 27-09-2006. Científic. 2006.

  • Catalytic properties of 4,5-dochloroimidazolylidena-platinum based complex in hidrosilylation
  • José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. ETTMC'06. Bellaterra (Barcelona). 27-09-2006. Científic. 2006.

  • Un unexplored metal promoted 1,2-diboration of C-C unsaturated bonds with Pt(0)-N-Heterocyclic carbine complexes
  • José Antonio Mata Martínez, V. Lillo, Eduardo Víctor Peris Fajarnés, J. Ramírez, E. Fernández. XXII International Conference on Organometallic Chemistry (ICOMC 2006). Zaragoza. 23-07-2006. Científic. 2006.

  • Efficient, robust and versatile 4,5-dichloroimidazolylidene-platinum based catalyst for hydrosilylation. New transmetalation reaction from NHC-silver to Pt(0)
  • José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXII International Conference on Organometallic Chemistry (ICOMC 2006). Zaragoza. 23-07-2006. Científic. 2006.

  • Estudio de procesos catalíticos basados en ligandos carbeno N-Heterocíclicos (NHC). Síntesis y Propiedades de catalizadores de Rh, Ir y Pd
  • José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. II Simposium de investigadores jóvenes RSEQ-SIGMA-ALDRICH. Ciuda-Real. 22-11-2005. Científic. 2005.

  • Mechanistic studies of atom transfer radical polymerization of styrene using molybdenum catalysts
  • José Antonio Mata Martínez, S. Maria, R. Poli. RENACOM 2005. Marrakech (Marroc). 04-05-2005. Científic. 2005.

  • Síntesis, estructura y reactividad de nuevos carbenos heterocíclicos pinza de Rh y Ru
  • Macarena Poyatos de Lorenzo, Elena Mas Marzá, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XX REUNIÓN ANUAL DE QUÍMICA ORGANOMETÁLICA (GECO). S. Sebastian. 17-07-2002. Científic. 2002.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Síntesis, propiedades y aplicaciones de compuestos heterobimetálicos con ligandos carbeno N-heterocíclicos
  • José Antonio Mata Martínez. Universidad de Oviedo, Dpto. Química Inorgánica (Espanya). 23-05-2013.

  Apunts docents


  • Laboratory Manual. Inorganic Chemistry III Q0924 (352)
  • José Antonio Mata Martínez, Macarena Poyatos de Lorenzo, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 2011. Ref. CS-272-2011. Universitat Jaume I.

  • Química Inorgánica II. Guion de Prácticas (349)
  • Purificación Escribano López, José Antonio Mata Martínez, Miriam Benitez Serra, Beatriz Julián López, José Antonio Badenes March. 2011. Ref. CS-20-2011. Universitat Jaume I.