UJI

Informació personal

PLANELLES FUSTER, JOSEP HILARI
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació QQ - Química Quàntica
 • TC1225DD - (964 728090)
 • planelle@uji.es
 • Ressenya Personal

  Josep Planelles Fuster (Borriana, 1956) és llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona (1978). Obté el grau amb premi extraordinari de llicenciatura en la universitat de València (1981) on posteriorment obté el grau de doctor en Ciències Químiques amb premi extraordinari de doctorat (1984).

  Accedeix al cos de Professors Titulars (de Química Física) en la Universitat de València (1986), passa a ser Professor Titular de la mateixa àrea en la Universitat Jaume I de Castelló (1991) on posteriorment obté la plaça Catedràtic de Química Física (1995), plaça que ocupa en la actualitat, en el Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I.

  La seva activitat investigadora cobreix diversos camps. La tesis doctoral y recerques immediatament posteriors aborden la temàtica de l’estudi teòric de la catàlisis en petroleoquímica. Posteriorment,  aborda l’estudi de les propietats matemàtiques del operadors de densitat i la seua aplicació en espectroscòpia estadística d’operadors Hamiltonians i Hamiltonians reduïts espín adaptats, nous desenvolupaments metodològics en teoria “coupled cluster” així com estudis teòrics de sistemes confinats model. Amb el canvi de segle inicia la recerca en Física de la Matèria Condensada, focalitzant la recerca en els estudis teòrics de les propietats físico-químiques de punts quàntics i demés estructures semiconductors  de baixa dimensió.

  Ha participat en 19 projectes d'investigació finançats amb fons públics (14 com a investigador principal). A dia d’avui és autor de 170 publicacions, la immensa majoria en revistes científiques internacionals. Ha dirigit 9 Tesis doctorals i 10 treballs més (entre tesines, treballs d’investigació en doctorat i treballs de fi de Màster). A més de diverses estades breus de recerca, ha realitzat dues estades anuals, la primera en el curs 1898/99 entre el CSIC-Madrid i l’Institut de Física de la Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Polonia), la segona en el curs 1992/93 en el Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Waterloo (Canada). Té reconeguts 6 sexennis de recerca (nombre total de citacions 2184; índex h 25).

  Ha impartit docència en Llicenciatura en Química, Enginyeria Industrial, en Grau en Química, Doctorat i Màster (en el màsters interuniversitari en Química Teòrica i Computacional i en el màster de Física Aplicada). Ha participat en 6 projectes docents (2 d’investigador principal). Té publicats cinc llibres docents (en l’àmbit de la química quàntica, espectroscòpia, teoria de grups, així com en càlculs bàsics en Química) i reconeguts 6 quinquennis docents.

  Pel que fa a gestió universitària, ha estat Director de la Secció Departamental de Química Física (1989-1991) –en la Universitat de València-- i Director de Titulació de Química (1998-2001) en la Universitat Jaume I, on ha sigut ininterrumpidament membre del claustre des de 1995, també ha sigut durant molts anys membre de la Junta de Centre i de nombroses comissions (redacció d’estatus, d’investigació, de política lingüística, de reclamacions, d’estil, etc.)

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Josep Hilari Planelles Fuster


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 11:30 09-09-2020 22-01-2021
  Dimecres 09:30 10:30 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 11:30 23-01-2021 31-07-2021
  Dimecres 09:30 10:30 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Josep Hilari Planelles Fuster


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0923 - PR1 Divendres 12:30 14:00 02-10-2020 15-01-2021
  QU0923 - PR2 Dilluns 11:00 12:30 28-09-2020 18-01-2021
  QU0923 - TE1 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021
  QU0923 - TU1 Dilluns 08:30 10:30 28-09-2020 18-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0908 - LA1 Divendres 09:30 13:30 05-02-2021 21-05-2021
  QU0908 - TU1 Divendres 12:00 13:00 05-02-2021 21-05-2021

  Assignatures amb docència


  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Nuevas tecnologías de la información y la computación aplicadas a la química
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Roque Serrano Gallego, José Luis Movilla Rosell. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469309957. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes de Química Quàntica
  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469341247. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Noves notes de Química Quàntica
  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469184776. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Informática Aplicada a la Química
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Roque Serrano Gallego. 2002. Autoria. Docent. ISBN 8480213876. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Espectroscòpia
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Gabriel Díaz García. 2002. Autoria. Docent. ISBN 8480213930. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Teoria de Grups de Simetria
  • Josep Hilari Planelles Fuster. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210915. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Química quàntica
  • Josep Hilari Planelles Fuster. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210923. Castelló de la plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Nuevos desarrollos en la teoria SRH: el hamiltoniano reducido a un cuerpo, su construcción y el estudio de sus propiedades
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Pascual Viciano Pradas, Sergio Pitarch González. 1993. Autoria. Docent. ISBN 8486895421. Castelló. Ed. Diputació de Castelló.

  Capítols de llibre


  • Band Mixing Effects in InAs/GaAs Quantum Rings and in MoS2 Quantum Dots Ring-Like Behaving
  • Carlos Segarra Orti, Josep Hilari Planelles Fuster, Juan Ignacio Climente Plasencia. Physics of Quantum Rings. Second Edition. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Springer. 2018. ISBN 9783319951584. Científic.

  • Chap. 17. Hole mixing in semiconductor quantum rings
  • Carlos Segarra Orti, Josep Hilari Planelles Fuster, Juan Ignacio Climente Plasencia. Physics of Quantum Rings. Heidelberg (Alemanya). Ed. Springer. 2014. ISBN 9783642391965. Científic.

  • Dielectric confinement in quantum dots
  • José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. Computer Physics Research Trends. New York. Ed. Nova Science Publishers. 2007. ISBN 1600215955. Científic.

  • Vertically quantum ring molecules
  • E. Lipparini, M. Barranco, F. Malet, R. Mayol, M. Pi, Juan Ignacio Climente Plasencia, Josep Hilari Planelles Fuster. Science and Supercomputing in Europe (HPC-Europe report 2005). Bologna (Itàlia). Ed. Centro di Calcolo Interuniversitario dell`Italia Nord-Orientale (CINECA). 2006. ISBN 8886037171. Científic.

  • Externally corrected Coupled Cluster Approach
  • Josep Hilari Planelles Fuster. Recent Research Developments in Quantum Chemistry. Trivandrum (INDIA). Ed. Transworld Research Network. 2001. ISBN 8178950219. Científic.

  • Comparing (SC)2CAS-SDCI and externally corrected CCSD methods
  • Guillermo Peris Ripollés, J.P. Malrieu, Josep Hilari Planelles Fuster. Quantum Systems in Chemistry and Physics. Dordrecht. Ed. Wolters Kluwer. 2000. ISBN 0792359690. Científic.

  • Catálisis homogénea: Alcanos en médios superácidos
  • F. Tomás, Josep Hilari Planelles Fuster. Química Teórica" Vol. III: "Estructura, Interacciones y Reactividad (Nuevas tendencias). Madrid (Espanya). Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 1991. ISBN 9788400071318. Científic.

  Ponències a congressos


  • Signatures of molecular coupling between semiconductor colloidal nanoplatelets
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. NanoGe Fall Meeting19 (NGFM19). Berlín (Alemanya). 04-11-2019. Científic. 2019.

  • CdSe nanoplatelets: A new generation of fluorescent colloidal nanocrystals with tunable color, narrow emission band and fast lifetime
  • Sotirios Christodoulou, Anatolii Polovitsyn, Juan Ignacio Climente Plasencia, Josep Hilari Planelles Fuster, José Luis Movilla Rosell, Zhiya Dang, Rosaria Brescia, Mirko Prato, Beatriz Martín-García, Guillaume H V. Bertrand, Ali Hossain Khan, Iwan Moreels. The 41st PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2019). Roma (Itàlia). 17-06-2019. Científic. 2019.

  • On the nature of two-photon absorption in colloidal CdSe nanoplatelets
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Alexander W. Achtstein, Riccardo Scott, Nina Owschimikow, Ulrike Woggon, Juan Ignacio Climente Plasencia. 37th Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS 2019). Nice (França). 27-05-2019. Científic. 2019.

  • Alternativa “low-cost” para el uso docente de Mathematica®
  • Sergio Martí Forés, Josep Hilari Planelles Fuster, José Luis Movilla Rosell. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios y II Taller sobre innovación educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Piezoelectricity in CdSe/CdS nanocrystals: a theoretical prospect
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, Carlos Segarra Orti, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster. Nanax7. Marburg (Alemanya). 04-04-2016. Científic. 2016.

  • Antibonding Hole Ground State in InAs Quantum Dot Molecules
  • Josep Hilari Planelles Fuster. International Conference of ComputacionalMethods in Sciences and Enginneering 2010 (ICCMSE-2010). Kos (Grècia). 03-10-2010. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9780735412828.

  • Elucidation of the spin-orbit mechanism underlying hole spin relaxation in InAs and GaAs quantum dots
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, Carlos Segarra Orti, Josep Hilari Planelles Fuster. 8th International Conference on Quantum Dots. Pisa (Itàlia). 11-05-2014. Científic. 2014.

  • Electron spin relaxation in QDs: playing with the dot shape
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, Carlos Segarra Orti, Josep Hilari Planelles Fuster. XXXIV Reunión bienal de la Real Sociedad Española de Física y 23º Encuentro ibérico para la enseñanza de la física. Valencia (Espanya). 15-07-2013. Científic. 2013.

  • Electron spin relaxation in quantum dots: effect of the 3D shape
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, Carlos Segarra Orti, Josep Hilari Planelles Fuster. 20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems. EP2DS.20/MSS.16. Wroclaw (Polònia). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • Hole spin relaxation in InAs and GaAs quantum dots: the role of Dresselhaus spin-orbit interaction
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, Carlos Segarra Orti, Josep Hilari Planelles Fuster. 20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems. EP2DS.20/MSS.16. Wroclaw (Polònia). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • Hole spin mixing mechanism in semiconductor quantum dots
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Carlos Segarra Orti, Juan Ignacio Climente Plasencia. CMD-24. ECOSS-29, CMMP-12, ECSCD-11. Edinburg (Regne Unit). 03-09-2012. Científic. 2012.

  • Strain in free standing core-shell nanocrystals.
  • Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster, Carlos Segarra Orti, José Luis Movilla Rosell. CMD-24, ECOSS-29, CMMO-12, ECSCD-11. Edinburgh (Regne Unit). 03-09-2012. Científic. 2012.

  • Auger recombination nanocrystals with asymmetric electron-hole confinement
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. 31 st International Conference on the Physics of Semiconductors ICPS 2012. Zurich (Suïssa). 29-07-2012. Científic. 2012.

  • Auger recombination suppression in nanocrystals with asymmetric electron-hole confinement
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. 7th International Conference on Quantum Dots. Santa Fe, Neu Mexico (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 13-05-2012. Científic. 2012.

  • Optical signatures of tunneling in laterally coupled quantum dots
  • Miguel Royo Valls, Juan Ignacio Climente Plasencia, Josep Hilari Planelles Fuster, Muñoz-Matutano. 7th International Conference on Quantum Dots. Santa Fe, New Mexico (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 13-05-2012. Científic. 2012.

  • Excitons in semiconductor-metal nano-hybrids: the role of environmeltal polarization
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster, G. Goldini. 7th International Conference on Quantum Dots. Santa Fe, New Mexico (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 13-05-2012. Científic. 2012.

  • Auger recombination suppression in nanocrystals with asymmetric electron-hole confinement
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. Nanax5. Fuengirola, Málaga (Espanya). 07-05-2012. Científic. 2012.

  • Excitons in semiconductor nanocrystals with polarized environment
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster, Miguel Royo Valls, Guido Goldoni. International Workshop On Hybrid Excitations in Nano-Materials. Modela (Itàlia). 18-12-2011. Científic. 2011.

  • Mixed Correlation Phases In Elongated Dots
  • Ana Ballester Caudet, J.M. Escartín, José Luis Movilla Rosell, M. Pi, Josep Hilari Planelles Fuster. 40th "Jaszowiec" 2011 International School and Conference on the Physics of Semiconductors. Krynica-Zdrój (Poland). 25-06-2011. Científic. 2011.

  • Electron-hole complexes in semiconductor nanorods: the role of dielectric confinement
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. Nanomediterraneo II. Alicante. 17-06-2010. Científic. 2010.

  • Solving Large-Scale Linear Systems on Clusters using Secondary Storage
  • José Manuel Badia Contelles, María Isabel Castillo Catalán, Juan Ignacio Climente Plasencia, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster, Enrique Salvador Quintana Ortí. 10th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2010. Almería, Spain. 26-06-2010. Científic. 2010. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461355105.

  • Opportunities for single hole-spin control using delocalized states of quantum dot molecules
  • Miguel Royo Valls, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster. Quantum Dot 2010 (QD2010). Nottingham (Reino Unido). 26-04-2010. Científic. 2010. ISSN 1742-6588.

  • Excitonic Complexes in elongated Nanocrystals
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Juan Ignacio Climente Plasencia, A. Bertoni. The European Conference on Molecular Electronics 2009 (ECME2009). Copenhagen (Denmark). 09-09-2009. Científic. 2009.

  • Excitonic Complexes in Semiconductor Nanorods
  • José Luis Movilla Rosell, Juan Ignacio Climente Plasencia, Miguel Royo Valls, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster. 11th Internacional Conference on Optics of Excitons in Confined Systems (OECS-11). Madrid. 07-09-2009. Científic. 2009.

  • Electron-hole complexes in semiconductor nanorods
  • Miguel Royo Valls, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster. 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures. Kobe (Japan). 19-07-2009. Científic. 2009.

  • Dielectric mismatch effect on coupled donor states in a quantum dot
  • José Luis Movilla Rosell, Ana Ballester Caudet, Josep Hilari Planelles Fuster. 18th.International Conference on Electronic Properties of two-dimensional systems (EP2DS-18). Kobe (Japan). 19-07-2009. Científic. 2009.

  • Excitions, trions and biexcitons in semiconductor nanorods
  • José Luis Movilla Rosell, Juan Ignacio Climente Plasencia, Miguel Royo Valls, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster. 9th Internacional Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures. Lecce (Italy). 16-04-2009. Científic. 2009.

  • Many-electron quantum ring molecules in an axial magnetic field
  • Miguel Royo Valls, F. Malel, M. Barranco, M. Pi, Josep Hilari Planelles Fuster. 4th International Meeting on Molecular Electronics. Grenoble (França). 08-12-2008. Científic. 2008.

  • Coupled donors in quantum dots: Quantum size and dielectric mismatch effecs
  • José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. 4th International Meeting on Molecular Electronics. Grenoble (França). 08-12-2008. Científic. 2008.

  • LSDFT addition energy spectra of colloidal multishell quantum dots: mass, dielectric mismatches and non-parabolicity effects
  • Miguel Royo Valls, Josep Hilari Planelles Fuster, Martí Pi. Nanoscience with nanocrystals 3. Lecce (Itàlia). 21-03-2008. Científic. 2008.

  • Multishell multielectron quantum dots: non-parabolicity, mass and dielectric mismatches in the local spin density functional theory
  • Miguel Royo Valls, M. Pi, Fernando Basilio Rajadell Viciano, Josep Hilari Planelles Fuster. Congreso: International conference on workshop on electronic properties of two-dimensional systems and modulated demiconductor structures. Genova. 17-07-2007. Científic. 2007.

  • Dialectric mismatch effects on electron correlation in a two-electron quantum dot
  • José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. SCEN06. Pisa (Italy). 01-06-2006. Científic. 2006.

  • Aharonov-Bohm effect for pedestrians
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Luis Movilla Rosell. Professor Brian G Wybourne commemorative meeting. Torun (Polonia). 12-06-2005. Científic. 2006. Ed. Nicolaus Copernicus University Press. ISBN 8323119015.

  • Dielectric effects on two-electron energetic structure of colloidal nanocrystallites
  • José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. TNT-2005. Oviedo (Spain). 29-08-2005. Científic. 2005.

  • G.Ofelt
  • Josep Hilari Planelles Fuster, T.Wydro. Professor Brian Gwybourne Commemorative Meeting. Torun (Poland). 12-06-2005. Científic. 2005.

  • Confining an electron in a semiconductor quantum dot
  • Josep Hilari Planelles Fuster, José Luis Movilla Rosell. ECCOMAS-2004. Jyväskylä (Finlandia). 24-07-2004. Científic. 2004.

  • Interacting electrons in a nanoscopic quantum ring
  • Juan Ignacio Climente Plasencia, José Gabriel Díaz García, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster. International Workshop and Seminar on Cooperative Phenomena in optics and transport in Nanostructures. Dresden (Alemanya). 31-05-2004. Científic. 2004.

  • Effects of a thin AlAs layer on InAs quantum dots electronic structure
  • José Luis Movilla Rosell, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Gabriel Díaz García, Josep Hilari Planelles Fuster. Ab initio Modeling in Solid State Chemistry MSSC2003. Torino (Itàlia). 07-09-2003. Científic. 2003.

  • Coupled quntum dots in a magnetic field
  • Josep Hilari Planelles Fuster, José Gabriel Díaz García, Juan Ignacio Climente Plasencia. International Conference on Theoretical Trends in low-Dimensional magnetism. Firenze (Itàlia). 23-07-2003. Científic. 2003.

  • Artificial atoms and molecules in a magnetic field
  • Josep Hilari Planelles Fuster, José Gabriel Díaz García, Juan Ignacio Climente Plasencia, Fernando Basilio Rajadell Viciano, José Luis Movilla Rosell. XXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. Madrid. 07-07-2003. Científic. 2003.

  • Semiconductor quantum dots in a magnetic field
  • Josep Hilari Planelles Fuster, José Gabriel Díaz García, Juan Ignacio Climente Plasencia. II Rencontre Franco-Espagnole sur la chimie et la physique de l'etat solide. San Feliu de Guixols (Girona). 20-03-2002. Científic. 2002.

  • Multilayer nanocrystals in a magnetic field
  • José Gabriel Díaz García, Juan Ignacio Climente Plasencia, Josep Hilari Planelles Fuster. Workshop in Total Energy and Condensed Matter. Tenerife. 10-01-2002. Científic. 2002.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • "Aharonov-Bohm effect for pedestrian"
  • Josep Hilari Planelles Fuster. Universitat de Valencia. 05-09-2005.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 PHYSICS LETTERS A.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 PHYSICAL REVIEW B. CONDESED MATTER AND MATERIALS PHYSICS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 PHYSICAL REVIEW LETTERS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2009 PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2008 CHEMICAL PHYSICS LETTERS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2008 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2008 NANOTECHNOLOGY.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2008 PHYSICAL REVIEW LETTERS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2008 PHYSICAL REVIEW B. CONDESED MATTER AND MATERIALS PHYSICS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2008 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2005 EUROPHYSICS LETTERS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2005 PHYSICAL REVIEW B. CONDESED MATTER AND MATERIALS PHYSICS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2005 PHYSICAL REVIEW LETTERS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2005 PHYSICA B-CONDENSED MATTER.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2004 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2004 PHYSICAL REVIEW B. CONDESED MATTER AND MATERIALS PHYSICS.

  • Josep Hilari Planelles Fuster. 2004 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Heteroestructures de baixa dimensió: modelat teòric de punts quàntics sota camps externs
  • Josep Hilari Planelles Fuster. , W. Jaskolski. 1 mesos. 15-05-2002.

  • Punts Quàntics en presència de camos externs
  • Josep Hilari Planelles Fuster. , Wlodek Jaskólski. 1 mesos. 15-06-2001.

  Edició de monogràfic


  • La Odisea de la Ciencia. Paradigmes i aplicacions de la física contemporània
  • Federico García Moliner, Josep Hilari Planelles Fuster. 2001. Científic. ISSN 1130-4235.

  Apunts docents


  • Espectroscòpia
  • José Gabriel Díaz García, Josep Hilari Planelles Fuster. 2001. Ref. CS-229-2001. Universitat Jaume I.

  • Informática aplicada a la química
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Roque Serrano Gallego. 2001. Ref. CS-228-2001. Universitat Jaume I.

  • Introducción al formalismo de la segunda cuantificación en química cuántica
  • Pascual Viciano Pradas, Josep Hilari Planelles Fuster. 1992. Ref. CS-551-1992. Universitat Jaume I.

  Comité revistes científiques


  • Consell Assessor
  • Tomàs Martínez Romero, José Manuel Marco Borillo, Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. 2016. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1130-4235.

  • Consell Assessor
  • Federico García Moliner, Tomàs Martínez Romero, Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. 2012. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1130-4235.