Última modificació: 05/04/2016 | Font: Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Informació personal

SALANOVA SORIA, MARÍA LUISA
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Social
 • Coordinador/a d'Accions per al Desplegament del Pla Estratègic
 • Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables
 • HC1270DD - (964 729583)
 • salanova@uji.es
 • Ressenya Personal

  Marisa Salanova és des de 1993 professora titular d'universitat de Psicologia del Treball a la Universitat Jaume I. És coordinadora del servei WONT_Prevenció Psicosocial de la Jaume I. Ha publicat sobre un centenar d'articles científics, capítols de llibre i llibres sobre psicologia del treball, especialment sobre els efectes psicosocials de l'ús de tecnologies en el treball, la formació, l'estrès laboral, el burnout i l'engagement. Està també implicada en consultoria organitzacional, especialment intervencions sobre estrès laboral. És membre de l'European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP) i de l'American Psychological Association (APA). Publicacions científiques en anglès recents: Salanova, M. & Schaufeli, W.B. (2000) Exposure to Information Technologies and its relation to Burnout. Behaviour & Information Technology, 19, (5): 385-392. Salanova, M .; Grau, R .; Cifre, I. & Llorens, S. (2000). Computer training, frequency of use and burnout: the moderating rol dels computer self-efficacy. Computers in Human Behaviour, 16, (6): 575-590. Carrero, V., Peiró, J.M. & Salanova, M. (2000). Studying radical innovation through grounded theory. European Journal on Work and Organizational Psychology, 9, (4): 489-514. Grau, R., Martinez, I, Agut, S., & Salanova, M. (2001). Safety attitudes and its relationship with safety training and generalized self-efficacy. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 8, (19): 23-35. Grau, R .; Salanova, M. & Peiró, J.M. (2001). Moderating effects of self-efficacy on Occupational stress. Psychology in Spain, 5, (1): 63-74 Cifre, E., Salanova, M. & Martinez, M.D. (Eds.) (2002). New Information Technologies and Work Psychology: European Trends towards fitting individual, job and organizational characteristics to new information technology. Nº 1 de la Col·lecció Psique (e-psique): Castelló Salanova, M., Peiró, J.M. & Schaufeli, W.B. (2002). Self-efficacy Specificity and burnout among Information Technology Workers: An extension of the Job Demands-Control Model, European Journal on Work and Organizational Psychology, 11, 1-25. Cifre, I. & Salanova, M. (2002). Evidence on the reliability and construct validity of a Spanish version of Warr's (1990) well-being measures. Journal of Psychology, 136, 69-74. Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-Romá, V. & Bakker, A. (2002). The measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92. Schaufeli, W.B., Martínez, I., Marquès-Pinto, A., Salanova, M. & Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Studies, 33, (5), 464-481. Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., Martínez, I & Schaufeli, W.B. (2003). Perceived Collective Efficacy, Subjective Well-Being and Task Performance among Electronic Work Groups: An Experimental Study. Small Groups Research, 34, (1), 43-73. Llorens, S. Salanova, M. & Grau, R. (2003). Training to technological change. Journal of Research on Technology in Education, 35, (2) 206-212. Salanova, M .; Cifre, I. & Martín, P. (2003). Information Technology Implementation Styles and its relation with Workers ?? Subjective Well-Being. International Journal of Operation & Production Management,
   
   
   

  Links

  Horari Actual  Horari de tutories de María Luisa Salanova Soria


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 12-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Luisa Salanova Soria


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  PS1035 - LA1 Dimecres 19:00 20:00 11-04-2018 25-04-2018
  PS1035 - PR1 Dimecres 19:00 20:00 02-05-2018 02-05-2018
  PS1035 - TE1 Dimecres 17:00 19:00 11-04-2018 16-05-2018
  PS1036 - LA1 Dijous 10:00 12:00 26-04-2018 26-04-2018
  PS1036 - LA2 Dijous 10:00 12:00 03-05-2018 03-05-2018
  PS1036 - TE1 Dijous 08:00 10:00 25-01-2018 10-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans Grau en Psicologia
  PS1036 - Psicologia Positiva i Salut Grau en Psicologia
  PS1047 - Prácticas Externas Grado en Psicología
  PS1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Psicología

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Happy-Productive Groups: How Positive Affect links to Performance through Social Resources (Epub ahead of print)
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY (EN LINEA). Num. online. 2017. Científic.

  • An Ultra-Short Measure for Work Engagement: The UWES-3 Validation Across Five Countries (Epub ahead of print)
  • Wilmar B. Schaufeli, Akihito Shimazu, Jari Hakanen, María Luisa Salanova Soria, Hans De Witte. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT (EN LINEA). Num. online. 2017. Científic.

  • How Psychological Capital Mediates Between Study–Related Positive Emotions and Academic Performance (Epub ahead of print)
  • Marcos Carmona Halty, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar B. Schaufeli. JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES (EN LINEA). Num. online. pp. 1-13. 2018. Científic.

  • The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance
  • Ana Lisbona, Francisco Palaci, María Luisa Salanova Soria, Michael Frese. PSICOTHEMA. Num. 1. Vol. 30. pp. 89-96. 2018. Científic.

  • What Makes Creative Teams Tick? Cohesion, Engagement, and Performance Across Creativity Tasks: A Three-Wave Study
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Toon Devloo, Ramón Rico, María Luisa Salanova Soria, Frederik Anseel. GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT . Num. 4. Vol. 42. pp. 521-547. 2017. Científic.

  • Mindfulness can make you Happy-and-Productive: A Mindfulness Controlled Trial and Its Effects on Happiness, Work Engagement and Performance
  • Cristian Coo Calcagni, María Luisa Salanova Soria. JOURNAL OF HAPINESS STUDIES. 2017. Científic.

  • El liderazgo transformacional y la confianza como antecedentes del desempeño en equipo en el ámbito sanitario
  • Juana Olvera Calderón, Susana Llorens Gumbau, Hedy Carolina Acosta, María Luisa Salanova Soria. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 2. Vol. 33. pp. 365-375. 2017. Científic.

  • May the force be with you: Looking for resources that build team resilience
  • María Vera Perea, Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria. JOURNAL OF WORKPLACE BEHAVIORAL HEALTH. Num. 2. Vol. 32. pp. 119-138. 2017. Científic.

  • You work may be killing you! Workaholism, sleep problems and cardiovascular risk
  • María Luisa Salanova Soria, A. A. López-González, Susana Llorens Gumbau, M. Del Líbano, M. T. Vicente-Herrero, M. Tomás-Salvá. WORK AND STRESS . Num. 3. Vol. 30 . pp. 228-242. 2016. Científic.

  • From social context and resilience to performance through job satisfaction: A multilevel study over time
  • Isabella Meneghel, L. Borgogni, M. Miraglia, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. HUMAN RELATIONS . Num. 11. Vol. 69 . pp. 2047-2067. 2016. Científic.

  • Hacia una psicología positiva aplicada
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 3. Vol. 37 . pp. 161-164. 2016. Científic.

  • Desarrollando equipos empáticos: La influencia de las prácticas organizacionales saludables en la empatía colectiva
  • J. Solares, Jonatan Peñalver González, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGIA. Num. 1. Vol. 6 . pp. 51-63. 2016. Científic.

  • Feeling Good Makes Us Stronger: How Team Resilience Mediates the Effect of Positive Emotions on Team Performance
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF HAPINESS STUDIES. Num. 1. Vol. 17 . pp. 239-255. 2016. Científic.

  • Job-related antecedents of team resilience and improved team performance
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. PERSONNEL REVIEW. Num. 3. Vol. 45 . pp. 505-522. 2016. Científic.

  • The role of organizational facilitators in promoting job-related mental health and group service effectiveness: a two-wave analysis
  • E. Gracia, María Luisa Salanova Soria, Edgar Bresó Esteve, Eva Cifre Gallego. WORK AND STRESS . Num. 3. Vol. 30 . pp. 262-277. 2016. Científic.

  • Aportaciones desde la psicología organizacional positiva para desarrollar organizaciones saludables y resilientes
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 3. Vol. 37 . pp. 177-184. 2016. Científic.

  • Organizaciones saludables: analizando su significado desde el Modelo HERO
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, V. Cruz-Ortíz, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 2. Vol. 30 . pp. 323-350. 2015. Científic.

  • La confianza es pasión: La relación entre confianza organizacional y el engagement de los equipos
  • Hedy Acosta, Pedro Torrente, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA POSITIVA. Num. 1. Vol. 02 . pp. 8-22. 2015. Científic.

  • Keep the fire burning: Reciprocal gains of basic need satisfaction, intrinsic motivation and innovative work behaviour
  • T. Devloo, F. Anseel, A. De Beuckelaer, María Luisa Salanova Soria. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 4. Vol. 24 . pp. 491-504. 2015. Científic.

  • Professional Self-Efficacy as a Predictor of Burnout and Engagement: The Role of Challenge and Hindrance Demands
  • Mercedes Ventura Campos, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 149 . pp. 277-302. 2015. Científic.

  • Justicia organizacional, engagement en el trabajo y comportamientos de ciudadanía organizacional: una combinación ganadora
  • R. L. Rodríguez, M. Martínez, María Luisa Salanova Soria. UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA. Num. 3. Vol. 13 . pp. 961-974. 2014. Científic.

  • Satisfacción laboral: el camino entre el crecimiento psicológico y el desempeño laboral en empresas colombianas industriales y de servicios
  • Jonhn Alejandro Sanín Posada, María Luisa Salanova Soria. UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA. Num. 1. Vol. 13 . pp. 95-107. 2014. Científic.

  • How personal resources predict work engagement and self-rated performance among construction workers: A social cognitive perspective
  • Laura Lorente, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, María Vera. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 49 . pp. 200-207. 2014. Científic.

  • Engaged, Workaholic, Burned-Out or Just 9-to-5? Toward a Typology of Employee Well-being
  • María Luisa Salanova Soria, Mario d Del Líbano, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli. STRESS AND HEALTH . Num. 1. Vol. 30 . pp. 71-81. 2014. Científic.

  • Patterns of engagement: the relationship between efficacy beliefs and task engagement at the individual versus collective level
  • María Vera, Pacale M. Le Blanc, Toon W, Taris, María Luisa Salanova Soria. JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY . Num. 2. Vol. 44 . pp. 133-144. 2014. Científic.

  • Flowing Together: A Longitudinal Study of Collective Efficacy and Collective Flow Among Workgroups
  • María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez, W. B. Schaufeli, Eva Cifre Gallego. JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 4. Vol. 184 . pp. 435-455. 2014. Científic.

  • Una mirada más "positiva" a la salud ocupacional desde la psicología organizacional positiva en tiempos de crisis: aportaciones desde el equipo de investigación WONT
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 1. Vol. 35 . pp. 22-30. 2014. Científic.

  • East Is East and West Is West and Never the Twain Shall Meet: Work Engagement and Workaholism Across Eastern and Western Cultures
  • W. B. Schaufeli, T. Taris, D. Hessen, J. Hakanen, María Luisa Salanova Soria, A. Shimazu. JOURNAL OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES. Vol. 1 . pp. 6-24. 2014. Científic.

  • Liderazgo transformacional: investigación actual y retos futuros
  • Valeria Cruz-Ortiz, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. UNIVERSIDAD & EMPRESA. Num. 25. pp. 13-32. 2013. Científic.

  • Spreading engagement: On the role of similarity in the positive contagion of team work engagement
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 3. Vol. 29 . pp. 153-159. 2013. Científic.

  • The dark side of technologies: Technostress among users of information and communication technologies
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 48 . pp. 422-436. 2013. Científic.

  • Liderazgo transformacional y desempeño grupal: unidos por el engagement grupal
  • V. Cruz, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 2. Vol. 28 . pp. 183-196. 2013. Científic.

  • El camino de la Resiliencia Organizacional - Una revisión teórica
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. ALOMA. Num. 2. Vol. 31 . pp. 13-24. 2013. Científic.

  • Intervenciones Positivas en Organizaciones Positivas
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Hedy Carolina Acosta Antognoni, Pedro Torrente Barberà. TERAPIA PSICOLOGICA (Online). Num. 1. Vol. 31 . pp. 101-113. 2013. Científic.

  • With a litte help from my assistant: buffering the negative effects of emotional dissonance on dentist performance
  • Alma María Rodríguez Sánchez, J. Hakanen, R. Perhoniemi, María Luisa Salanova Soria. COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY . Num. 5. Vol. 41 . pp. 415-423. 2013. Científic.

  • Prácticas organizacionales saludables: un análisis exploratorio de su impacto relativo sobre el engagement con el trabajo
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, Pedro Torrente Barberà, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. REVISTA PERUANA DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL. Num. 1. Vol. 2 . pp. 107-120. 2013. Científic.

  • How to enhance service quality through organizational facilitators, collective work engagement, and relational service competence
  • E. Gracia, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Eva Cifre Gallego. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 1. Vol. 22 . pp. 42-55. 2013. Científic.

  • How is Flow Experienced and by Whom? Testing Flow among Occupations
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. STRESS AND HEALTH . Num. 2. Vol. 29 . pp. 125-137. 2013. Científic.

  • El poder de la autoeficacia en la mejora de la salud psicosocial de la persona teletrabajadora
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. PERSONA. Num. 15. pp. 71-98. 2012. Científic.

  • Teams make it work: How team work engagement mediates beween social resources and performance in teams
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar B. Schaufeli. PSICOTHEMA. Num. 1. Vol. 24 . pp. 106-116. 2012. Científic.

  • How Organizational Practices Predict Team Work Engagement: The Role of Organizational Trust
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. CIENCIA & TRABAJO. Num. Especial Issue. Vol. 14 . pp. 7-15. 2012. Científic.

  • El éxito lleva al éxito, especialmente cuando la autoeficacia se relaciona con una atribución interna de causalidad
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA. Num. 2. Vol. 33 . pp. 151-165. 2012. Científic.

  • El papel predictivo de la auto-eficacia en el Modelo de Demandas-Recursos Laborales: Un estudio longitudinal
  • María Vera Perea, María Luisa Salanova Soria, L. Lorente. ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA. Num. 2. Vol. 33 . pp. 167-178. 2012. Científic.

  • About the Dark and Bright Sides of Self-efficacy: Workaholism and Work Engagement
  • Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 2. Vol. 15 . pp. 688-701. 2012. Científic.

  • We Need a Hero! Toward a Validation of the Healthy and Resilient Organization (HERO) Model
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez. GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT . Num. 6. Vol. 37 . pp. 785-822. 2012. Científic.

  • The Dark and Bright Sides of Self-Efficacy in Predicting Learning, Innovative and Risky Performances
  • María Luisa Salanova Soria, Laura Lorente, Isabel María Martínez Martínez. SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 3. Vol. 15 . pp. 1123-1132. 2012. Científic.

  • Work engagement: On how to better catch a slippery concept
  • Wilmar Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 1. Vol. 20 . pp. 39-46. 2011. Científic.

  • ¿Cómo Predicen las Prácticas Organizacionales el Engagement en el trabajo en Equipo?: El Rol de la Confianza
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. CIENCIA & TRABAJO. Num. 41. pp. 125-134. 2011. Científic.

  • Riesgos psicosociales de hombres y mujeres en el trabajo: ¿Una cuestión de diferencias?
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Joan Franco González. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 82. pp. 28-36. 2011. Científic.

  • Can a self-efficacy-based intervention decrease burnout, increase engagement, and enhace performance? A quasi-experimental study
  • Edgar Bresó Esteve, W B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. HIGHER EDUCATION . Num. 4. Vol. 61 . pp. 339-355. 2011. Científic.

  • Enjoyment and absorption: An electronic diary study on daily flow patterns
  • Alma María Rodríguez Sánchez, W. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, M. Sonnenschein. WORK AND STRESS . Num. 1. Vol. 25 . pp. 75-92. 2011. Científic.

  • Dancing between Theory and Practice: Enhancing Work Engagement through Work Stress Intervention
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING . Num. 3. Vol. 21 . pp. 269-286. 2011. Científic.

  • Burnout: un problema psicológico y social
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. RIESGO LABORAL. Num. 37. pp. 26-28. 2011. Docent.

  • Cuando lo bueno es bueno: El círculo virtuoso de autoeficacia y flow entre profesores
  • Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, W. B. Schaufeli. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 3. Vol. 26 . pp. 427-441. 2011. Científic.

  • Introducción: Psicología social y psicología positiva
  • María Luisa Salanova Soria, E. López Zafra. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 3. Vol. 26 . pp. 339-343. 2011. Científic.

  • Linking transformational leadership to nurses' extra-role performance: the mediating role of self-efficacy and work engagement
  • María Luisa Salanova Soria, L. Lorente, Mª. J. Chambel, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF ADVANCED NURSING . Num. 10. Vol. 67 . pp. 2256-2266. 2011. Científic.

  • Autoeficacia en profesores universitarios: Cómo desarrollar una escala específica
  • María Vera Perea, María Luisa Salanova Soria, B. Martín del Río. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 3. Vol. 27 . pp. 800-807. 2011. Científic.

  • "Yes, I can, I Feel Good, and I Just Do It!" On Gain Cycles and Spirals of Efficacy Beliefs, Affect, and Engagement
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, W. B. Schaufeli. APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTE . Num. 2. Vol. 60 . pp. 255-285. 2011. Científic.

  • Validación de una escala breve de adicción al trabajo
  • Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Wilmar Schaufeli. PSICOTHEMA. Num. 1. Vol. 22 . pp. 143-150. 2010. Científic.

  • Desarrollando los recursos humanos a través del aprendizaje para el cambio
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, M. V. Cruz, Pedro Torrente Barberà, Hedy Carolina Acosta Antognoni. PSICOTHEMA. Num. 1. Vol. 22 . pp. 168-169. 2010. Científic.

  • Efficacy beliefs predict collaborative practice among intensive care unit nurses
  • Pascale M. Le Blanc, Wilmar B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Raoul E. Nap. JOURNAL OF ADVANCED NURSING . Num. 3. Vol. 66 . pp. 583-594. 2010. Científic.

  • How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar Schaufeli, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve. ANXIETY STRESS AND COPING. Num. 1. Vol. 23 . pp. 53-70. 2010. Científic.

  • Organizaciones emocionalmente inteligentes como antídoto a los riesgos psicosociales
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 67. pp. 12-16. 2010. Científic.

  • El tecnoestrés: Un problema de nuestros días
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Mercedes Ventura Campos. APRENDERH. Num. 26. pp. 96-103. 2010. Docent.

  • Profesorado universitario y su bienestar laboral: La importancia del triple perfil laboral
  • María Vera Perea, María Luisa Salanova Soria, Beatriz Martín. ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 21. pp. 581-602. 2010. Científic.

  • Organizaciones saludables, organizaciones resilientes
  • María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 58. pp. 18-23. 2009. Científic.

  • Liderazgo transformacional y capital psicológico positivo. Un estudio de caso en una empresa de construcción
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, José Losilla Sorribes. DC. DIRECTIVOS CONSTRUCCIÓN (ED SEMANAL). Num. 220. pp. 48-55. 2009. Científic.

  • Presente y futuro de la intervención profesional en factores psicosociales
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 59. pp. 20-23. 2009. Docent.

  • Cuando creer es poder: el papel de la autoeficacia en la mejora de la salud ocupacional
  • María Luisa Salanova Soria, Laura Lorente Prieto, María Vera Perea. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 62. pp. 12-16. 2009. Científic.

  • Exposure to information and communication technology and its relationship to work engagement
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. CIENCIA & TRABAJO. Num. 32. pp. 55-62. 2009. Científic.

  • Organizaciones Saludables y Desarrollo de Recursos Humanos
  • María Luisa Salanova Soria. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 303. Vol. 47 . pp. 179-214. 2008. Científic.

  • Como Mejorar la Salud Laboral Generando Experiencias Óptimas
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 46. pp. 20-25. 2008. Científic.

  • Extension of the Job Demands-Resources model in the prediction of burnout and engagement among teachers over time
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar Schaufeli. PSICOTHEMA. Num. 3. Vol. 20 . pp. 354-360. 2008. Científic.

  • Flow Experience Among Information and Communication Technology Users
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Wilmar B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. PSYCHOLOGICAL REPORTS . Num. 1. Vol. 102 . pp. 29-39. 2008. Científic.

  • Technoflow among Spanish and Swedish students: A Confirmatory Factor Multigroup Analysis
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Carl Aborg. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 1. Vol. 24 . pp. 42-48. 2008. Científic.

  • A cross-national study of work engagement as a mediator between job resources and proactive behaviour
  • María Luisa Salanova Soria, W.B. Schaufeli. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 19 . pp. 116-131. 2008. Científic.

  • La Adicción al Trabajo
  • María Luisa Salanova Soria, Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, Wilmar B. Schaufeli, Manuel Fidalgo. BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Num. 22. pp. 1-6. 2008. Científic.

  • Estado Actual y Retos Futuros en el Estudio del Burnout
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. PAPELES DEL PSICOLOGO. Num. 1. Vol. 29 . pp. 59-67. 2008. Científic.

  • Efficacy or inefficacy, that's the question: Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs
  • Wilmar B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. ANXIETY STRESS AND COPING. Num. 2. Vol. 20 . pp. 177-196. 2007. Científic.

  • Job demands, job resources and individual innovation at work: Going beyond Karasek´s model?
  • Pilar Martín, María Luisa Salanova Soria, José María Peiró. PSICOTHEMA. Num. 4. Vol. 19 . pp. 621-626. 2007. Científic.

  • Efectos del Tecnoestrés en las Creencias de Eficacia y el Burnout Docente: un Estudio Longitudinal
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Mercedes Ventura Campos. REVISTA DE ORIENTACION EDUCACIONAL. Num. 39. Vol. 21 . pp. 47-65. 2007. Científic.

  • In Search of the "Third Dimension" of Burnout: Efficacy or Inefficacy
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTE . Num. 3. Vol. 56 . pp. 460-478. 2007. Científic.

  • Does a positive gain spiral of resources, efficacy beliefs and engagement exist?
  • Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli, Arnold Bakker, María Luisa Salanova Soria. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR . Num. 1. Vol. 23 . pp. 825-841. 2007. Científic.

  • Nuevas Tecnologías y Nuevos Riesgos Psicosociales
  • María Luisa Salanova Soria. 28 DE ABRIL. Num. 1. pp. 1-21. 2007. Científic.

  • Flow at work: Evidence for an upward spiral of personal and organizational resources
  • María Luisa Salanova Soria, Arnold B. Bakker, Susana Llorens Gumbau. JOURNAL OF HAPINESS STUDIES. Num. 1. Vol. 7 . pp. 1-22. 2006. Científic.

  • The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire
  • Wilmar B. Schaufeli, Arnold B. Bakker, María Luisa Salanova Soria. EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT . Num. 4. Vol. 66 . pp. 701-716. 2006. Científic.

  • Job demands and coping behaviour: the moderating role of professional self-efficacy
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. PSYCHOLOGY IN SPAIN. Num. 1. Vol. 10 . pp. 1-7. 2006. Científic.

  • Antecedentes afectivos de la auto-eficacia docente: un modelo de relaciones estructurales
  • Mónica García-Renedo, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE EDUCACIÓN. Num. 339. pp. 387-400. 2006. Científic.

  • Taller de trabajo sobre inteligencia emocional en enfermeras: eficacia a corto plazo
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 29. pp. 46-51. 2006. Docent.

  • Adicción al trabajo: concepto y evaluación I
  • Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 27. pp. 24-30. 2006. Docent.

  • Adicción al trabajo: acciones preventivas II
  • Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 28. pp. 18-24. 2006. Docent.

  • Adicción al trabajo y Flow: una relacion conflictiva...
  • Mario del Líbano Miralles, Alma María Rodríguez Sánchez, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. RIESGO LABORAL. Num. 14. pp. 34-37. 2006. Docent.

  • Desarrollando la empleabilidad de los recursos humanos: un reto de nuestro tiempo
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 277. pp. 225-240. 2006. Científic.

  • Autoeficacia en el trabajo: el poder de creer que tú puedes
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 279. pp. 175-202. 2006. Científic.

  • Self-efficacy beliefs, computer training and psychological well-being among information and communication technology workers
  • María Isabel Beas Collado, María Luisa Salanova Soria. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR . Num. 22. pp. 1043-1058. 2006. Científic.

  • Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate
  • María Luisa Salanova Soria, Sonia Agut Nieto, José María Peiró. JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY . Num. 6. Vol. 90 . pp. 1217-1227. 2005. Científic.

  • Demandas laborales y conductas de afrontamiento: el rol modulador de la autoeficacia profesional
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. PSICOTHEMA. Num. 3. Vol. 17 . pp. 390-395. 2005. Científic.

  • Toward a four-dimensional model of burnout::a multigroup factor- analytic study including depersonalization and cynicism
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Mónica García-Renedo, Raul Burriel, Edgar Bresó Esteve. EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT . Num. 5. Vol. 65 . pp. 901-913. 2005. Científic.

  • Bienestar psicológico en estudiantes universitarios: facilitadores y obstaculizadores del desempeño académico
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. ANALES DE PSICOLOGÍA. Num. 1. Vol. 21 . pp. 170-180. 2005. Científic.

  • Antecedentes de la autoeficacia en profesores y estudiantes universitarios: un modelo causal
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 1-2. Vol. 21 . pp. 159-176. 2005. Científic.

  • Metodología Wont para la Evaluación y Prevención de Riesgos Psicosociales
  • María Luisa Salanova Soria. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 14. pp. 22-32. 2005. Científic.

  • Hacia un modelo espiral de las creencias de eficacia en el estudio del Burnout y del Engagement
  • María Luisa Salanova Soria, Edgar Bresó Esteve, W. B. Schaufeli. ANSIEDAD Y ESTRÉS. Num. 11. Vol. 2-3 . pp. 215-231. 2005. Científic.

  • ¿Se pueden vivir experiencias óptimas en el trabajo?Analizando el flow en contextos laborales
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Wilmar B Schaufeli. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 1. Vol. 58 . pp. 89-100. 2005. Científic.

  • Burnout como consecuencia de una crisis de eficacia: un estudio longitudinal en profesores de secundaria
  • Susana Llorens Gumbau, Mónica García-Renedo, María Luisa Salanova Soria. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 1-2. Vol. 21 . pp. 55-70. 2005. Científic.

  • ¿Cómo se relacionan los obstáculos y facilitadores organizacionales con el burnout docente?: Un estudio longitudinal
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente Prieto. JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY = REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 1-2. Vol. 21 . pp. 37-54. 2005. Científic.

  • El engagement de los empleados: un reto emergente para la dirección de los recursos humanos
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 261. pp. 109-139. 2004. Científic.

  • Information Technology implementation styles and their relation with workers' subjective well-being
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Pilar Martin. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 24 . pp. 42-54. 2004. Científic.

  • Estrategias de conciliación familia/trabajo: buscando la calidad de vida
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 259. pp. 111-155. 2004. Científic.

  • Riesgos psicosociales en Profesores Universitarios. ¿Existen diferencias atendiendo a su categoría profesional?
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. Num. 1. Vol. 13 . pp. 29-49. 2003. Científic.

  • Salud psicosocial en profesores: repercusiones para la mejora en la gestión de los recursos humanos
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 247. Vol. 50 . pp. 153-168. 2003. Científic.

  • ¿Por qué se están "quemando" los Profesores?
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, M. García-Renedo. REVISTA DE PREVENCIÓN, TRABAJO Y SALUD. Num. 28. pp. 16-20. 2003. Docent.

  • Perceived collective efficacy, subjective well-being and task performance among electronic work groups. AN EXPERIMENTAL STUDY
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. SMALL GROUP RESEARCH . Num. 1. Vol. 34 . pp. 43-73. 2003. Científic.

  • Niveles de Burnout y engagement en estudiantes universitario. Relación con el desempeño y desarrollo profesional
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE EDUCACIÓN. Num. 330. pp. 361-384. 2003. Científic.

  • El estrés laboral: ¿un concepto cajón-de-sastre?
  • Pilar Martín Hernández, María Luisa Salanova Soria, José María Peiró Silla. PROYECTO SOCIAL. Num. 10. pp. 167-186. 2003. Científic.

  • Trabajando con tecnologías y afrontando el tecnoestrés: el rol de las creencias de eficacia
  • María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 3. Vol. 19 . pp. 225-246. 2003. Científic.

  • Self-efficacy Specificity and Burnout among Information Technology Workers: An extension of the Job Demands-Control Model
  • María Luisa Salanova Soria, José M. Peiró, Wilmar B. Schaufeli. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 1. Vol. 11 . pp. 1-25. 2002. Científic.

  • Training to technological change
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. JOURNAL OF RESEARCH ON TECHNOLOGY IN EDUCATION. Num. 35. Vol. 2 . pp. 206-212. 2002. Científic.

  • Multidimensionality and bipolarity of a Spanish Version of Warr's (1990) well-being measures
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. JOURNAL OF PSYCHOLOGY. Num. 136. Vol. 1 . pp. 169-174. 2002. Científic.

  • La evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
  • W. B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PREVENCIÓN, TRABAJO Y SALUD. Num. 20. pp. 4-9. 2002. Científic.

  • Burnout en estudiantes universitarios de España y Portugal. Un estudio croscultural
  • Isabel María Martínez Martínez, A. Marques Pinto, María Luisa Salanova Soria, A. Lopes da Silva. ANSIEDAD Y ESTRÉS. Num. 8,1. pp. 118-123. 2002. Científic.

  • Safety attitude: components and relationship with safety training and self-efficacy
  • Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, S. Agut, María Luisa Salanova Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS. Num. 1. Vol. 8 . pp. 23-35. 2002. Científic.

  • The measurement of burnout and engagement: A confirmatory factor analytic approach
  • W. B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria, V. González-Romá, A. Bakker. JOURNAL OF HAPINESS STUDIES. Num. 1. Vol. 3 . pp. 71-92. 2002. Científic.

  • Burnout and engagement in university students: a Cross-national study
  • W.B. Schaufeli, Isabel María Martínez Martínez, A. Marques-Pinto, María Luisa Salanova Soria, A. B. Bakker. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY . Num. 5. Vol. 33 . pp. 464-481. 2002. Científic.

  • Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo: un estudio experimental longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. PSICOTHEMA. Num. 14. Vol. 1 . pp. 118-123. 2002. Científic.

  • La relación entre el exceso de confianza y los accidentes laborales en trabajadores de la construcción: un estudio cualitativo
  • L. Lorente, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. GESTION PRACTICA DE RIESGOS LABORALES. Num. 86. pp. 8-13. 2001. Científic.

  • La innovación y la creatividad personales en el entorno organizacional: aproximaciones a su estudio
  • P. Martín, María Luisa Salanova Soria. PROYECTO SOCIAL. Num. 9. pp. 145-162. 2001. Científic.

  • Patrones de significado del trabajo y su relación con el bienestar psicológico
  • Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. UNIVERSITAS TARRACONENSIS. Num. 1-2. Vol. 23 . pp. 94-113. 2001. Científic.

  • El concepto de calidad en la cultura de organizaciones de servicios turísticos de la Comunidad Valenciana
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 0214-8021. Num. 29. pp. 29-49. 2001. Científic.

  • Exposición a las tecnologías de la información, burnout y engagement: el rol modulador de la autoeficacia relacionada con la tecnología
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, W. B. Schaufeli. REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. Num. 11. pp. 69-90. 2001. Científic.

  • Moderating effects of self-efficacy on occupational stress
  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, J. M. Peiró. PSYCHOLOGY IN SPAIN. Num. 5,1. pp. 63-74. 2001. Científic.

  • Safety attitudes and its relationship with safety training and generalized self-efficacy
  • Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS. Num. 7. pp. 397-409. 2001. Científic.

  • Análisis de necesidades de formación de directivos del sector turístico de la Comunidad Valenciana
  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Sonia Agut Nieto, Susana Llorens Gumbau. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 203. pp. 179-192. 2000. Científic.

  • Desde el "burnout" and "engagement": ¿una nueva perspectiva?
  • María Luisa Salanova Soria, W. Schaufeli, Susana Llorens Gumbau, J. M. Peiró, Rosa María Grau Gumbau. REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 16. Vol. 2 . pp. 117-134. 2000. Científic.

  • Efectos moduladores de la autoeficacia en el estrés laboral
  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, J. M. Peiró. APUNTES DE PSICOLOGÍA. Num. 18,. Vol. 1 . pp. 57-75. 2000. Científic.

  • Demandas y características del trabajo como predictores de la salud mental en el trabajo en función del sexo
  • Eva Cifre Gallego, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y ORGANIZACIONES. Num. 16. Vol. 3 . pp. 243-258. 2000. Científic.

  • La formación de gerentes de organizaciones turísticas de la Comunidad Valenciana: estudio de las características que se demandan y de la oferta formativa
  • Susana Llorens Gumbau, Sonia Agut Nieto, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. 0214-8021. Num. 27. pp. 101-127. 2000. Científic.

  • Computer training, frequency of usage and burnout: the moderating role of computer self-efficacy
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR . Num. 16. Vol. 6 . pp. 575-590. 2000. Científic.

  • Innovación y creatividad grupales en contextos de trabajo
  • P. Martin, F. Gracia, J. M. Peiró, María Luisa Salanova Soria. CIENCIA PSICOLÓGICA. Num. 7. pp. 121-143. 2000. Científic.

  • Exposure to Information technologies and its relation to Burnout
  • María Luisa Salanova Soria, W. B. Schaufeli. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY . Num. 19,. Vol. 5 . pp. 385-392. 2000. Científic.

  • Validación factorial del "General Health Questionnaire" (GHQ-12) mediante un análisis factorial confirmatorio
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD. Num. 12. Vol. 2 . pp. 75-89. 2000. Científic.

  • Studying radical innovation through grounded theory
  • Virginia Elena Carrero Planes, J. M. Peiró, María Luisa Salanova Soria. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 4. Vol. 9 . pp. 489-514. 2000. Científic.

  • Tecnología asistida por ordenador y género: Una perspectiva psicosocial
  • María Luisa Salanova Soria, Sonia Agut Nieto, Rosa María Grau Gumbau. PSYCHOSOCIAL INTERVENTION. Num. 9,. Vol. 1 . pp. 63-75. 2000. Científic.

  • Análisis de necesidades formativas de gerentes del sector turístico: una aproximación cualitativa
  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Sonia Agut Nieto, Susana Llorens Gumbau. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 203. pp. 179-192. 2000. Científic.

  • Validación del modelo vitamínico de Warr mediante regresión no paramétrica localmente ponderada
  • Eva Cifre Gallego, Jorge Mateu Mahiques, María Luisa Salanova Soria. PSICOTHEMA. Num. Suplmento Nº 2. Vol. 12 . pp. 135-139. 2000. Científic.

  • Conductas de innovación y bienestar psicológico: Validación del instrumento "Conductas de Innovación de contenidos"
  • P. Martín, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. APUNTES DE PSICOLOGÍA. Num. 17. pp. 235-248. 1999. Científic.

  • El proceso de tecnoestrés y su prevención
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. REVISTA DE PREVENCIÓN, TRABAJO Y SALUD. Num. 2. pp. 4-12. 1999. Científic.

  • Análisis de necesidades formativas y evaluación de la formación en contextos de cambios tecnológicos
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. REVISTA DE PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA. Num. 52. pp. 329-350. 1999. Científic.

  • Diseño de un cuestionario de evaluación de la satisfacción con la formación en prevención de riesgos laborales
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. ARCHIVOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Num. 2-Apr. pp. 169-174. 1999. Científic.

  • Sobre la experiencia sobre el practicum"Psicologia del trabajo y los recursos Humanos"
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES. Num. 3. Vol. 15 . pp. 419-438. 1999. Científic.

  • Validación de un instrumento de Estrés de Rol en un contexto de Innovación Tecnológica
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. ANSIEDAD Y ESTRÉS. Num. 5,. Vol. 1 . pp. 1-121. 1999. Científic.

  • El proceso de tecnoestrés y su prevención
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. REVISTA DE PREVENCIÓN, TRABAJO Y SALUD. Num. 1. pp. 18-28. 1999. Científic.

  • Mujeres y trabajo: un reto para la investigación psicosocial
  • Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. Num. 13-Feb. pp. 133-139. 1998. Científic.

  • El significado del trabajo y la innovación tecnológica: aportaciones metodologicas
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 13.3. pp. 445-452. 1998. Científic.

  • Patrones de formación continua en empresas de producción: un estudio diferencial
  • Eva Cifre Gallego, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. APUNTES DE PSICOLOGÍA. Num. 16,1,2. pp. 149-160. 1998. Científic.

  • El desajuste de expectativas y las metas laborales como predictores del bienestar psicológico
  • Daniel Pinazo Calatayud, María Luisa Salanova Soria. IBERPSICOLOGIA. Num. 3. Vol. 2 . 1997. Científic.

  • Incidencia del tamaño organizacional y el nivel tecnológico sobre la formación en la empresa
  • Daniel Pinazo Calatayud, María Luisa Salanova Soria. PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y ORGANIZACIONES. Num. 13 nº 1. pp. 65-72. 1997. Científic.

  Llibres


  • Dossier de Prácticas: Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (PS1024)
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabella Meneghel. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788494158162. Valencia. Ed. Low Cost Books.

  • Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788469540800. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • Tecnoestrés (Guías de intervención )
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Mercedes Ventura Campos. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9788497567824. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Síntesis.

  • Looking for the positive side of occupational health at work
  • María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. 2009. Edició. Científic. ISBN 9788480217118. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • El Engagement en el Trabajo. Cuando el Trabajo se Convierte en Pasión
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar Schaufeli. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788420668543. Madrid. Ed. Alianza Editorial.

  • Psicología de la salud ocupacional
  • María Luisa Salanova Soria. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788497566629. Madrid. Ed. Editorial Síntesis.

  • Bienestar psicológico, características del trabajo y NT
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9783639207385. Saarbrücken. Ed. VDM Verlag Dr. Müller.

  • Desarrollo de los Recursos Humanos a través del aprendizaje para el cambio
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9788496226474. Madrid. Ed. Ediciones Parthenon.

  • Caso a Caso en la Prevención de los Riesgos Psicosociales
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9788461174263. Bilbao. Ed. Lettera Publicaciones.

  • Quemarse en el trabajo (Burnout)
  • Marino Martínez, J.L. Dolz, Pedro R. Gil-Monte, Ramón Ferrer, María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli, Arturo Alcaine, Fernando Sopesens, Jesús M. Goicoechea, Bernardo Moreno, Alfredo Rodríguez, Eva Garrosa, María E. Morante, jean-Pierre Neveu, Ruth Vallejo, Fernando Polo. 2005. Autoria. Científic. ISBN 849587945X. Zaragoza. Ed. Egido Editorial.

  • Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Mónica García-Renedo. 2004. Autoria. Científic. ISBN 8480214708. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • New Information Technologies and Work Psychology: European trends towards fitting individual, job and organizational characteristics to New technology [CD-Rom]
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, M. D. Martinez. 2002. Edició. Científic. ISBN 8480213760. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Nuevas tecnologías y formación continua en la empresa: Un estudio psicosocial
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, J. M. Peiró. 2001. Edició. Científic. ISBN 8480213434. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cuaderno de técnicas de búsqueda de empleo
  • Sonia Agut Nieto, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211547. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cuaderno de técnicas de búsqueda de empleo
  • Sonia Agut Nieto, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. 1997. Edició. Docent. ISBN 8480211547. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Estrategias para el trabajo en grupo y el desarrollo de proyectos
  • María Luisa Salanova Soria, Elsa Hernández Meda, Isabel María Martínez Martínez. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211849. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Práctica de la psicología de los grupos
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211784. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción a la psicología del trabajo
  • María Luisa Salanova Soria. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480211121. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • The consequences of flow
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Flow at work. Measurement and implications. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Routledge. 2017. ISBN 9781848722774. Científic.

  • Caso de la Universidad Jaume I
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Mercedes Ventura Campos, Alberto Ortega Maldonado, María Josefina Peláez, Rafael Vilar Zanon. Organizaciones saludables: Diez casos de éxito. Pamplona (Espanya). Ed. Aranzadi. 2016. ISBN 9788490989357. Científic.

  • Promoçao da Saúde no Trabalho: para um Modelo de Organizaçoes
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. Psicologia da Saúde Ocupacional. Lisboa (Portugal). Ed. Pactor. 2016. ISBN 9789896930516. Científic.

  • Technostress: The Dark Side of Technologies
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Mercedes Ventura Campos. The Impact of ICT on Quality of Working Life. London (Regne Unit). Ed. Springer. 2014. ISBN 9789401788533. Científic.

  • Workaholism
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, M. Del Libano. Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Viena (Àustria). Ed. Springer. 2014. ISBN 9789400707528. Científic.

  • Burnout, Boredom and Engagement in the workplace
  • W. B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. An introduction to contemporary work psychology. Oxford (Regne Unit). Ed. John Wiley & Sons. 2014. ISBN 9781119945529. Científic.

  • Interventions to Promote Healthy & Resilient Organizations (HERO) from Positive Psycology
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Pedro Torrente Barberà, Hedy Carolina Acosta Antognoni. Salutogenic Organizations and Change. Zurich (Suïssa). Ed. Springer. 2013. ISBN 9789400764699. Científic.

  • Intervenciones positivas para potenciar organizaciones saludables y resilientes
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Pedro Torrente Barberà, Hedy Carolina Acosta Antognoni. Consultoría Organizacional. Alcorcón, Madrid (Espanya). Ed. Sanz y Torres. 2013. ISBN 9788415550488. Científic.

  • La adicción al trabajo
  • María Luisa Salanova Soria, M. Del Líbano, Susana Llorens Gumbau. Salud laboral. Riesgos laborales psicosociales y bienestar laboral. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2013. ISBN 9788436829471. Científic.

  • From 'I' to 'WE': The factorial validity of a Team Work
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar B. Schaufeli. Occupational Health Psychology: From burnout to well-being. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Scientific & Academic Publishing. 2013. ISBN 9780983899679. Científic.

  • Supuesto práctico 30. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Ergonomía y psicosociología aplicada: tecnoestrés
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490337950. Docent.

  • Supuesto práctico 29. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Ergonomía y psicosociología aplicada: evaluación de riesgos psicosociales
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490337950. Docent.

  • Building organizational trust: A study in small and midium-sized enterpreises
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. Occupational Health Psychology: From burnout to well-being. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Scientific & Academic Publishing. 2013. ISBN 9780983899679. Científic.

  • Resumen y conclusiones del estudio HERO-HOS
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, María Vera Perea. Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher. 2012. ISBN 9788469540800. Científic.

  • Metodología de evaluación de HERO-HOS
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher. 2012. ISBN 9788469540800. Científic.

  • Teacher Well-being
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego. Positive Psychology for all: Introduction, Concepts and Applications in School Age. Egipto (Egipte). Ed. The Anglo-Egyptian Bookshop. 2012. ISBN 9770527599. Científic.

  • Organizaciones Sanitarias Saludables y Resilientes: marco teórico y conceptual
  • María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez, Mario del Líbano Miralles, Mercedes Ventura Campos. Organizaciones sanitarias saludables y resilientes: Un estudio de caso en hospitales de Castellón y provincia. Castellón (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher. 2012. ISBN 9788469540800. Científic.

  • Hacia una perspectiva psicosocial del burnout: Cuando el trabajo "nos" quema
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. Nuevas formas de Organización del trabajo y la empleabilidad. Oviedo (Espanya). Ed. Universidad de Oviedo. 2011. ISBN 9788483178737. Científic.

  • Psychosocial risks and positive factors among construction workers
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente Prieto. Occupational health and safety. Surrey. Ed. Gower Publishing. 2011. ISBN 9780566089831. Científic.

  • How to improve work engagement?
  • W. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. Handbook of Employee Engagement. Perspectives, Issues, Research and Practice. Gheltenham Glos (Regne Unit). Ed. Edward Elgar Publishing. 2010. ISBN 9781848448216. Científic.

  • Supuestos de acción por un Servicio de Prevención: Acoso Laboral
  • Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Casos reales de Violencia y Acoso en el Trabajo. Bilbao. Ed. Lettera Publicaciones. 2010. ISBN 9788493641061. Científic.

  • Canvis en la metodologia docent i avaluació de les competències pre-professionals dels futurs psicòlegs del treball i les organitzacions: una aproximació a l’EEES.
  • Edgar Bresó Esteve, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Hacia una psicología de la salud ocupacional más positiva
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Alma María Rodríguez Sánchez. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Factores psicosociales y salud en muestras pre-profesionales
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • La prevención de riesgos laborales de origen psicosocial
  • Joan Franco González, María Luisa Salanova Soria. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • El papel de la calidad organizacional en la salud psicosocial
  • Rosa María Grau Gumbau, Esther Gracia Grau, María Luisa Salanova Soria. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Recursos personales: las creencias de eficacia
  • María Luisa Salanova Soria, Laura Lorente Prieto, María Vera Perea. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Recursos personales: inteligencia emocional y afrontamiento
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Demandas y recursos del ambiente de trabajo
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Mercedes Ventura Campos. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Modelo teóricos de salud ocupacional
  • Susana Llorens Gumbau, Mario del Líbano Miralles, María Luisa Salanova Soria. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • La salud ocupacional desde la perspectiva psicosocial: aspectos teóricos y conceptuales
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Psicología de la salud ocupacional. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2009. ISBN 9788497566629. Científic.

  • Aplicación del modelo RED en el proceso de investigación-acción en una esmaltera
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. Experiencias en intervención psicosocial. Más allá de la evaluación del riesgo. Barcelona. Ed. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 2009. ISBN 9788474257700. Científic.

  • What is flow experience?: some resarch findigs about optimal experience
  • Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, W. Schaufeli. Looking for the positive side of occupational health at work. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217118. Científic.

  • Disseny i aplicació d’una metodologia d’ensenyament superior basada en criteris europeus (aprenentatge basat en problemes). Un estudi comparatiu amb la metodologia tradicional aplicat a la llicenciatura en administració d’empreses.
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Work-Home Interaction: A Challenge to Human Resources Management
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. 21st Century Management A Reference Handbook. California. Ed. SAGE. 2008. ISBN 9781412949729. Científic.

  • Psicología de la salud ocupacional positiva: Concepto y metodología para su evaluación
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. Promoción de la salud ocupacional. Mollet del Vallés. Barcelona. Ed. Asociación de Expertos en Psicosociología Aplicada (AEPA). 2008. ISBN 9788461236244. Científic.

  • Enhacing work engagement through the management of human resources
  • Wilmar B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. The individual in the Changing working life. Cambridge. Ed. Cambridge University Press. 2008. ISBN 9780521879460. Científic.

  • Organizaciones saludables: Una aproximación desde la Psicología Positiva
  • María Luisa Salanova Soria. Psicología Positiva Aplicada. Bilbao. Ed. Desclée de Brouwer. 2008. ISBN 9788433022424. Científic.

  • Autoeficacia en el trabajo y en las organizaciones: resultados de investigación
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. Método, teoría e investigación en psicología social. Madrid. Ed. Prentice Hall-Pearson. 2008. ISBN 9788420542263. Científic.

  • Work Engagement: An Emerging Psychological Concept and Its Implications for Organizations
  • Wilmar Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. Managing Social and Ethical Issues in Organizations. Greenwich. Ed. Information Age Publishing. 2007. ISBN 9781593115555. Científic.

  • Projecte d’avaluació i millora de les competències pre-professionals del Psicòleg del Treball i les Organitzacions en el marc d’Educació Superior Europea
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Coordinació docent i metodològica de les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del Treball
  • Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Projecte de millora del perfil de competències del Psicòleg del Treball i les Organitzacions amb criteris de qualitat Europeus
  • Edgar Bresó Esteve, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Miguel Angel Nadal Martínez, Susana Llorens Gumbau. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Pràctiques “tutoritzades” de grups de treball en les assignatures de Psicologia de Treball, Psicologia dels Recursos Humans i Psicologia de l’Adaptació Laboral
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Coordinació docent i optimització de la coordinació tutor-supervisor en les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i els Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del Treball.
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Coordinació dels programes relatius a psicologia del treball i els recursos en diferents titulacions.
  • Agustín Aguilar Blanch, Anna Maria Ramos Ribelles, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Miguel Angel Nadal Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • La ilusión por el trabajo (engagement):¿El lado positivo del burnout?
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. Quemarse en el trabajo (Burnout). Zaragoza. Ed. Egido Editorial. 2005. ISBN 849587945X. Científic.

  • Resultados obtenidos del pase del cuestionario
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. Espacios abiertos urbanos y personas mayores. Una experiencia llevada a cabo en distintos parques de la ciudad de Castellón sobre el diseño y su interacción con la población anciana. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215496. Científic.

  • Projecte de millora dels grups de treball i sistemes de tutorització personalitzada amb criteris de qualitat Europeus.
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Psicología Organizacional Positiva
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. Psicología de la Organización. Madrid. Ed. Prentice Hall-Pearson. 2005. ISBN 8420543403. Científic.

  • Autoeficacia, Trabajo y Organizaciones
  • Michael A. West, Claudia A. Sacramento, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Raül Burriel, Sonia Agut Nieto. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • ¿Para que innovar? La implantación de TIC en Ceramel
  • Eva Cifre Gallego, María Dolores Martínez-Pérez, María Luisa Salanova Soria. Prácticas de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Madrid. Ed. Sanz y Torres. 2004. ISBN 8496094405. Científic.

  • Autoeficacia hacia los ordenadores y frecuencia de uso en usuarios de tecnologías de la información
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Éxito académico y expectativas de éxito: el rol mediador de la autoeficacia académica
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Sonia Agut Nieto. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Autoeficacia y su relación con el bienestar psicológico y la formación con los ordenadores en usuarios de tecnología
  • Mª Isabel Beas, María Luisa Salanova Soria. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Cambio e Innovación Tecnológica en las Organizaciones
  • María Dolores Martínez-Pérez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. Psicología de las Organizaciones. Madrid. Ed. Sanz y Torres. 2004. ISBN 8496094391. Científic.

  • Autoeficacia y Tecnologías de la Información y Comunicación
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. Nuevos Horizontes en la investigación sobre la autoeficacia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214708. Científic.

  • Análisis del contenido de los programas docentes de Psicología del trabajo, Psicología de los recursos humanos y Psicología de la adaptación laboral
  • Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Adaptación de las prácticas de Psicología del trabajo como respuesta a las nuevas demandas del Mercado de Trabajo
  • Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Obstáculos y facilitadores de los procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios: un estudio preliminar
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Estrategias de Implantación de Nuevas Tecnologías: el caso de metal-mecánica
  • V. Orengo, Virginia Elena Carrero Planes, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, J. M. Peiró. Capital Humano: 52 casos. Manual de Supuestos Prácticos sobre Recursos Humanos y Procesos Organizacionales, Caso nº: 40. Barcelona. Ed. Ediciones Granica. 2002. ISBN 8475778984. Científic.

  • Emotions in Cooperative work: an experimental-longitudinal lab study
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. New Information Technologies and Work Psychology: European trends towards fitting individual, job and organizational characteristics to New technology [CD-Rom]. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 8480213760. Científic.

  • El síndrome de burnout en profesionales de la educación.
  • Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Procesos Psicosociales en los Contextos Educativos. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2002. ISBN 8436817109. Científic.

  • Burnout y engagement en estudiantes de la Universitat Jaume I.
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • Mujeres, nuevas tecnologías y formación: el caso del sector metal-mecánica.
  • Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. Nuevas tecnologías y formación continua en la empresa: Un estudio psicosocial. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213434. Científic.

  • Nuevas tecnologías y formación continua: Marco teórico y conceptual
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, F. Prieto. Nuevas tecnologías y formación continua en la empresa: Un estudio psicosocial. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213434. Científic.

  • Transferencia del aprendizaje y evaluación de la formación en la empresa.
  • Eva Cifre Gallego, E. Bueso, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Nuevas tecnologías y formación continua en la empresa: Un estudio psicosocial. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213434. Científic.

  • Diseño y metodología de la investigación.
  • Virginia Elena Carrero Planes, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. Nuevas tecnologías y formación continua en la empresa: Un estudio psicosocial. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213434. Científic.

  • Contagio de emociones en grupo en una tarea de laboratorio asistida por ordenador.
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. La mirada psicosociológica: Grupos, procesos, lenguajes y culturas. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308319. Científic.

  • Formación para el uso de ordenadores y niveles de autoeficacia: el rol modulador de las actitudes hacia los ordenadores
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos. Nuevas aproximaciones. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308335. Científic.

  • Percepciones sobre calidad de servicio en el sector turístico de la comunidad valenciana: Un estudio cualitativo
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Turismo: Comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2000. ISBN 8484420272. Científic.

  • Hacia una comprensión de tres tipos de autocompetencias: formación adecuada, autoeficacia general y autoeficacia profesional
  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos. Nuevas aproximaciones. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308335. Científic.

  Ponències a congressos


  • “Diseño de una intervención positiva sobre Micro-Coaching basado en fortalezas personales
  • María Josefina Peláez, Emilia A. Corbu, María Luisa Salanova Soria, R. Prieto Gómez. VI Jornadas Emociones y Bienestar, de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 28-09-2017. Científic. 2017.

  • Hazlo y nos sentiremos bien: El poder de las prácticas organizacionales saludables para promover equipos felices y productivos a través del tiempo
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. VI Jornadas de “Emociones y Bienestar". Madrid (Espanya). 28-09-2017. Científic. 2017.

  • Mindfulness, Flow y emociones positivas en el trabajo: Un estudio de diario
  • Cristian Coo Calcagni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. VI Jornadas de Emociones y Bienestar y XXIV Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 28-09-2017. Científic. 2017.

  • UJI saludable: una organización saludable y resiliente
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Alberto Ortega Maldonado, María Josefina Peláez, Mercedes Ventura Campos, Emilia Alina Corbu. VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud y Universidades. Construyendo Entornos Sociales y Educativos Saludables. Alicante (Espanya). 27-09-2017. Científic. 2017.

  • Happy-and-Productive Groups: How Positive Affect links to Performance through Social Resources
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli, Carla Aguirre Mas. 6th International Congress of the International Commission on Occupational Health. Mexico City (Mèxic). 29-08-2017. Científic. 2017.

  • Best practices in the evaluation of positive healthcare organizations
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Cristian Coo Calcagni, María Josefina Peláez. 6th International Congress of ICOH-WOPS Scientific Committee. Ciudad de México (Mèxic). 29-08-2017. Científic. 2017.

  • Generational diversity and well-being at work
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Isabella Meneghel, Susana Llorens Gumbau, Jesús Pelluch. 5th World Congress on Positive Psychology. Montreal (Canadà). 15-07-2017. Científic. 2017.

  • Increasing Engagement and Performance through a Positive Resources Intervention: Preliminary Results
  • Cristian Coo Calcagni, Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria. 18th European Association of Work and Organizational Psychology Congress. Dublín (Irlanda). 17-05-2017. Científic. 2017.

  • Promoting healthcare organization´s service quality through transformational leadership and optimism: A multilevel study
  • María Josefina Peláez, Mónica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. The European Association of Work and Organizational Psychology 2017. Dublín (Irlanda). 17-05-2017. Científic. 2017.

  • How to increase positive outcomes by organizational practices and transformational leadership through resilience: A multilevel study
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. The European Association of Work and Organizational Psychology 2017. Dublín (Irlanda). 17-05-2017. Científic. 2017.

  • ¡Fomentar el ejercicio físico en las organizaciones sí importa!: Analizando la Teoría de la Ampliación y Construcción a través del ejercicio fisico
  • Jonatan Peñalver González, Ester Gil Beltrán, María Luisa Salanova Soria. III Jornades d'lnvestigació per a l'Alumnat de la Facultat de cíencles de la Salut . Castellón (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • Best practices en la evaluación y clasificación de Organizaciones Saludables y Resilientes
  • Susana Llorens Gumbau, Jonatan Peñalver González, Monica Valeria Cruz Ortiz, Ester Gil, María Luisa Salanova Soria. III Jornadas de Psicología Positiva. La Laguna (Espanya). 23-03-2017. Científic. 2017.

  • Emociones positivas en grupos. Estado de la cuestión y resultados multimétodo multimuestra
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. III JORNADAS DE PSICOLOGíA POSITIVA. La Laguna (Espanya). 23-03-2017. Científic. 2017.

  • Practicando ser HERO: Estudio cualitativo sobre las prácticas organizacionales de empresas saludables y resilientes
  • Isabella Meneghel, Alberto Ortega Maldonado, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. III Jornadas de Psicología Positiva. Tenerife (Espanya). 23-03-2017. Científic. 2017.

  • Hospital optimista: juntos podemos cambiar el mundo
  • María Josefina Peláez, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Jornadas de Fomento a la Investigación para estudiantes de Ciencias de la Salud. Castellón (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2017. ISSN 2443-9827.

  • Diseño de intervención de un programa de formación líder-coach
  • María Josefina Peláez, Monica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. XI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016.

  • Intervention design of a Leader-Coach training program
  • María Josefina Peláez, Mónica Valeria Cruz Ortiz, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. XI Congreso Internacional de la SEAS. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016.

  • Survey Feedback Apreciativo: Protocolo de intervención centrado en el desarrollo de emociones positivas
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabella Meneghel, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. Madrid (Espanya). 02-06-2016. Científic. 2016.

  • Transformational Leadership as a predictor of Happiness and Performance at Work
  • María Josefina Peláez, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y RRHH. Madrid (Espanya). 02-06-2016. Científic. 2016.

  • Más recursos para mayor bienestar: Resultados de una micro-intervención positiva en pre-profesionales
  • Alberto Ortega Maldonado, J. Solares, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. III Congreso de Psicología Positiva. Jaén (Espanya). 20-04-2016. Científic. 2016.

  • We feel, we cooperate, so we do welli:broaden and build social resources in work teams
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. XI Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461744138.

  • Hacia un envejecimiento saludable: Evaluación e intervención preventiva
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. XI Congreso internacional de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461744138.

  • How organizations increase positive ourcomes by transformational leadrership and relilience_ A multilevel study
  • María Luisa Salanova Soria, Isabella Meneghel. XI Congreso Internacional de la sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461744138.

  • Algo más que adaptar tu trabajo: los comportamientos de afrontamiento al estrés en Job Crafting
  • Jonatan Peñalver González, Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria. XI Congreso Internacional de la sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia (Espanya). 15-09-2016. Científic. 2016. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461744138.

  • Evolución de los modelos sobre el afrontamiento del estrés: hacia el coping positivo
  • Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria. I Jornades d'Investigació per als Estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2016. ISSN 2443-9827.

  • Job crafting: el papel de los empleados en el rediseño del puesto de trabajo
  • Jonatan Peñalver González, María Luisa Salanova Soria. I Jornadas de Investigación para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2016. ISSN 2443-9827.

  • Desarrollando equipos empáticos: La influencia de las prácticas organizacionales y la empatía colectiva
  • Isabella Meneghel, Jonatan Peñalver González, Jéssica María Solares Menegazzo, María Luisa Salanova Soria. II Jornadas de Psicología positiva: Psicología positiva en acción (COPC junto con la SEPP). Barcelona (Espanya). 20-11-2015. Científic. 2015.

  • De la evaluación a la intervención: Desarrollando best practices para potenciar emociones positivas colectivas en una organización sanitaria
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Jornadas de Psicología positiva: Psicología positiva en acción (COPC junto con la SEPP). Barcelona (Espanya). 20-11-2015. Científic. 2015.

  • La clave está en las emociones positivas colectivas: Cómo desarrollar resiliencia colectiva a través del tiempo
  • Jonatan Peñalver González, Isabella Meneghel, Jéssica María Solares Menegazzo, María Luisa Salanova Soria. V Jornadas Emociones y Bienestar y XII Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Andiedad y el Estrés (SEAS 2015). Madrid (Espanya). 01-10-2015. Científic. 2015.

  • Desarrollando "equipos productivos y felices": Las prácticas organizacionales saludables como predictores de las emociones positivas colectivas
  • Jonatan Peñalver González, Jéssica María Solares Menegazzo, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. V Jornadas Emociones y Bienestar y XII Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Andiedad y el Estrés (SEAS 2015). Madrid (Espanya). 01-10-2015. Científic. 2015.

  • Positive Institutions and their relationship with transformational leadership, empathy and team performance
  • J. Solares Menegazzo, V. Cruz-Ortiz, Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'15). Valencia (Espanya). 16-03-2015. Científic. 2015. ISSN 2341-2593.

  • Positive Institutions and their relationship with transformational leadership, empathy and team performance (Abstract)
  • J. Solares Menegazzo, V. Cruz-Ortiz, Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'15). Valencia (Espanya). 16-03-2015. Científic. 2015. Ed. EduRe Academy. ISBN 9788460671459.

  • Organizational antecedents of burnout and work engagement: A multilevel study in Portuguese firefighters "brigades"
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, R. P. Angelo, M.J. Chambel. 7th European Conference on Positive Psychology (ECPP2014). Amsterdam (Països Baixos). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • We can, We trust, and We do it! Spirals of collective efficacy, horizontal trust, and performance
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, P. M. LeBlanc. 7th European Conference on Positive Psychology (ECPP2014). Amsterdam (Països Baixos). 01-07-2014. Científic. 2014.

  • Liderazgo organizacional y su relación con los recursos sociales, engagement y desempeño grupal
  • V. Cruz Ortiz, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Liderazgo y engagement en contextos de riesgo ¿vitales para el desempeño?
  • Israel Sánchez Cardona, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Estrategias de coping y resiliencia como antecedentes de la satisfacción y el desempeño
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Hans De Witte. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar, Castellón (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Justicia académica: Medición de las percepciones de justicia en el contexto académico y su relación con la satisfacción académica
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Presente y futuro de las emociones positivas en el trabajo
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • El empoderamiento para el bienestar y efectividad en el entorno organizacional
  • Jéssica María Solares Menegazzo, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • ¿Quien y cómo experimenta el flow?
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic. 2014.

  • Confianza es pasión: la relación entre confianza organizacional y team work engagement
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 07-05-2014. Científic. 2014.

  • Bienestar laboral en el sector público: Un estudio de mediación multinivel en empleados de universidad
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Vicente Pinto Tena, M. A. Mañas. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa (Espanya). 07-05-2014. Científic. 2014.

  • Academic Justice, Academic Engagement and its Role in Performance in a Pre-Occupational Sample (Abstract)
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Israel Sánchez Cardona. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • The RED Methodology: A Tool for Testing Psychological Risks (Abstract)
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • Academic Resilience Scale: A Construct Validity Approach in Spanish University Students (Abstract)
  • Isabel María Martínez Martínez, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • Organizaciones saludables y resilientes: una mirada organizacional positiva a la salud ocupacional
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. I Congreso de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014. Ed. AFOE Formación. ISBN 9788469714643.

  • Relación del capital psicológico con el desempeño, la satisfacción y las estrategias de afrontamiento en pre-profesionales
  • Alberto Ortega Maldonado, María Luisa Salanova Soria. I Congreso de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014. Ed. AFOE Formación. ISBN 9788469714643.

  • Learning to Survive: The Role of Learning Resources to Develop Team Resilience and Improve Performance (Abstract)
  • Israel Sánchez Cardona, María Luisa Salanova Soria. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • Social context and resilience as multinivel predictors of job satisfaction and performance: A longitudinal study (Abstract)
  • Isabella Meneghel, Laura Borgogni, Mariella Miraglia, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. 11th European Academy of Occupational Health Psycology Conference (EAOHP 2014). Birbeck College, University of London (Regne Unit). 14-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP). ISBN 9780992878603.

  • El clima de liderazgo optimiza el capital psicológico y el engagement: estudio multinivel (Abstract)
  • Mercedes Ventura Campos, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. X Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS 2014). Valencia (Espanya). 11-09-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461714407.

  • Seamos positivos: Cómo las emociones positivas colectivas afectan al desempeño creativo en grupo (Abstract)
  • Jonatan Peñalver González, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. X Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS 2014). Valencia (Espanya). 11-09-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461714407.

  • Resiliencia y autoeficacia como predictores del éxito académico (Abstract)
  • Q. Boix, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. X Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS 2014). Valencia (Espanya). 11-09-2014. Científic. 2014. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788461714407.

  • Investigación reciente en el estudio del liderazgo. Resultados multimétodo-multimuestra
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, V. Cruz. I Congreso de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014. Ed. AFOE Formación. ISBN 9788469714643.

  • Desarrollando equipos resilientes: Las prácticas organizacionales como predictores de la resilencia colectiva
  • Isabella Meneghel, Israel Sánchez Cardona, Ramón Luis Rodríguez Montalvan, María Luisa Salanova Soria. IV Jornadas Emociones y Bienestar y XX Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). Madrid (Espanya). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • Learn to trust your company: A multilevel model to explain performance
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, P. Le Blanc. III World Congress on Positive Psychology. Los Angeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-06-2013. Científic. 2013.

  • Coordination and task engagement in teams: Evidence from a longitudinal multilevel design
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, W. Schaufeli. III World Congress on Positive Psychology. Los Angeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-06-2013. Científic. 2013.

  • Our Boss Is a Good Boss! The Cross-level Effects of Leadership on Work Engagement in Service Workers
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. Third World Congress on Positive Psychology. Westin Bonaventure, Los Ángeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-06-2013. Científic. 2013.

  • New teams have the power: Building collective efficacy beliefs through engagement and performance over time (Abstract)
  • Alma María Rodríguez Sánchez, J. Hakanen, Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria. 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2013). Münster (Alemanya). 22-05-2013. Científic. 2013.

  • Promoting team learning: The power of leadership and positive emotions (Abstract)
  • Israel Sánchez Cardona, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2013). Münster (Alemanya). 22-05-2013. Científic. 2013.

  • And justice for the team: Linking justice climate and team performance through team commitment (Abstract)
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2013). Münster (Alemanya). 22-05-2013. Científic. 2013.

  • Vertical and horizontal trust as a key drivers for team affective commitment. A multilevel overview
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. V International Seminar on Positive Occupational Health Psychology. Dublín (Irlanda). 07-06-2012. Científic. 2012.

  • We decided to flourish: A longitudinal study on positive spiral in teams
  • Pedro Torrente Barberà, Alma María Rodríguez Sánchez, J. Hakanen, María Luisa Salanova Soria. V International Seminar on Positive Occupational Health Psychology. Dublín (Irlanda). 07-06-2012. Científic. 2012.

  • Prácticas organizacionales saludables en PyMEs. Una aproximación desde el análisis de contenidos
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. I Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). El Escorial (Madrid) (Espanya). 15-03-2012. Científic. 2012.

  • Engagement en el trabajo en equipos: El papel de la similitud en su contagio
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. I Congreso Nacional de Psicología Positiva SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). El Escorial (Madrid) (Espanya). 15-03-2012. Científic. 2012.

  • La resiliencia grupal como mecanismo explicativo del desempeño grupal: ampliando el modelo demandas-recursos laborales
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IX Congrso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Valencia (Espanya). 08-09-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788469545621.

  • Moviéndonos a otro nivel: Justicia Organizacional, Engagement Colectivo y Desempeño Grupal
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. IX Congreso Internacional de la Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad y el Estrés. Valencia (Espanya). 06-09-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ISBN 9788469545621.

  • La resiliencia como parte del capital psicológico en los trabajadores y las organizaciones
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Israel Sánchez Cardona, María Vera, Alma María Rodríguez Sánchez, Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria. 58va Convención Anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico (Puerto Rico). 10-11-2011. Científic. 2011.

  • Psycho-social risks in closed environments
  • María Luisa Salanova Soria. 12th World Sterilization Congress and 7th National Symposium of Steriliztion. Estoril. 12-10-2011. Científic. 2011.

  • La relación entre Emociones Positivas, Resiliencia y Resultados Saludables
  • Isabella Meneghel, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. III Jornadas Emocionales y Bienestar y XVIII Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estres (SEAS). Madrid (Espanya). 06-10-2011. Científic. 2011.

  • Coping proactivo, apoyo social y bienestar psicológico: Un estudio multinivel en bomberos de rescate portugueses
  • Pedro Torrente Barberà, R.P. Angelo, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, M.J. Chambel. III Jornadas Emociones y Bienestar y XVIII Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el estrés-SEAS. Madrid (Espanya). 06-10-2011. Científic. 2011.

  • Confianza organizacional y su relación con las dimensiones del engagement del trabajo en equipo. Una aproximación multinivel
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. III Jornadas Emociones y Bienestar y XVIII Reunión Anual de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el estrés-SEAS. Madrid (Espanya). 06-10-2011. Científic. 2011.

  • Psychosocial risks and positive factors among low-qualified workers in Spain
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, L. Lorente. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • An I-M-O-I approach to examinign service effectiveness and healthy groups longitudinally
  • E. García, María Luisa Salanova Soria, Edgar Bresó Esteve, Eva Cifre Gallego. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Towards a healthy and resilient organization (HERO) model
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Is your family promoting your work engagement? the importance of family resources at individual and group level
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Linking job demands and resources to work-unitperformance: the mediating role of work-unit resilience
  • Isabella Meneghel, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Exploring the role of personal and job resources in building team resilience
  • María Vera Perea, Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht (Holanda). 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Engaged Organizations? Looking for multilevel antecedents and consequences of collective work engagement
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, W. B. Schaufeli. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht (Holanda). 25-05-2011. Científic. 2011.

  • With a little help from my assistant and optimism: Buffering the negative effects of emotional dissonance on long term employee performance
  • Alma María Rodríguez Sánchez, J. Hakanen, R. Perhoniemi, María Luisa Salanova Soria. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht (Holanda). 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Linking healthy organizational strategies to team work engagement through organizational trust: A multilevel approach
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht (Holanda). 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Can information and communication technology workers recover after work although...?
  • V.G. Colombo, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. 15th EAWOP conference 2011. Maastricht. 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Organizational trust: Its role among organizational strategies and organizational commitment
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 1er Congreso de Psicología Industrial-Organizacional de Puerto Rico. Ponce (Puerto Rico). 17-03-2011. Científic. 2011.

  • Psicología Industrial Organizacional y la Salud Ocupacional: El camino hacia la Interdisciplinaridad
  • Ramón Luis Rodríguez Montalvan, María Luisa Salanova Soria, I. Moreno. 1er Congreso de Psicología Industrial-Organizacional de Puerto Rico, Acciones Estratégicas para la Gestión del Capital Humano. Ponce (Puerto Rico). 17-03-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación docente de programas, metodologias y evaluacion de los itinerarios (salud ocupacional y recursos humanos) del master en psicologia del trabajo, organizaciones y en recursos humanos (prese
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Aplicación de procesos básicos de Psicología del Trabajo en las optativas de la especialidad Psicología de los Recursos Humanos y Psicología de la Adaptación Laboral: coordinación de tres asignaturas
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Alma María Rodríguez Sánchez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Procesos básicos de Psicología del Trabajo y su aplicación en las optativas de la especialidad Psicología de los Recursos Humanos y Psicología de la Adaptación Laboral: coordinación de tres asignatura
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación docente de programas, metodologías y evaluación de las asignaturas obligatorias del Máster en Psicología del Trabajo, Organizaciones y en Recursos Humanos
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Organizaciones saludables vs tóxicas: una aproximación desde el análisis de contenido de los significados
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, M. Cruz, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VIII Congreso Internacional de la sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia. 16-09-2010. Científic. 2010.

  • Una perspectiva de género en la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VIII Congreso Internacional de la sociedad española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Valencia. 16-09-2010. Científic. 2010.

  • Team resources and work performance: testing the role of collective engagement at the team level
  • Pedro Torrente Barberà, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli. 4th International Seminar on Positive Occupational Health Psyhology. Lisboa (Portugal). 31-05-2010. Científic. 2010.

  • Organizational strategies and work engagement: the mediating:: the mediating role of organizational trust
  • Hedy Carolina Acosta Antognoni, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 4th International Seminar on Positive Occupational Heath Psychology. Lisboa (Portugal). 31-05-2010. Científic. 2010.

  • Conflict, performance and commitment in teacher teams: the mediating role of team potency
  • P. M. Le Blanc, H.Y. Van Emmerik, M.C. Euwema, María Luisa Salanova Soria, María Vera Perea. 9th Conference of the european academy of occupational healh psychology. Roma. 29-05-2010. Científic. 2010. Ed. Nottingham University Press. ISBN 9781907284465.

  • I would if I could and love it too: Sefl-efficacy and work engagement
  • María Vera Perea, P. Le Blanc, María Luisa Salanova Soria, T. Taris. 9th Conference of the european academy of occupational healh psychology. Roma. 29-05-2010. Científic. 2010. Ed. Nottingham University Press. ISBN 9781907284465.

  • How collective efficacy predicts collective flow: About the mediating role of chalenge and skills
  • Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, W. Schaufeli. 14th european congress of work and organizational psychology. Santiago de Compostela. 13-05-2009. Científic. 2009.

  • How efficacy beliefs precit risk-and innovative behaviours in different work settins
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, W. B. Schaufeli. 14th European congress of Work and Organizational Psychology. Santiago de Compostela. 13-05-2009. Científic. 2009.

  • The predictive role of efficacy beliefs on the prediction of task engagement and task satisfaction
  • María Vera Perea, María Luisa Salanova Soria. 14th European congress of work and organizational psychology. Santiago de Compostela. 13-05-2009. Científic. 2009.

  • The WONT methodology for promoting occupational health psychology
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. 14th European Congress of Work and Organizational Psychology. Santiago de Compostela. 13-05-2009. Científic. 2009.

  • Predicción del bienestar psicosocial en trabajadores de construcción a partir de factores ergonómicos y psicosociales
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Alicia Piedrabuena. XI Congreso Nacional de Psicología Social. Tarragona. 01-10-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Rovira i Virgili. ISBN 9788469256848.

  • Psychosocial Factors in the Construction Work: A Comparative Study
  • Laura Lorente Prieto, Esther Gracia Grau, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VIII Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. Valencia. 12-11-2008. Científic. 2008.

  • How efficacy beliefs predict work engagement and performance
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, W. B. Schaufeli, Isabel María Martínez Martínez. 8th Conference European Academy of Occupational Health Psychology. Valencia. 12-11-2008. Científic. 2008.

  • Well-being in university teachers: the importance of the triple work profile
  • María Vera Perea, María Luisa Salanova Soria. 8th Conference of the european academy of occupational heath psychology. Valencia. 12-11-2008. Científic. 2008.

  • Are workaholics "positive" employees?
  • Mario del Líbano Miralles, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli. 7th International Conference on Occupational Stress & Health. Washington D.C.. 06-03-2008. Científic. 2008.

  • The Story Flows On: Some Research Findings About Flow Experiences
  • Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Wilmar Schaufeli. 4Th European Conference On Positive Psychology. Opatija (Croàcia). 01-07-2008. Científic. 2008. Ed. Fintrade&tours d.o.o. Rijeka. ISBN 9789536104666.

  • The Flow Experience and its Correlates: an Electronic Diary Study Involving Working and Nonworking Tasks
  • Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Wilmar Schaufeli, Eva Cifre Gallego, Mieke Sonnenschein. 4th European Conference on Positive Psychology. Opatija (Croàcia). 01-07-2008. Científic. 2008. Ed. Fintrade&tours d.o.o. Rijeka. ISBN 9789536104666.

  • Papel de las Creencias de Eficacia como Predictora del Bienestar en Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
  • Mercedes Ventura Campos, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. X Congreso Nacional de Psicología Social. Cádiz. 26-09-2007. Científic. 2007.

  • Ampliación del modelo del proceso dual en profesores universitarios: el rol de la autoeficacia profesional
  • María Vera Perea, María Luisa Salanova Soria, B Martín. X Congreso nacional de psicología social. Cádiz (Espanya). 26-09-2007. Científic. 2007.

  • Impacto de la Autoeficacia en el Bienestar Psicosocial: un Estudio Longitudinal y Multimuestra
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. X Congreso Nacional de Psicología Social. Cádiz. 20-09-2007. Científic. 2007.

  • Estrategias de Prevención de la adicción al trabajo
  • Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. X Congreso de Psicología Social. Un encuentro de perspectivas. Cádiz. 26-09-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación de Profesionales de Psicología Social. ISBN 9788460806165.

  • Exceso de confianza y siniestralidad laboral en el sector de la construcción: Un estudio cualitativo
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. X Congreso Nacional de Psicología Social. Cádiz. 26-09-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación de Profesionales de Psicología Social. ISBN 9788460806165.

  • Profiles of Temporal Workers and its Relationship with Job Demands, Job Resources and Self-Efficacy at Work
  • Mercedes Ventura Campos, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 7th Full Conference of the European Academy of Occupational health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006.

  • Design of a Percieved Self-Efficacy Scale on Construction Work
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, W. Schaufeli. 7th Full Conference of th European Academy of Occupational Health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006.

  • Are Workaholics and Work Engaged Employees Happily "Absorpted" at Work?
  • Mario del Líbano Miralles, Mercedes Ventura Campos, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 7th Full Conference of the European Academy of Occupational health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006.

  • El trabajo emocional: concepto y prevención
  • Esther Gracia Grau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, C. Nogareda. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • ¿Son la adicción al trabajo y el engagement partes del mismo constructo?
  • Mario del Líbano Miralles, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, W. Schaufeli. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • Estrategias de prevención del burnout desde los recursos humanos
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • Cómo mejorar la salud ocupacional generando experiencias óptimas (flow) en el trabajo
  • Alma María Rodríguez Sánchez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VI Ccongreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • El tecnoestrés como predictor de las creencias de ineficacia y desencadenantes del burnout en profesores de secundaria: un estudio longitudinal
  • Mercedes Ventura Campos, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • ¿Cómo medir el burnout en el trabajo?
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria, C. Nogareda. VI Congreso Internacional de las SEAS. Benidorm. 21-09-2006. Científic. 2006.

  • The role of the attitudes and training in the job-searching process
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, P. Frances. 26 th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Self-efficacy and Flow: A reciprocal relationship?
  • María Luisa Salanova Soria, W. Schaufeli, Alma María Rodríguez Sánchez, Eva Cifre Gallego. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Obstacles and facilitators for job search in university graduates, and relation with the success in employment
  • María Isabel Beas Collado, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, R.Burriel. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Self-efficacy and causal atribution in the prediction of future academic performance
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Testing the active learning (work engagement) hypothesis of Karasek model amog teachers
  • Alma María Rodríguez Sánchez, V. Berteloot, Mario del Líbano Miralles, María Luisa Salanova Soria. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Demands, resources and well-being among spanish teachers:Causal of reversed causal effects?
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria, W.B. Schaufeli. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Socio demographical and psychosocial profiles of employees in function of their labour contract
  • Mercedes Ventura Campos, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. 26th International Congress of Applied Psychology. Atenas. 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Evaluación de la eficacia de un workshop sobre inteligencia emocional
  • María Luisa Salanova Soria. IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • La Adicción al Trabajo: Una Guía Ütil para su Comprensión, Medida y Prevención
  • María Luisa Salanova Soria. IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Riesgos psicosociales y burnout en trabajadores temporales
  • María Luisa Salanova Soria. IV Congreso Internacional en Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Bienestar Psicológico en Estudiantes Universitarios: Facilitadores y Obstaculizadores del Desempeño Académico
  • María Luisa Salanova Soria. IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Facilitadores organizacionales: una vía positiva para desarrollar el engagement y el desempeño en el trabajo
  • María Luisa Salanova Soria. IX Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Castelló. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • La Adicción al Trabajo: Una Guía Útil para su Comprensión, Medida y Prevención
  • Mario del Líbano Miralles, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli. IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales ORP 2006. Palacio de Congresos de Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Instrumentos de evaluación de riesgos psicosociales: El RED y sus versiones
  • María Luisa Salanova Soria. IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Metodología WONT para la prevención de riesgos psicosociales
  • María Luisa Salanova Soria. IV Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Sevilla. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Success Breeds Success: How Efficacy Beliefs Predict Performance
  • Wimar B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. The Sixth Internacional Conference on Occupational Stress & Health. Miami. 02-03-2006. Científic. 2006.

  • Can Workaholics experience flow at work?
  • Mario del Líbano Miralles, Alma María Rodríguez Sánchez, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. The Sixth International Conference on Occupational Stress & Health. Miami. 02-03-2006. Científic. 2006.

  • Further evidence on spirals of self-efficacy and well-being?
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. The Sixth International Conference on Occupational Stress & Health. Miami. 02-03-2006. Científic. 2006.

  • Towards a Typology of Employee Well-being
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. The Sixth International Conference on Occupational Stress & Health. Miami. 02-03-2006. Científic. 2006.

  • Collective Flow Between Work Teams Students: Time Pressure as a Challenging Demand
  • Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. 7th Full Conference of the European Academy of Occupational health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006. Ed. Instituto Superior da Maia. ISBN 9729048215.

  • Traditional Job VS Teleworking: Psychosocial consequences on mental health
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Alma María Rodríguez Sánchez. 7th Full Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006. Ed. Instituto Superior da Maia. ISBN 9729048215.

  • Development of scales on university staff's efficacy beliefs in occupational health prevention settings
  • María Vera Perea, Martin-del Río, María Luisa Salanova Soria, Solanes A.. 7 th Full Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006. Ed. Instituto Superior da Maia. ISBN 9789729048210.

  • A stress management intervention base on the job demands-resources model: a longitudinal study
  • Eva Cifre Gallego, Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria. 7th full conference of the European Academy of Occupational Health Psychology. Dublin. 08-11-2006. Científic. 2006. Ed. Instituto Superior da Maia. ISBN 9729048215.

  • Testing a multiple-group model about facilitators, efficacy beliefs and engagement among students and workers
  • Edgar Bresó Esteve, Esther Gracia Grau, María Luisa Salanova Soria. 7th Conference of the European Academy of occupational health psychology: Proceedings. Castelo da Maia. 08-11-2006. Científic. 2006. Ed. Instituto Superior da Maia. ISBN 9729048215.

  • En busca del Engagement
  • María Luisa Salanova Soria. XXII Congreso Nacional de Junior Empresas. Castelló. 01-11-2005. Científic. 2005.

  • Obstaculos y Facilitadores Burnout y del Engagement en Estudiantes Universitarios
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve, Wilmar B. Schaufeli. 2º Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Lisboa. 22-09-2005. Científic. 2005.

  • Conciliación familia/trabajo desde la Psicología Social: Teorías y estrategias
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IX Congreso Nacional de Psicoloxía Social. A Coruña. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Obstaculos y facilitadores de la eficacia profesional docente: Un estudio longitudinal
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Laura Lorente Prieto, Laura Llorens, Rosa María Grau Gumbau. IX Congreso Nacional de Psicoloxía Social. A Coruña. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Burnout as a Crisis of Self-Efficacy: Research Results
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 9th European Congress of Psychology. Granada. 03-07-2005. Científic. 2005.

  • Workaholism: Concept, Measurement, and Intervention
  • Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. 9th European Congress of Psychology. Granada. 03-07-2005. Científic. 2005.

  • Workaholism and Subjetive Well-Being: Are Workaholics Happy?
  • María Luisa Salanova Soria, Mario del Líbano Miralles, Susana Llorens Gumbau, Wilmar Schaufeli. 9th European Congress of Psychology. Granada. 03-07-2005. Científic. 2005.

  • Workaholism: A confirmatory Factor Analysis in Spanish Sample
  • Mario del Líbano Miralles, Wilmar Schaufeli, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. 9th European Congress of Spychology. Granada. 03-07-2005. Científic. 2005.

  • Psychosocial Profile of Temporary Workers
  • Mercedes Ventura Campos, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. 9th European Congress of Psychology. Granada. 03-07-2005. Científic. 2005.

  • Towards a Measure of Technology Burnout: A Multigroup Analysis
  • María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli, Edgar Bresó Esteve. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Are there Differences in Flow Experiences Across Occupations?
  • Susana Llorens Gumbau, Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria. XII European Congress of Work and Organizational Psycchology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Effect of Efficacy Beliefs on Psychosocial Well-being: A Spiral Model
  • Laura Lorente Prieto, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Wilmar B. Schaufeli. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Work Engagement in Different Work Settings (POP-III)
  • María Luisa Salanova Soria. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Positive Spiral of Task Resources, Efficacy Beliefs, Task Engagement and Performance: an Experimental and Longitudinal Study
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Flow Experience among Information and Communication Technology Users: A Multigroup Analysis
  • Alma María Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Flow at Work: Evidence for a Gain Spiral of Personal and Organizational Resources
  • María Luisa Salanova Soria, Arnold B. Bakker, Susana Llorens Gumbau. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Antecedents of Engagement in University students from Spain, the Netherlands and Argentina: A Cross-National Study
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. XII European Congress of work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Leadership Styles and Its Relationship with Subordinates Well-Being
  • Agustín Aguilar Blanch, María Luisa Salanova Soria. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • How Work Engagement Predicts Service Quality in the Tourist Sector?
  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Wilmar B. Schaufeli. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • The Role of Internal Attribution in the Development of Efficacy Beliefs Among University Students: A Longitudinal Study
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau. XII European Congress of Work and Organizational Psychology. Istanbul. 12-05-2005. Científic. 2005.

  • Hacia un perfil psicosocial del empleado - cliente rural y de costa
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Mercedes Ventura Campos. 8º Congreso De Turismo, Universidad y Empresa. Castellón. 19-04-2005. Científic. 2005.

  • Coordinació docent i optimització de la coordinació tutor-supervisor en les assignatures de Practicum de Psicologia del Treball i els Recursos Humans, Practicum de Turisme i Practicum de Ciències del
  • María Isabel Beas Collado, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. IV Jornada de millora educativa i III Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215238.

  • Desempeño: Objetivo Vs. Subjetivo ¿Cómo se puede Medir el Rendimiento en las Organizaciones?
  • Edgar Bresó Esteve, Esther Gracia Grau, María Luisa Salanova Soria. IX Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Granada (Espanya). 14-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8468937525.

  • ¿Qué sabemos sobre los trabajos temporales?
  • María Luisa Salanova Soria. X Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló. 11-05-2005. Científic. 2005. ISSN 1139-5486.

  • La evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo: principales instrumentos y retos futuros
  • Wilmar B. Schaufeli, María Luisa Salanova Soria. XII Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Valencia. 20-11-2004. Científic. 2004.

  • Hacia una Psicologia Ocupacional Positiva
  • María Luisa Salanova Soria. 2º Congreso Hispano-Portuguésde Psicología. Lisboa. 22-09-2004. Científic. 2004.

  • Facilitators and Efficacy Beliefs and Antecedents of Engagement among University Sudents: A Cross-Cultural Study
  • Edgar Bresó Esteve, María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Wilmar B. Schaufeli. Second European Conference on Positive Psychology. Verbania Pallanza, Italy. 05-07-2004. Científic. 2004.

  • Positive Spiral of Task Resources, Efficacy Beliefs and Task Engagement:: An Experimental and Longitudinal Study
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Arnold B. Bakker, Wilmar B. Schaufeli. Second European Conference on Positive Psychology. Verbania Pallanza, Italy. 05-07-2004. Científic. 2004.

  • The positive Spiral of Efficacy Beliefs
  • María Luisa Salanova Soria. Second European Conference on Positive Psychology. Verbania Pallanza Italy. 05-07-2004. Científic. 2004.

  • Evaluando las organizaciones desde la Psicología Organizacional Positiva
  • María Luisa Salanova Soria, W. B. Schaufeli. VII European Conference on Psychological Assessment. Málaga. 01-04-2004. Científic. 2004.

  • Actitudes y autoeficacia para la búsqueda de empleo de los usuarios del programa de orientación profesional OPEA y su relación con el proceso de búsqueda
  • R. Díaz, María Isabel Beas Collado, M. C. Pérez, María Luisa Salanova Soria. IX Jornades per al Foment de la Investigació. Castelló (Espanya). 01-05-2004. Científic. 2004. ISSN 1139-5486.

  • ¿Existen relaciones significativas entre adicción al trabajo y satisfacción?
  • María Luisa Salanova Soria. IX Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló. 14-05-2004. Científic. 2004. ISSN 1139-5486.

  • Creencias de eficacia académica y engagement en estudiantes universitarios
  • María Luisa Salanova Soria. IX Jornades per al Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Sociales. Castelló. 14-05-2004. Científic. 2004. ISSN 1139-5486.

  • Towards new challenges about psychosocial risk assessment and organizational interventions
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Rosa María Grau Gumbau, Wilmar Schaufeli. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Bienestar Psicológico y Desempeño en Estudiantes Universitarios: Facilitadores y Obstaculizadores de los Procesos de Aprendizaje
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Edgar Bresó Esteve, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Operationalizing Flow in professionals TIC users
  • Alma Mª Rodríguez Sánchez, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago de Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Developing a new tool to assess specific psychosocial risks among Teleworkers: the RED-TT questionnaire
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria, Mª Dolores Martínez-Pérez, Isabel María Martínez Martínez, Susana Llorens Gumbau, Rosa María Grau Gumbau. 3rd International Conference on Occupational Risk Prevention. Santiago Compostela. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493332828.

  • Computer Self-Efficacy and Frequence of Use: An Extension of TAM Model
  • Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. 11th European Congress on Work and Organizational Psychology. Lisboa (Portugal). 14-05-2003. Científic. 2003.

  • Use of Information Technology and Collective Engagement: An Experimental Study
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, Eva Cifre Gallego. 11th European Congress On Work And Organizational Psychology. Lisboa (Portugal). 14-05-2003. Científic. 2003.

  • Job Demands and Job Satisfaction: The Moderating Role of Proactive Behaviour
  • Daniel Pinazo Calatayud, María Luisa Salanova Soria. 11th European Congress on Work and Organizational Psychology. Lisboa (Portugal). 14-05-2003. Científic. 2003.

  • Desajustes "positivos" entre demandas laborales y competencias percibidas y su relación con el Burnout y el Engagement
  • Sonia Agut Nieto, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. VIII Congreso Nacional de Psicología Social. Torremolinos, Málaga. 09-04-2003. Científic. 2003.

  • ¿Existe "desbordamiento" entre los sentimientos dentro y fuera del trabajo?
  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VIII Congreso Nacional de Psicología Social. Torremolinos, Málaga. 09-04-2003. Científic. 2003.

  • Incidencia del clima organizacional en el bienestar psicológico afectivo y el abandono congnitivo en contextos de innovación tecnológica
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. VIII Congreso Nacional de Psicología Social. Torremolinos, Málaga. 09-04-2003. Científic. 2003.

  • Affective Antecedents of Self-Efficacy Among University Students and Staff: A Causal Model
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez. Work, Stress, and Health: New Challenges in a Changing Workplace. Toronto. 20-03-2003. Científic. 2003.

  • Academic Success, Burnout and Engagement Among University Students: Towards a Spiral Model of Efficacy Beliefs
  • María Luisa Salanova Soria. Work, Stress, and Health: New Challenges in a Changing Workplace. Toronto. 20-03-2003. Científic. 2003.

  • Technostress and Burnout Among Information &Communication Technology Workers a Confirmatory Factor Analysis
  • Sonia Agut, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Work, Stress, and Health: New Challenges in a Changing Workplace. Toronto. 20-03-2003. Científic. 2003.

  • Burnout Among Spanish Employees: A Confirmatory Factor Analysis
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Mónica García, Raul Burriel, Edgar Bresó Esteve. Work, Stress, and Health: New Challenges in a Changing Workplace. Toronto. 20-03-2003. Científic. 2003.

  • Positive Emotions and Engagement at Work: A Causal Model
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, J.M Peiro. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. 07-07-2002. Científic. 2002.

  • Burnout And Engagement Among Employees From Tourist Sector: A Confirmatory Factor Analysis
  • María Luisa Salanova Soria, Sonia Agut, J. M. Peiró. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. 07-07-2002. Científic. 2002.

  • Flow At Work: A Confirmatory Factor Analysis
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Isabel María Martínez Martínez. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. 07-07-2002. Científic. 2002.

  • Job Resources And Proactive Behaviour: The Mediating Role Of Job Engagement
  • María Luisa Salanova Soria, Virginia Elena Carrero Planes, Daniel Pinazo Calatayud, Schaufeli. 25th International Congress of Applied Psychology. Singapore. 07-07-2002. Científic. 2002.

  • Technostress and Burnout among Spanish Workers: Gender differences
  • Sonia Agut Nieto, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Occupational Health Psychology: Europe 2001. Barcelona. 24-10-2001. Científic. 2001.

  • Organisational obstacles and facilitatoris among costumer contact employees
  • Sonia Agut Nieto, Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Raul Burriel. 10th European Congress on Work and Organizational Psychology. Praga. 16-05-2001. Científic. 2001.

  • Análisis cualitativo de datos: aplicación sistemática del "Grounded Theory al estudio de la innovación organizacional"
  • Virginia Elena Carrero Planes, María Luisa Salanova Soria, J.M Peiró. VII Congreso Nacional de Psicología Social. Oviedo. 26-09-2000. Científic. 2000.

  • Formación para el uso de ordenadores y niveles de autoeficacia: el rol modulador de las actitudes hacia los ordenadores
  • María Isabel Beas Collado, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. VII Congreso de Psicología Social. Oviedo (Espanya). 26-09-2000. Científic. 2000.

  • Contagio de emociones en grupo en una tarea de laboratorio asistida por ordenador
  • Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. VII Congreso Nacional de Psicología Social. Oviedo. 29-07-2000. Científic. 2000.

  • Percepciones sobre calidad de servicio en el sector turístico de la Comunidad Valenciana: un estudio cualitativo
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Universidad y Empresa: Turismo, Comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. Valencia (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484420272.

  • Efectos del uso de un sistema asistido por ordenador sobre el bienestar psicológico afectivo de los usuarios: un estudio experimental longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. Libro de actas del 1er. Congreso Hispano-Portugués de Psicología.. Noia (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Burnout en estudiantes universitarios de España y Portugal
  • Isabel María Martínez Martínez, Alexandra Marques Pinto, María Luisa Salanova Soria, Adelina Lopes da Silva. I Congreso Hispano-Portugues de Psicología. Santiago de Compostela (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • Types of technology exposure and burnout: the moderating role of computer self-efficacy
  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Occupational Risk Prevention. Barcelona (U. Politecnica). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8469912429.

  • Efectos de la tecnología asistida por ordenador en el bienestar psicológico afectivo: un estudio longitudinal
  • Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, María Luisa Salanova Soria. I Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Noia, Santiago de Compostela (Espanya). 21-09-2000. Científic. 2000. Ed. Gráfica Sementeira S.A.. ISBN 8489129606.

  • La autoeficacia general y específica y su relación con diversos indicadores de estrés laboral
  • María Isabel Beas Collado, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. IV Congreso Internacional de Psicología Cognitivo/Conductual. Valencia (Espanya). 02-12-1999. Científic. 1999.

  • New Technologies implementations and psychosocial factors at work.A multicase study
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Elsa Hernández Meda. Abstracs del 9th European Congres on Work and Organizational Psychology. Helsinky (Finlandia). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Ministry of Labour and Academy of Finland. ISBN 9518022895.

  • Radical innovations as an organization's opportunity for learning
  • Virginia Elena Carrero Planes, Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro, María Luisa Salanova Soria. 9th European Congress on Work and Organizational Psychology. Espoo, Helsinki (Finlàndia). 12-05-1999. Científic. 1999. Ed. Ministry of Labour and Academy of Finland. ISBN 9518022895.

  • Industrial training systems in thecnological change settings
  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Sonia Agut Nieto. Book of procedings.Interantional Work Psychology Conference. University of Sheffield. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Institute of Work Psychology. ISBN 0953350401.

  • Developmental of Shared Mental Models and expertise in Teams Working with new information tecnologies: A Longitudinal experiement
  • María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez. International Work Psychology Conference: University of Sheffield. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. University of Sheffield. ISBN 953350401.

  • La formación continua en contextos de innovación tecnológica: Un estudio del sector metal-mecánica en una muestra española
  • Eva Cifre Gallego, Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. VI Congreso Nacional de Psicología Social. San Sebastián. 29-09-1997. Científic. 1997.

  • Mujeres y trabajo: Un reto para la investigación psicosocial
  • Sonia Agut Nieto, María Luisa Salanova Soria. VI Congreso Nacional de Psicología Social. San Sebastián. 29-09-1997. Científic. 1997.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Demandas y Recursos del Ambiente Laboral: Una extensión del Modelo Demandas-Control
  • María Luisa Salanova Soria, José María Peiró Silla. Uninversitat de València (Estudi General)-Departament de Psicología Social. Martín Hernández, Pilar. Num. 10. 04-10-2002.

  Comités de congresos


  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau. Jornadas sobre Burnout en profesores.. Castellón. . Científic.

  • María Luisa Salanova Soria. 1ST Working conference on New Information Technology and Work Psychology. Benicasim. Castellón.. . Científic.

  • Cristina Botella Arbona, Azucena García Palacios, Soledad Quero Castellano, María Luisa Salanova Soria. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau, Israel Sánchez Cardona, Isabel María Martínez Martínez, Hedy Carolina Acosta Antognoni, Isabella Meneghel, Alberto Ortega Maldonado, Ramón Luis Rodríguez Montalvan, Jéssica María Solares Menegazzo, Pedro Torrente Barberà, Mercedes Ventura Campos, Jonatan Peñalver González. II Congreso Nacional de Psicología Positiva (SEPP-Sociedad Española de Psicología Positiva). Oropesa del Mar (Espanya). 08-05-2014. Científic.

  • Azucena García Palacios, Cristina Botella Arbona, María Luisa Salanova Soria, Soledad Quero Castellano. I Congreso Nacional de Psicologia Positiva. El Escorial (Espanya). 14-03-2012. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego, Rosa María Grau Gumbau, Susana Llorens Gumbau. Jornadas sobre Burnout en profesores. Castellón. 04-11-2002. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau, Isabel María Martínez Martínez, Eva Cifre Gallego, Susana Llorens Gumbau, Daniel Pinazo Calatayud. Simposium sobre Autoeficacia: Investigación y Práctica. Castellón (Espanya). 13-06-2002. Científic.

  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Daniel Pinazo Calatayud, Virginia Elena Carrero Planes, Isabel María Martínez Martínez, Elsa Hernández Meda. Las nuevas realidades sobre el éxito organizacional. Castellón. 04-07-2001. Científic.

  • Eva Cifre Gallego, María Luisa Salanova Soria. Work content as a moderator between demands and fatigue. Universidad de Surrey. Reino Unido.. 28-03-2001. Científic.

  • Rosa María Grau Gumbau, María Luisa Salanova Soria, Isabel María Martínez Martínez, Elsa Hernández Meda, Daniel Pinazo Calatayud, Virginia Elena Carrero Planes. Salud laboral y Nuevas Tecnologías. Castellón. 06-03-2001. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. La relevancia de la teoría de la comparación social para la salud, el afrontamiento y la prevención: el papel de la orientación hacia la comparación social. University of Groninger (Holanda). 08-01-2001. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Eva Cifre Gallego. 1st. Working Conference on New Information Technology and Work Psychology: European trends toward fitting individual, job and organizational characteristics to NIT. Benicassim (Castellón). 05-10-2000. Científic.

  • María Luisa Salanova Soria, Rosa María Grau Gumbau. The influence of social comparison feelings on group processes and outcomes. Castellón. 01-05-2000. Científic.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Equipos de trabajo eficaces
  • Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. , Michael West. 1 mesos. 01-10-2002.

  • I Simposium sobre Autoeficacia: investigación y aplicaciones
  • María Luisa Salanova Soria. , Albert Bandura. 1 mesos. 01-06-2002.

  • Job demands and job resources among workers
  • María Luisa Salanova Soria. , Wilmar B. Schaufeli. 2 mesos. 01-04-2002.

  • La relevancia de la teoría de la comparación social para la salud, el afrontamiento y la prevención: el papel de la orientación hacia la comparación social
  • María Luisa Salanova Soria, Susana Llorens Gumbau. , Bram Buunk. 1 mesos. 07-01-2002.

  • Burnout & engagement
  • María Luisa Salanova Soria. , Wilmar B. Schaufeli. 2 mesos. 01-04-2001.

  Apunts docents


  • Estrategias para el trabajo en grupo y el desarrollo de proyectos
  • Elsa Hernández Meda, Isabel María Martínez Martínez, María Luisa Salanova Soria. 1997. Ref. cs-507-1997.

  • Introducción a la psicologia del trabajo
  • María Luisa Salanova Soria. 1996. Ref. CS-376-1996.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16