UJI

Estructura. Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Cordoncillo Cordoncillo, Eloísa TC1438DR 8248 cordonci@uji.es
Secretaria Miravet Celades, Juan Felipe TC1036DD 9154 miravet@uji.es
Administatiu/Administrativa Agustina Beser, María José TC1402DA 8215 agustina@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Sorlí Moliner, Silvia TD2217SD 9258 sorli@uji.es
Tecnic de Laboratori Ventura Fernández, Inmaculada TD2217SD 9461 iventura@uji.es
Tecnic de Laboratori Villanueva Redón, Alicia TC1008DD 9462 redon@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Química Inorgànica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Beltrán Mir, Héctor Professor/a Titular d'Universitat TC1435DD 8245 mir@uji.es
Carda Castelló, Juan Bautista Catedràtic/a d'Universitat TC1437DD 8247 carda@uji.es
Cordoncillo Cordoncillo, Eloísa Catedràtic/a d'Universitat TC1438DR 8248 cordonci@uji.es
Dos Santos Veiga, Emerson Luiz Personal investigador en formació (Programa Santiago Grisolia GV) TC1423DL 8234 edossant@uji.es
Esteve Cano, Vicente José Catedràtic/a d'Universitat TC1436DD 8246 estevev@uji.es
Guisado Barrios, Gregorio Personal investigador postdoctoral (Projectes tipus JIN) NA3103DD 7514 guisado@uji.es
Ibáñez Maella, Susana Personal investigador contractat doctor (Programa PICD UJI) NA3106DI 7521 maella@uji.es
Julián López, Beatriz Professor/a Titular d'Universitat NA3207DD 7530 julian@uji.es
Llusar Vicent, Mario Ignacio Professor/a Titular d'Universitat TC1434DD 8244 mllusar@uji.es
Mata Martínez, José Antonio Professor/a Titular d'Universitat NA3105DD 7516 jmata@uji.es
Monrós Tomás, Guillermo Catedràtic/a d'Universitat TC1440DD 8250 monros@uji.es
Peris Fajarnés, Eduardo Víctor Catedràtic/a d'Universitat NA3107DD 7518 eperis@uji.es
Poyatos de Lorenzo, Macarena Professor/a Titular d'Universitat NA3103DD 7514 poyatosd@uji.es
Serna Gallen, Pablo Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) TC1423DL 8234 pserna@uji.es
Tena Gómez, María Ángeles Professor/a Titular d'Universitat TC1439DD 8249 tena@uji.es

Area: Química Orgànica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Altava Benito, Belén Professor/a Titular d'Universitat TC1426DD 8237 altava@uji.es
Burguete Azcárate, María Isabel Catedràtic/a d'Universitat TC1427DD 8238 burguete@uji.es
Carda Usó, Pedro Miguel Catedràtic/a d'Universitat TC1431DD 8242 mcarda@uji.es
Escuder Gil, Beatriu Catedràtic/a d'Universitat TC1026DD 9155 escuder@uji.es
Falomir Ventura, Eva Professor/a Titular d'Universitat TC1429DD 8240 efalomir@uji.es
Galindo Honrubia, Francisco Catedràtic/a d'Universitat TC1024DD 8236 honrubia@uji.es
García-Verdugo Cepeda, Eduardo Catedràtic/a d'Universitat TC1428DD 8751 cepeda@uji.es
Gavara Castell, Raquel Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI) TC1036DD 9154 gavara@uji.es
González Adelantado, Florenci Vicent Professor/a Titular d'Universitat TC1027DD 9156 fgonzale@uji.es
Luis Lafuente, Santiago Vicente Catedràtic/a d'Universitat TC1424DD 8239 luiss@uji.es
Miravet Celades, Juan Felipe Catedràtic/a d'Universitat TC1036DD 9154 miravet@uji.es
Rodríguez Pastor, Santiago Professor/a Titular d'Universitat TC1028DD 9157 rodrigue@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
Dos Santos Veiga, Emerson Luiz TC1423DL 8234 edossant@uji.es
Gavara Castell, Raquel TC1036DD 9154 gavara@uji.es

Distincions

Nom Distinció Despatx Extensió Email
Carda Castelló, Juan Bautista Ambaixador/a Honorífic/a TC1437DD 8247 carda@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions