UJI

Informació personal

PRESENTACIÓN HERRERO, MARÍA JESÚS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia - Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Membre del grup d'investigació Dificultats de l’Aprenentatge
 • HC1204DD - (964 729547)
 • presenta@uji.es
 • Ressenya Personal

  María Jesús Presentació Herrero és Doctora en Psicologia per la Universitat de València i Profesora titular de la Universitat Jaume I de Castelló en l'Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

  Membre del Grup de Recerca de Dificultats de l'Aprenentatge (276), ha participat en Diferents Projectes d'Investigació Sobre Dificultats Específiques d'Aprenentatge (DEA) i TDAH. Destaquen els seus estudis sobre les manifestacions neurofisiològiques, cognitives, soci-emocionals i conductuals del TDAH; els procediments d'Intervenció psicosocial en TDAH i els predictors del baix rendiment escolar i les DEA. Els seus resultats estan recollits en articles científics així com en diferents aportacions a congressos nacionals i internacionals, llibres i capítols. 

  Exerceix la docència en grau a la titulació de Mestre d'Educació Infantil, en l'assignatura de Dificultats de l'Aprenentatge, i imparteix matèries relacionades amb els seus treballs en els Màsters de Psicopedagogia i Psicologia general Sanitària de la Universitat Jaume I.

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Jesús Presentación Herrero


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1020 - Dificultades de Aprendizaje en la Educación Infantil Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAW011 - Els Trastorns de l'Atenció i l'Autoregulació en la Infància Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW021 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora) Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW023 - Pràcticum d'Investigació Màster Universitari en Psicopedagogia
  SBF007 - Psicologia Clínica Infantil Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Funcionamiento ejecutivo en estudiantes con diferentes niveles de comprensión lectora
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, Javier Rello Segovia, Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 2. pp. 347-356. 2018. Científic.

  • Funcionamiento ejecutivo y comprensión lectora al finalizar Educación Primaria
  • Javier Rello Segovia, Jessica Mercader Ruiz, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 2. pp. 367-376. 2018. Científic.

  • Contributions of Motivation, Early Numeracy Skills, and Executive Functioning to Mathematical Performance. A Longitudinal Study
  • Jessica Mercader Ruiz, Ana Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Jesús Fermín Rosel Remírez. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. Vol. 8. 2018. Científic.

  • Motivación y rendimiento académico en matemáticas: un estudio longitudinal en las primeras etapas educativas
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Molinero, Ana Miranda Casas. REVISTA DE PSICODIDÁCTICA. Num. 2. Vol. 22. pp. 157-163. 2017. Científic.

  • Influencia de las habilidades matemáticas básicas en el rendimiento posterior
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 3. pp. 243-252. 2017. Científic.

  • Habilidades matemáticas iniciales y dificultades matemáticas persistentes
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, Ana Miranda Casas, Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 3. pp. 233-242. 2017. Científic.

  • Funcionamiento ejecutivo y rendimiento matemático: un estudio longitudinal
  • Jessica Mercader Ruiz, Vicente Pinto Tena, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda Casas, A. Badenes-Gasset. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 1 . pp. 323-331. 2016. Científic.

  • Funcionamiento ejecutivo temprano en niños con dificultades matemáticas persistentes
  • María Jesús Presentación Herrero, Jessica Mercader Ruiz, A. Badenes-Gasset, A. Miranda Casas. INFAD(International Journal of Developmental and Educational Psychology). Num. 1. Vol. 1 . pp. 33-41. 2016. Científic.

  • Relación entre medidas neuropsicológicas y ecológicas de funcionamiento ejecutivo en Preescolares y su predicción del rendimiento matemático. Un Estudio Piloto
  • Lorena Zorrilla Silvestre, María Jesús Presentación Herrero, Jesús Gil Gómez. ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Num. 39 (14. Vol. 2) . pp. 333-351. 2016. Científic.

  • Competencias matemáticas y funcionamiento ejecutivo en preescolar: evaluación clínica y ecológica
  • María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, Jessica Mercader Ruiz, A. Miranda. REVISTA DE PSICODIDÁCTICA. Num. 1. Vol. 20 . pp. 65-82. 2015. Científic.

  • Performance-based tests versus behavioral ratings in the assessment of executive functioning in preschoolers: associations with ADHD symptoms and reading achievement
  • Ana Miranda, Carla Colomer Diago, Jessica Mercader Ruiz, Mª Inmaculada Fernández, María Jesús Presentación Herrero. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. Num. (6) Article Number: UNSP 545. pp. 1-10. 2015. Científic.

  • Analysis of Personal and Family Factors in the Persistence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Results of a Prospective Follow-Up Study in Childhood
  • Ana Miranda, Carla Colomer Diago, M. Inmaculada Fernández, María Jesús Presentación Herrero, Belén Roselló Miranda. PLOS ONE. Num. 5 (10) Arti Number: e0128325. pp. 1-16. 2015. Científic.

  • Funcionamiento ejecutivo y motivación en niños de educación infantil con riesgo de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas
  • María Jesús Presentación Herrero, Jessica Mercader Ruiz, Rebeca Siegenthaler Hierro, I. Fernández Andrés, A. Miranda Casas. REVISTA DE NEUROLOGIA . Vol. 60 ) Supl 1 . 2015. Científic.

  • El componente P300 como correlato neurofisiológico de la memoria de trabajo conductual en adolescentes con trastorno por déficit de atención/hiperactividad
  • P. Roca, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda Casas, F. Mulas, P. Ortiz Sánchez. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. Sup 1. Vol. 58 . pp. 51-56. 2014. Científic.

  • Effects of a Psychosocial Intervention on the Executive Functioning in Children With ADHD
  • Ana Miranda, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Pilar Jara Jiménez. JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES. Num. 4. Vol. 46 . pp. 363-376. 2013. Científic.

  • Análisis de factores moduladores de la intervención psicosocial en preescolares con trastorno por déficit de atención/hiperactividad
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, Carla Colomer Diago, Ana Miranda-Casas. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. Supplement: 1. Vol. 56 . 2013. Científic.

  • Funciones ejecutivas y características estresantes de niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad: influencia en los resultados durante la adolescencia
  • Carla Colomer Diago, Ana Miranda-Casas, Paulina Herdoiza-Arroyo, María Jesús Presentación Herrero. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. 54. Vol. 1 . pp. 117-126. 2012. Científic.

  • Potenciales evocados y funcionamiento ejecutivo en niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad
  • Patricia Roca, Fernando Mulas, María Jesús Presentación Herrero, Pedro Ortiz- Sanchez, Angeles Idiazábal- Alecha, Ana Miranda-Casas. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. Suplemento 1. Vol. 54 . pp. 95-103. 2012. Científic.

  • Funcionamiento ejecutivo y motivación en tareas de cálculo y solución de problemas de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
  • A. Miranda, Carla Colomer Diago, I. Fernández, María Jesús Presentación Herrero. REVISTA DE PSICODIDÁCTICA. Num. 1. Vol. 17 . pp. 51-71. 2012. Científic.

  • Satisfacción con la vida de niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad: estudio de posibles factores de riesgo y de protección
  • Ana Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, Carla Colomer Diago, Belén Roselló. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. 52. Vol. SUPL 1 . pp. 119-126. 2011. Científic.

  • Comorbidity between attention deficit hyperactivity disorder and reading disabilities: implications for assessment and treatment
  • Ana Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Carla Colomer Diago, Vicente Pinto Tena. ADVANCES IN LEARNING AND BEHAVIORAL DISABILITIES. Num. Vol. 24. pp. 171-211. 2011. Científic.

  • Seguimiento de los efectos de una intervención psicosocial sobre la adaptación académica, emocional y social de niños con TDAH
  • María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Pilar Jara Jiménez, Ana Miranda Casas. PSICOTHEMA. Num. 4. Vol. 22 . pp. 778-783. 2010. Científic.

  • Intervention with students with ADHD: analysis of the effects of a multi-component and multi-contextualized program on academic and socio-emotional adjustement
  • Ana Miranda, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Rebeca Siegenthaler Hierro. ADVANCES IN LEARNING AND BEHAVIORAL DISABILITIES. Num. 22. pp. 227-263. 2009. Científic.

  • Efectos sobre el contexto familiar de una intervención psicosocial compleja en niños con TDAH
  • María Jesús Presentación Herrero, Vicente Pinto Tena, Amanda Meliá, Ana Miranda. ESCRITOS DE PSICOLOGÍA (IMPRES). Num. 3. Vol. 2 . pp. 18-26. 2009. Científic.

  • Estado sociométrico de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad subtipo combinado
  • Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero, R. Siegenthaler-Hierro, A. Miranda Casas. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. 42. Vol. 2 . 2006. Científic.

  • Impacto familiar de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad subtipo combinado: efecto de los problemas de conducta asociados
  • María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, A. Miranda Casas, R. Siegenthales-Hierro, María Pilar Jara Jiménez. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. 42. Vol. 3 . pp. 137-143. 2006. Científic.

  • Problemática asociada al TDAH subtipo combinado en una muestra escolar
  • María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro. INFANCIA Y APRENDIZAJE. Num. 28. Vol. 3 . pp. 261-275. 2005. Científic.

  • Cuestiones pendientes en la investigación sobre dificultades del acceso al léxico: una visión de futuro
  • A. Miranda Casa, I. Baixauli-Ferrer, M. Soriano, María Jesús Presentación Herrero. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. 36. Vol. S1 . pp. 20-28. 2003. Científic.

  • efectiveness of a school-based multicomponent program for the treatment of children with ADHD
  • A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, M. Soriano Ferrer. JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES. Num. 6. Vol. 35 . pp. 546-562. 2002. Científic.

  • Factores moduladores de la eficacia de una intervención psicosocial en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad
  • A. Miranda Casas, Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. Vol. 34, suplem. 1. pp. 91-97. 2002. Científic.

  • Efectos de un tratamiento cognitivo-conductual en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, agresivos y no agresivos. Cambio clínicamente significativo
  • A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero. INFANCIA Y APRENDIZAJE. Num. 92. pp. 51-70. 2000. Científic.

  • Efficacy of cognitive-behavioral therapy in the treatment of children with adha, with and without aggressiveness
  • A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero. PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS . Num. 37. Vol. 2 . pp. 169-182. 2000. Científic.

  • Valoración de los efectos del tratamiento farmacológico en niños con déficit de atención y transtornos de hiperactividad
  • María Jesús Presentación Herrero. REVISTA DE NEUROLOGIA . Num. 28-Feb. pp. 177-182. 1999. Científic.

  • Revisión de las características diferenciales entre niños con trastorno por deficit de atención con hiperactividad con y sin agresividad asociada
  • María Jesús Presentación Herrero. REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN. Num. 20. pp. 43-68. 1997. Científic.

  Llibres


  • Dificultades de aprendizaje en la educación infantil
  • María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Jessica Mercader Ruiz. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429294. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • EDUCACAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
  • María Jesús Presentación Herrero. 2001. Autoria. Científic. ISBN 857560058X. Bauru-SP (Brasil). Ed. Universidade do Sagrado Coraçao.

  • Prácticas de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica
  • María Jesús Presentación Herrero. 2000. Autoria. Docent. ISBN 8479863501. -. Ed. Promolibro.

  • El Niño hiperactivo Tdah. Intervención en el aula. Un programa de formación para profesores
  • María Jesús Presentación Herrero, Miguel Angel Soriano Villanova. 1999. Autoria. Científic. ISBN 8480212330. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • La educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Bases psicológicas. Cuaderno de prácticas
  • María Jesús Presentación Herrero. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211628. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Intervención psicoeducativa en trastornos de aprendizaje. Cuaderno de prácticas
  • María Jesús Presentación Herrero. 1997. Autoria. Científic. ISBN 848021161X. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
  • A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, Jessica Mercader Ruiz, C. Berenguer Forner. Psicología Médica. España. Ed. Elsevier. 2015. ISBN 9788490224816. Científic.

  • Desarrollo de un programa coordinado de intervención para niños con TDAH, sus padres y sus maestros
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero. Prevención en dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2014. ISBN 9788436831399. Científic.

  • Trastorno por déficit de atención co hiperactividad: etapa de Educación Infantil
  • A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, M. Soriano Ferrer. Prevención en dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2014. ISBN 9788436831399. Científic.

  • Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: etapa de Educación Primaria
  • María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda Casas, M. Soriano Ferer. Prevención en dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2014. ISBN 9788436831399. Científic.

  • Rendimiento académico en estudiantes universitarios con TDAH
  • A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, Jessica Mercader Ruiz. El lado oculto del TDAH en la EDAD ADULTA. Una propuesta inclusiva desde lo profesional y desde la experiencia. Archidona ,Málaga (Espanya). Ed. Ediciones Aljibe. 2014. ISBN 9788497007924. Científic.

  • Dificultades en la lectura. Conceptualización, evaluación e intervención
  • M. Soriano Ferrer, A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero. Prevención en dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2014. ISBN 9788436831399. Científic.

  • Intervención multicontextual en TDAH: estudio de caso único
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. Prevención en dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2014. ISBN 9788436831399. Científic.

  • Comportamiento disruptivo en el aula: aplicación de un registro observacional
  • M. Soriano Ferrer, A. Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero. Prevención en dificultades del desarrollo y del aprendizaje. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide. 2014. ISBN 9788436831399. Científic.

  • Intervención en TDAH en el contexto escolar
  • María Jesús Presentación Herrero, Ana Miranda Casas, Rafaela Marco. Manual práctico de TDAH. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2011. ISBN 9788497567251. Científic.

  • Intervención en los problemas socioemocionales de los niños con TDAH
  • Vicente Pinto Tena, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Ana Miranda Casas. Manual práctico de TDAH. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2011. ISBN 9788497567251. Científic.

  • El curso evolutivo de las personas con TDAH
  • Rafaela Marco, Dolores Grau, María Jesús Presentación Herrero. Manual práctico de TDAH. Madrid. Ed. Editorial Síntesis. 2011. ISBN 9788497567251. Científic.

  • Programa de desarrollo de estrategias cognitivo-conductuales para los padres de un niño con problemas de atención, impulsividad y conducta
  • Ana Miranda, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. Instrumentos y programas de intervención en las dificultades del desarrollo. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2007. ISBN 9788436820980. Científic.

  • Advances in the knowledge about studenta with attention deficit with hyperactivity (ADHD)
  • Ana Miranda, Rafaela Marco, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. Handbook of Instructional Resources and Their Applications in the Classroom. Nova York. Ed. Nova Science Publishers. 2007. ISBN 9781604561043. Científic.

  • Intervención en TDAH en el contexto escolar. Aplicación de un programa de formación de maestros
  • Ana Miranda, Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero. Instrumentos y programas de intervención en las dificultades del desarrollo. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2007. ISBN 9788436820980. Científic.

  • Universitat i Escola: per la col·laboració cap a l'educació inclusiva intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Manuel Martí Puig, Juan Andrés Traver Martí, Consol Aguilar Rodenas, Isabel Maria Ríos García, Miguel Salvador Bauzà, María Amparo Porta Navarro, María del Carmen Pellicer España, Paloma Palau Pellicer, Inmaculada C. Pérez Serrano, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Valls Martínez, María Reina Ferrández Berrueco, Fabián Aragón Portolés, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Atenció a la diversitat: de les dificultats d’aprenentatge a la superdotació
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Proyectos y programas de intervención psicopedagógica en alumnos con un bajo autocontrol en su conducta
  • Ana Miranda, Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero, Raul Tarrega. La práctica psicopedagógica en educación formal. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2004. ISBN 8497880080. Docent.

  • Projectes i programes d'intervenció psicopedagògica en alumnes amb un baix autocontrol de la seva conducta
  • Ana Miranda Casas, Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero, Raúl Tarrega. La pràctica psicopedagògica en educació formal. Volum I. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2004. ISBN 8484297969. Docent.

  • Jornades d'educació especial: actituds de la comunitat escolar cap a la diversitat
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Jesús Presentación Herrero, María Luisa Sanchiz Ruiz, María Odet Moliner García, Rosa García Castellar. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Factores moduladores de la eficacia de una intervención psicosocial en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad
  • Ana Miranda Casas, Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Barcelona. Ed. Viguera Editores. 2004. ISBN 8485424492. Científic.

  • Intervención temprana en los niños con TDAH
  • A. Miranda Casas, Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero. Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a 6 años. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 2003. ISBN 8436818067. Científic.

  • Bajas capacidades intelectuales: conceptualización y diagnostico
  • María Jesús Presentación Herrero, M. Soriano. Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica (vol.2). Madrid. Ed. Sanz y Torres. 2002. ISBN 8496094030. Científic.

  • Intervención en alumnos con bajas capacidades intelectuales
  • M. Soriano, María Jesús Presentación Herrero. Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica (vol.2). Madrid. Ed. Sanz y Torres. 2002. ISBN 8496094030. Científic.

  • L'aprentatge de l'idioma: escoltar, parlar, llegir i escriure
  • María Jesús Presentación Herrero. Psicología de la instrucció. L.'aprenentatge dels continguts escolars. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480212985. Docent.

  • La intervención con estudiantes con TDAH: hacia un enfoque contextualizado y multidisciplinar
  • Ana Miranda, María Jesús Presentación Herrero, Sonia Jarque. Intervención Psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 1999. ISBN 843681391X. Científic.

  • Transtorno por déficit de atención con hiperactividad: Avances en torno a su conceptualización, bases etiológicas y evaluación
  • María Jesús Presentación Herrero, Ana Miranda, Laura Amado. Intervención Psicopedagógica en los trastornos del desarrollo. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 1999. ISBN 843681391X. Científic.

  • PSICOPATOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
  • María Jesús Presentación Herrero. TRASTORNOS HIPERACTIVOS. MADRID. Ed. Ediciones Pirámide. 1998. ISBN 8436812743. Científic.

  • Análisis de los efectos del tratamiento cognitivo-conductual en niños con trastorno por deficit de atención con hiperactividad
  • María Jesús Presentación Herrero. Nuevas perspectivas en la intervención psicopedagógica: Orientación, educación especial y formación del profesorado. Madrid. Ed. Universidad Complutense de Madrid. 1997. ISBN 8474915716. Científic.

  • Educación Especial . 2 tomos
  • María Jesús Presentación Herrero, Miguel Salvador Bauzà. Trastorno po défict de atención con hiperactividad (TDA-H). Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 1997. ISBN 843681052X. Científic.

  • Intervención psicoeducativa con los alumnos inatentos, impulsivos e hiperactivos y dificultades de aprendizaje
  • María Jesús Presentación Herrero. Instrucción, aprendizaje y dificultades. Barcelona. Ed. Libreria Universitaria de Barcelona. 1997. ISBN 8492236256. Científic.

  • Transtorno por deficit de atención con hiperactividad (TDA-A)
  • María Jesús Presentación Herrero, Miguel Salvador Bauzà. Educación especial II. Ámbitos específicos de intervención. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 1996. ISBN 8436810511. Científic.

  • Transtorno por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H)
  • Ana Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero, Miguel Salvador Bauzà. Educación especial II. Ámbitos específicos de intervención. Madrid. Ed. Ediciones Pirámide. 1996. ISBN 8436810511. Científic.

  Ponències a congressos


  • Intervención psicoeducativa en estudiantes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad
  • A. Miranda Casas, M. Soriano Ferrer, María Jesús Presentación Herrero, B. Gargallo López. Revista de Neurología Clínica. Barcelona. . Científic. .

  • Perfil motivacional de estudiantes categorizados en función de su nivel de rendimiento matemático al finalizar el primer ciclo de Educación Primaria
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero. IX Congreso internacional de Psicología y Educación (CIPE 2018). Logroño (Espanya). 21-06-2018. Científic. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • Relación entre la motivación específica hacia las matemáticas y el rendimiento en dicha área en el primer ciclo de Educación Primaria
  • Jessica Mercader Ruiz, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. IX Congreso internacional de Psicología y Educación. Logroño (Espanya). 21-06-2018. Científic. 2018. Ed. AFID Congresos S.L.. ISBN 9788409028542.

  • Marcadores cognitivos y motivacionales tempranos de las dificultades matemáticas posteriores
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero. I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación. Oviedo (Espanya). 08-11-2017. Científic. 2017.

  • Diferencias en las competencias matemáticas de niños con y sin problemas en la recuperación de hechos numéricos
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, Carla Colomer Diago, C. Berenguer, A. Miranda. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación(CIPRE 2016). Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • Motivación temprana hacia el aprendizaje sobre el rendimiento lector posterior y sus dificultades: Un estudio longitudinal
  • Jessica Mercader Ruiz, A. Miranda, Vicente Pinto Tena, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación (CIPRE 2016). Alicante (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Psicología y Educación. ISBN 9788460886648.

  • Funcionamiento ejecutivo conductual en niños con dificultades persistentes en el aprendizaje de las matemáticas: un estudio longitudinal
  • Jessica Mercader Ruiz, Ana Miranda, Carla Colomer Diago, Carmen Berenguer, María Jesús Presentación Herrero. XVIII Congreso sobre trastornos de neurodesarrollo. Valencia (Espanya). 04-03-2016. Científic. 2016. ISSN 0210-0010.

  • El rol de la evalución ecológica del funcionamiento ejecutivo en la detección de dificultades iniciales de lectura
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, Ana Miranda. XVIII Congreso sobre trastornos de neurodesarrollo. Valencia (Espanya). 04-03-2016. Científic. 2016. ISSN 0210-0010.

  • Funcionamiento ejecutivo, motivación hacia el aprendizaje y estilo atribucional en preescolares con y sin dificultades iniciales de lectura
  • Jessica Mercader Ruiz, A. Badenes-Gasset, Carla Colomer Diago, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. Abstracts I International Congress of Clinical and Health Psychology with Children and Adolescents. Madrid (Espanya). 19-11-2015. Científic. 2015. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728456054.

  • Diferencias en el funcionamiento ejecutivo conductual de preescolares con y sin riesgo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, A Miranda. XVII Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y Neuropsicología Infantil. Valencia (Espanya). 06-03-2015. Científic. 2015. ISSN 0210-0010.

  • Motivación y estilo atribucional sobre el rendimiento académico en Educación Infantil
  • María Jesús Presentación Herrero, Vicente Pinto Tena, Jessica Mercader Ruiz, Carla Colomer Diago, Rebeca Siegenthaler Hierro, A. Miranda Casas. XXII Congreso Internacional de Psicología. INFAD. Kalamata (Grècia). 27-04-2015. Científic. 2015. ISSN 0214-9877.

  • Características motivacionales de preescolares con bajo rendimiento matemático
  • Jessica Mercader Ruiz, Rebeca Siegenthaler Hierro, A. Miranda Casas, M. I. Fernández Andrés, María Jesús Presentación Herrero. XXII Congreso Internacional de Psicología. INFAD. Kalamata (Grècia). 27-04-2015. Científic. 2015. ISSN 0214-9877.

  • Componenetes de memoria de trabajo y competencias matemáticas básicas en Educación Infantil
  • Jessica Mercader Ruiz, Vicente Pinto Tena, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, A.. Miranda Casas. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extremadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014.

  • ¿Memoria de trabajo e inhibición predicen el rendimiento matemático en Educación Infantil?
  • María Jesús Presentación Herrero. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación& XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extremadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014.

  • Educación, desarrollo y aprendizaje: Propuestas psicológicas en positivo
  • A. Miranda, Jessica Mercader Ruiz, I. Fernández, Carla Colomer Diago, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extremadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014.

  • Efectos a largo plazo de una intervención psicosocial en el contexto familiar de niños con TDAH
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Importancia de las habilidades lógicas en la predicción del rendimiento matemático y las NEAE asociadas: un estudio longitudinal
  • Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, A. Miranda. I Congreso Internacional de Necesidades Específicas de Aponyo Educativo (NEAE 2015). Universidad de Almería (Espanya). 26-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469718469.

  • Influencia de factores familiares y personales en la evolución negativa del TDAH
  • Carla Colomer Diago, Jessica Mercader Ruiz, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extramadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Memoria de trabajo en niños de Educación Infantil con y sin bajo rendimiento matemático
  • María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, Jessica Mercader Ruiz, Carla Colomer Diago, I. Fernández, María Luisa Sanchiz Ruiz, A. Miranda. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI Congreso Internacional INFAD. Universidad de Extremadura, Badajoz (Espanya). 09-04-2014. Científic. 2014. ISSN 0214-9877.

  • Influencia del estilo de disciplina parental en la evolución de los problemas asociados al TDAH
  • Jessica Mercader Ruiz, Carla Colomer Diago, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda. I Congreso nacional de diferencias individuales y necesidades educativas específicas. Cerdanyola del Vallès (Espanya). 28-09-2013. Científic. 2013.

  • En tránsito: investigación-acción sobre la docencia en Psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Luisa Sanchiz Ruiz, Clara Andrés Roqueta, María Auxiliadora Sales Ciges, Rosa Ana Clemente Estevan, María Paola Ruiz Bernardo, José Juan Sidro Tirado, Miguel Llopis Bellver, María Jesús Presentación Herrero, Ana Doménech Vidal, María Reina Ferrández Berrueco. VI Jornadas de redes de investigación en innovación docente. Madrid. 28-05-2013. Docent. 2013.

  • Relación entre el funcionamiento ejecutivo y los problemas de rendimiento y comportamiento en Educación Infantil
  • Jessica Mercader Ruiz, Carla Colomer Diago, I. Fernández, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda. IV Symposium nacional. Psicología clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Competencias matemáticas básicas y rendimiento matemático en primer ciclo de educación primaria
  • Jessica Mercader Ruiz, Vicente Pinto Tena, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, A. Miranda. IV Symposium nacional. Psicología clínica y de la salud con niños y adolescentes. Elche (Espanya). 13-11-2014. Científic. 2013. Ed. Ediciones Pirámide. ISBN 8421728406332.

  • Other effects of the psychosocial interventions in school children with ADHD
  • María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Ana Miranda Casas. 21 st Annual World Congress on Learning Disabilities. Oviedo (Espanya). 05-09-2012. Científic. 2012.

  • Estrategias didácticas inclusivas en TDAH
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. Congreso Internacional Estrategias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 01-12-2011. Científic. 2012. ISSN 1575-9393.

  • International Cooperation Experiences & projects between Spain and Peru in order to improve care and special education of estudents with learning disabilities
  • Dolores Mallén Fortanet, María Luisa Sanchiz Ruiz, Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez, Óscar Chiva Bartoll, Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, Vicente Pinto Tena. 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2012). Barcelona (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469534915.

  • Intervención en funciones ejecutivas para mejorar los problemas de aprendizaje y de comportamiento
  • María Jesús Presentación Herrero, Vicente Pinto Tena, Rebeca Siegenthaler Hierro. VI Congreso internacional de Psicología y Educación y III Congreso nacional de Psicología de la Educación. Valladolid (Espanya). 29-03-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Nacional de Psicología y Educación. ISBN 9788461482962.

  • Are the effects of a complex psychosocial intervention on the families of children with ADHD mainteided?
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, María Jesús Presentación Herrero. 34 Annual IARLD Conference. Miami. 14-01-2010. Científic. 2010.

  • Short and long-term effects of a complex psychosocial intervention on the executive functioning of children with ADHD
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero, María Pilar Jara Jiménez, A. Miranda. 34 Annual IARLD Conference. Miami. 14-01-2010. Científic. 2010.

  • Evaluación neuropsicológica en TDAH
  • Rebeca Siegenthaler Hierro, María Jesús Presentación Herrero. 2º Congreso Internacional de orientación e inervención educativa: retos para los orientadores del siglo XXI. Valencia. 24-06-2010. Científic. 2010. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788499850115.

  • Estudiantes con TDAH y dificultades de aprendizaje, ¿tienen mayor riesgo de experimentar problemas motivacionales?
  • Ana Miranda, Amanda Meliá, María Jesús Presentación Herrero, María Inmaculada Fernández. XVI Congreso INFAD y del First Internacional Congreso of ICARO. Turín. 27-04-2009. Científic. 2009. ISSN 0214-9877.

  • Preliminary results: Calculation achievement in children with ADHD
  • A. Miranda, A. Meliá, R. Marco, María Jesús Presentación Herrero, M. I. Fernández. 32 ANNUAL CONFERENCE OF THE IARLD. Toronto. 19-06-2008. Científic. 2008.

  • Dificultades en el cálculo de estudiantes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
  • María Jesús Presentación Herrero, Amanda Meliá de Alba, Ana Miranda Casas. V Congreso Internacional de Psicología y Educación. Oviedo. 23-04-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788483176924.

  • Valoración de los profesores sobre la eficacia de las técnicas psicopedagógicas en TDAH tras un programa de formación
  • María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Vicente Pinto Tena, M. Salvador Bauzá. IV Congreso Internacional de Psicología y Educación " Calidad Educativa". Almería (Espanya). 30-03-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8468859729.

  • Identificación e intervención de estudiantes con TDAH: una perspectiva educativa
  • A. Ygual Fernández, Rosa García Castellar, M. Soriano Ferrer, V. Félix Mateo, M. Soriano Ferrer, Rafaela Marco Taverner, María Jesús Presentación Herrero. IV Congreso Internacional de Psicología y Educación " Calidad Educativa". Almería (Espanya). 30-03-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8468859729.

  • Subtipos de TDAH y rendimiento lector: Directrices prácticas para la intervención
  • Rosa García Castellar, María Jesús Presentación Herrero, Ana Miranda Casas. 1er Congreso Internacional de Déficit de Atención y Dificultades del Aprendizaje. Málaga (Espanya). 29-11-2001. Científic. 2001. Ed. Ediciones Aljibe. ISBN 8497000471.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Factores familiares y neuropsicológicos: implicaciones en los problemas de conducta y sociales de niños con TDAH
  • Ana Miranda Casas, María Jesús Presentación Herrero. U. de València, Facultat de Psicologia. Colomer Diago, Carla. Num. Apte cum Laude. 20-06-2013.

  Comités de congresos


  • Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez, María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, Óscar Chiva Bartoll, Vicente Pinto Tena, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Jorge Adell Segura, María Reina Ferrández Berrueco, Consol Aguilar Rodenas, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje Permanente. Competencias para una formación crítica: Aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic.

  • Adela Gonell Galindo, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Juan Pedro Navarro García, Miguel Juan Ortells Roca, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Andrea Francisco Amat, Dolores Mallén Fortanet, Vicente Pinto Tena, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Óscar Chiva Bartoll, Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje Permanente. Competencias para una formación crítica: Aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, José Manuel Gil Beltrán, Rosa Ana Clemente Estevan, Francisco Juan García Bacete, Miguel Llopis Bellver. Congreso Internacional Estratégias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I (Espanya). 01-12-2011. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Francisco Gimeno Agost, Juan Andrés Traver Martí, Manuel Martí Puig, María del Carmen Pellicer España, María Jesús Presentación Herrero, Rosa Ana Clemente Estevan, José Manuel Gil Beltrán, José Luís Barrios Roda, Teresa de Jesus Cuartero Cervera, María Lidón Villanueva Badenes, Francisco Juan García Bacete, Vicente Pinto Tena, Jesús Sanz Esbrí, Fernando Doménech Betoret. II Congreso Internacional de Orientación e intervención educativa. Castellón. 24-06-2010. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María del Carmen Pellicer España, Miguel Salvador Bauzà, María Reina Ferrández Berrueco, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Manuel Martí Puig, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, Susana Sorribes Membrado, Rosa Ana Clemente Estevan, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Francisco Juan García Bacete, José Luís Barrios Roda, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Vicente Pinto Tena. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su repercusión en la Orientación Escolar. Universitat Jaume I. 21-11-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • María Jesús Presentación Herrero. 2016 REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA.

  • María Jesús Presentación Herrero. 2015 REVISTA DE NEUROLOGIA.

  • María Jesús Presentación Herrero. 2015 ESCRITOS DE PSICOLOGÍA (EN LINEA).

  • María Jesús Presentación Herrero. 2013 ESCRITOS DE PSICOLOGÍA (EN LINEA).

  • María Jesús Presentación Herrero. 2011 SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY.

  • María Jesús Presentación Herrero. 2011 REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA.

  • María Jesús Presentación Herrero. 2011 PSICOTHEMA.

  • María Jesús Presentación Herrero. 2009 PSICOTHEMA.

  • María Jesús Presentación Herrero. 2008 PSICOTHEMA.

  Apunts docents


  • La educaciòn de los alumnos con necesidades especiales. Bases psicológicas. Cuaderno de prácticas
  • María Jesús Presentación Herrero. 1997. Ref. CS-411-1997.

  • Intervención pscoeducativa en transtornos de aprendizaje. Cuaderno de prácticas
  • María Jesús Presentación Herrero. 1997. Ref. CS-412-1997.