Manuel Ignacio Ibáñez Ribes

Professor/a Titular d'Universitat
Vicedegà/ana de facultat
Àrea: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
On pots trobar-me?
MI2S11DD - (964 729690)