UJI

Informació personal

SOLER AGUILERA, DULCE NOMBRE MARIA
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Vocal
 • HC2430DD - (964 729793)
 • soler@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professora Titular d'Escola Universitària, àrea de coneixement de Didàctica de la Llengua i la Literatura espanyola. Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de València. Certificat d'Aptitud Pedagògica, (Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de València).
  Contracte d'un any, del ministeri d'educació, per exercir com a auxiliar de conversa a França. Curs acadèmic 1978-79.
  Professora de l'Escola Universitària del professorat d'I.G.B., de Castelló de la Universitat de València (1979-1991) i de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló des de 1991. Ha impartit docència en les titulacions de Diplomatura en professorat d'E.G.B., i Graduat de Mestre/a en Primària i Infantil, en les següents assignatures:
  Didàctica del Francès, L'expressió oral a través del joc, la cançó i el còmic. La seva aplicació didàctica (Francès), Ensenyament precoç de l'Idioma estranger (Francès), Francès Mitjà, implicacions didàctiques, Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil, Didàctica de la Llengua i la Literatura espanyola en Primària i Infantil, *Practicum II i *Practicum III, Treball fi de Grau (Llengua i literatura i ensenyament de l'espanyol) Treball fi de Màster (Llengua i Literatura i ensenyament de llengua estrangera) i Programació integrada de llengües, en el Màster *CIEL.
  Coordinadora de C.O.U/LOGSE (1991-2002) i coordinadora de tercer curs de Grau de Mestre/a Infantil en el curs acadèmic 2015/2016.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Dulce Nombre Maria Soler Aguilera


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 17:00 17:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 13:30 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 17:00 17:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 13:30 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Dulce Nombre Maria Soler Aguilera


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1848 - PR1 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 19-12-2019
  MI1848 - PR2 Dijous 11:30 13:30 12-09-2019 19-12-2019
  MI1848 - PR3 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 19-12-2019
  MI1848 - PR4 Dijous 17:30 19:30 12-09-2019 19-12-2019
  MI1848 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019
  MI1848 - TE2 Dimecres 15:00 17:00 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1011 - Didáctica de la Lengua y la Literatura Española Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)