UJI

Informació personal

SANAHUJA RIBÉS, AIDA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació MEICRI - Millora Educativa i Ciutadania Crítica
 • HC2245DD - (964 729713)
 • asanahuj@uji.es
 • Ressenya Personal

  Aida Sanahuja Ribés és professora Ajudant Doctora Tipus II en el Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura. Doctora en Educació (Menció Doctorat Internacional). Màster universitari en Professor/a Educació secundària: especialitat d'orientació educativa (Universitat de València). Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar, Llicenciada en Psicopedagogia i Diplomada en Magisteri, especialitat d'educació Infantil (Universitat Jaume I). Forma part del Grup de Recerca de Millora Educativa i Ciutadania Crítica (MEICRI) i col·labora amb el Laboratoire International sud l’inclusion scolaire (LISIS). Les seves línies de recerca actuals són les pràctiques d'aula inclusives i democràtiques, l'escola inclosa al territori i els processos d’investigació acció participativa.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Aida Sanahuja Ribés


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 10:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 14:30 15:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Aida Sanahuja Ribés


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1032 - PR1 Dimecres 10:00 12:00 11-09-2019 18-12-2019
  MI1032 - PR2 Dijous 12:00 14:00 12-09-2019 19-12-2019
  MI1032 - TE1 Dilluns 08:00 10:00 25-11-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1846 - PR1 Dijous 12:30 14:30 13-02-2020 21-05-2020
  MI1846 - PR2 Dijous 10:30 12:30 13-02-2020 21-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1014 - Didáctica General Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1032 - Desenvolupament Professional del Docent Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1846 - Didàctica General Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP003 - Processos i Contextos Educatius Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAW016 - Pràctiques Inclusives a l'Aula des de la Investigació-Acció Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW022 - Pràcticum Professionalitzador Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW023 - Pràcticum d'Investigació Màster Universitari en Psicopedagogia

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Técnicas para la participación democrática
  • Arecia Aguirre García Carpintero, Alicia Benet Gil, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Juan Andrés Traver Martí. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546954. Ed. Universitat Jaume I.

  • Prácticas inclusivas en el aula desde la investigación-acción
  • María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546527. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Metodologías activas y participativas para fomentar relaciones intergeneracionales en el aula inclusiva
  • Aida Sanahuja Ribés. Metodologías, retos y Propuestas de Futuro en el Aprendizaje a lo Largo de la vida. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Diputació de Castelló. 2017. ISBN 9788461785711. Científic.

  • Nociones sobre educación intercultural e inclusiva: estudio comparativo entre futuros docentes
  • María Paola Ruiz Bernardo, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. Metodologías, retos y Propuestas de Futuro en el Aprendizaje a lo Largo de la vida. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Diputació de Castelló. 2017. ISBN 9788461785711. Científic.

  Ponències a congressos


  • El portafolio reflexivo para evaluar las competencias en los TFG
  • Lucía Sánchez Tarazaga Vicente, María Paola Ruiz Bernardo, Aida Sanahuja Ribés. 3er Congreso Internacional Virtual en Investigación e Innovación Educativa / 3rd International Virtual Conference on Educational Research and Innovation (CIVINEDU 2019). Madrid (Espanya). 09-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409171743.

  • “El medio es el mensaje”, innovando en la formación de la docencia Universitaria
  • María Paola Ruiz Bernardo, Lucía Sánchez Tarazaga Vicente, Aida Sanahuja Ribés. 3rd International Virtual Conference on Educational Research and Innovation (CIVINEDU 2019). Madrid (Espanya). 09-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409171743.

  • Evaluación negociada y entre iguales en la educación superior: una experiencia docente en el máster en psicopedagogía de la UJI
  • Aida Sanahuja Ribés, Paula Escobedo Peiro, Estefanía Gómez García. ATIDES 2018- Avances en tecnologías, Innovación y Desafios de la Educación Superior. Castelló (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429546.

  • Competencia evaluativa de los futuros docentes: algunas reflexiones en torno a la formación inicial
  • Aida Sanahuja Ribés, Lucía Sánchez Tarazaga Vicente, Miguel Angel Fortea Bagán. Avances en tecnologías, Innovación y Desafios de la Educación Superior (ATIDES 2018). Castellón (Espanya). 15-10-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429546.

  • Les rôles du chercheur formateur pour soutenir la mobilisation des CIR des acteurs scolaires vers des pratiques plus inclusives : processus d’élaboration des énoncés et quelques résultats
  • Lise-Anne St-Vincent, Stéphane Thibodeau, Katryne Ouellet, Aida Sanahuja Ribés. 4ème Biennale du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire (LISIS). Former à l'inclusion: l'apport de nos pratiques et de nos recherches pour innover. Québec (Canada) (Canadà). 22-10-2018. Científic. 2018.

  • Un regard international sur les stratégies des chercheurs formateurs en éducation inclusive pour favoriser la mobilisation et la co-construction des connaissances en contextes de formation continue
  • María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Pilar Arnáiz, Serge Ramel, Aida Sanahuja Ribés, Mathieu Point, Léna Bergeron. 4ème Biennale du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire (LISIS). Former à l'inclusion: l'apport de nos pratiques et de nos recherches pour innover. Quebec (Canadà). 22-10-2018. Científic. 2018.

  • La co-construction des connaissances comme une opportunité de formation entre élèves, enseignants, familles et chercheurs: une étude de cas découlant d'un processus de Recherche-Action Participative
  • Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés. 4ème Biennale du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire (LISIS). Former à l'inclusion: l'apport de nos pratiques et de nos recherches pour innover. Quebec (Canadà). 22-10-2018. Científic. 2018.

  • Aprenentatge-Servei al màster en psicopedagogia de l’UJI: una experiència d'innovació educativa
  • Aida Sanahuja Ribés, María Odet Moliner García. IV Jornada d'Experiències d'Innovació Educativa de l'UJI. Universitat Jaume I-Castelló (Espanya). 12-07-2018. Docent. 2018.

  • Caminando hacia la convivencia a través de la formación de alumnos mediadores en un IES
  • Aida Sanahuja Ribés, Elisa Isabel Galindo Alcalde. IV Jornadas de Investigación para los Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud / IV Jornades d'investigació per a l'alumnat de Ciències de la Salut. Castellón (Espanya). 18-04-2018. Científic. 2018.

  • Actualización de las prácticas de aprendizaje cooperativo mediante procesos de investigación-acción
  • Alicia Benet Gil, Paula Escobedo Peiro, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés. XV Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Granada (Espanya). 21-03-2018. Científic. 2018. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433862310.

  • USO Y FORMACIÓN SOBRE LAS TIC: OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN UN MOOC SOBRE EL AULA Inclusiva
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, María Lidón Moliner Miravet. XV Congreso internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Liderando investigación y prácticas inclusivas. Granada (Espanya). 21-03-2018. Docent. 2018. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433862761.

  • La Escuela Incluida: vinculación del curriculum al territorio a través de procesos de investigación-acción participativa
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Paula Escobedo Peiro. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa . Alcalá de Henares (Espanya). 25-10-2017. Científic. 2018. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN 9788416978953.

  • Uso de mapas conceptuales en el aula universitaria: un ejemplo de cómo dar clase con la boca cerrada según don Finkel
  • Aida Sanahuja Ribés. I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores (CIREI2017). Alcalá de Henares (Madrid) (Espanya). 11-12-2017. Científic. 2017.

  • Inclusión social en el aula de Educación Primaria: necesidad de ser aceptados en el contexto escolar
  • Aida Sanahuja Ribés. I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores (CIREI2017). Universitat de Alcalá de Henares (Madrid) (Espanya). 11-12-2017. Científic. 2017.

  • Aprendizaje dialógico en el aula universitaria: reflexionando en torno a las funciones del psicopedagogo inclusivo
  • Aida Sanahuja Ribés. I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores (CIREI2017). Alcalá de Henares (Espanya). 11-12-2017. Científic. 2017.

  • Le soutien des chercheurs-formateurs à l’égard de la mobilisation des CIR : qu’en disent les écrits espagnols?
  • María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Aida Sanahuja Ribés. Symposium du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire << Étude des démarches de recherche et de formation visant à soutenir la mobilisation des connaissances issues de la recherche par les acteurs de l’inclusion scolaire. Université du Québec à Trois-Rivières (Canadà). 04-12-2017. Científic. 2017.

  • La tertulia pedagógica dialógica: un cambio de mirada en el perfil del psicopedagogo/a
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Juan Andrés Traver Martí. XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Murcia (Espanya). 21-11-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469778968.

  • Jornada de convivencia comunitaria: hacia una escuela abierta y sensible con su territorio
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Universitat de Murcia (Espanya). 21-11-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788469778968.

  • Proyectos interdisciplinares en la formación de los futuros psicopedagogos: en busca de la inclusión y la mejora educativa
  • Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés, Juan Andrés Traver Martí, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d’Innovació Educativa . Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? Una herramienta para la construcción colectiva del aprendizaje en la formación en psicopedagogía
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Juan Andrés Traver Martí, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d’Innovació Educativa . Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • A Community Welcome Day: Cultural Diversity and Critical Citizenship in a Included School
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. Mobilities, Transitions, Transformations - Intercultural Education at the Crossroads Conference. Budapest (Hongria). 05-09-2016. Científic. 2017. Ed. International Association for Intercultural Education (IAIE); Institute of Intercultural Psychology and Education (IIPE), Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest. ISBN 9789632848105.

  • Arts-Project Based Learning para el aprendizaje de los procesos de mejora e inclusión en la formación inicial de Psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. I Congreso Internacional de Inclusión y Mejora Educativa. Alcalá de Henares (Espanya). 25-10-2017. Científic. 2017.

  • Percepción y formación sobre educación intercultural e inclusiva de los estudiantes de magisterio de Castellón y Tucumán
  • María Paola Ruiz Bernardo, Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés. I Congreso internacional virtual de educación inclusiva en la universidad. Universidad Autónoma de Madrid (Espanya). 06-06-2016. Científic. 2017. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433860354.

  • Las competencias mediáticas, factor clave en la construcción de la escuela intercultural inclusiva
  • Maria Lozano Estivalis, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. I Congreso internacional de innovación educativa y tendencias educativas INNTED 2017. Sevilla (Espanya). 05-07-2017. Científic. 2017.

  • Formación e inclusión en la educación superior: ¿preparados para trabajar desde el modelo inclusivo?
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, Raquel Nieto Garoz. Special Needs in a Multimodal World: Research and Practice in Higher Education. Castelló de la Plana (Espanya). 04-05-2017. Científic. 2017.

  • Estudio descriptivo sobre la percepción de los profesionales de la educación acerca de las altas capacidades intelectuales
  • Raquel Nieto Garoz, Jose Luis Villanova Landete, Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés, Irene García Molina. III Jornades d'investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • Percepción sobre el transtorno del espectro autista. ¿Estamos preparados para la realidad de las aulas inclusivas?
  • Irene García Molina, Raquel Nieto Garoz, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. III Jornades d'investigació per a l'Alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana (Espanya). 05-04-2017. Científic. 2017.

  • Proyectos inclusivos a través del arte: ABP para la formación en psicopedagogía
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • Universidad intercultural inclusiva una mirada al estado de la cuestión en la Universitat Jaume I (España) y la Fundación Universitaria de los Libertadores (Colombia)
  • Alicia Benet Gil, Mª Angélica Yazzo Zambrano, María Odet Moliner García, Aida Sanahuja Ribés, María Auxiliadora Sales Ciges. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • La IAP en el marco de la escuela incluida: la mirada sobre el proceso de los actores implicados
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. XIV Congreso Internacional de Educación Inclusiva y las XXXIV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Oviedo (Espanya). 03-04-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664504.

  • Social Mapping in the Context of a Community-build Day: Strategy to Strengthen Links with Community in a Small Rural School
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés. 7th International Conference on Intercultural Education “Education, Health and ICT for a Transcultural World”, EDUHEM 2016. Almeria (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2017. ISSN 1877-0428.

  • Reconocimiento de las emociones: algunas estrategias para trabajarlas en el aula inclusiva
  • Aida Sanahuja Ribés. Congreso Internacional en Evaluación e Intervención en Inteligencia Emocional. Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2016. Científic. 2016.

  • Pratiques inclusives: des orientiations de l'étabilissement au projet de l'élève
  • Serge Ramel, Giusi Zamarra, Aida Sanahuja Ribés, Ana Bico. "Mobilisation des connaissances issues de la recherche par les acteurs de l'éducation inclusive". Laussanne (França). 24-10-2016. Científic. 2016.

  • Comment la recherche sur l'inclusion devient ell-même inclusive? La voix des acteurs du terrain dans un processus de recherche action participative
  • María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Aida Sanahuja Ribés, Adrian Benet, Miguel Angel Gimeno, Paula Giron, Laura Asensio. "Mobilisation des connaissances issues de la recherche par les acteurs de l'éducation inclusive". Laussanne (Suïssa). 24-10-2016. Científic. 2016.

  • A Community Welcome Day: Cultural Diversity and Critical Citizenship in a Included School
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Alicia Benet Gil, Lorena Zorrilla Silvestre, Aida Sanahuja Ribés, Lucía Sánchez Tarazaga Vicente. Mobilities, Transitions, Transformations - Intercultural Education at the Crossroads Conference. Budapest (Hongria). 05-09-2016. Científic. 2016. Ed. International Association for Intercultural Education (IAIE). ISBN 9789632848099.

  • Empoderamiento docente: Formación y acompañamiento en el cambio y la mejora de la práctica educativa
  • Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés. III Jornada Internacional de Diversitat. Catarroja (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2016.

  • ¿Qué entienden por interculturalidad, multiculturalidad e inclusión los estudiantes de magisterio de Castellón y de Tucumán?
  • María Paola Ruiz Bernardo, Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil. XIII Congreso Internacional y XXXII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Albacete (Espanya). 14-03-2016. Científic. 2016.

  • La escuela incluida: un proyecto de participación ciudadana para la transformación social
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Aida Sanahuja Ribés, J. Lozano, M.C. Cerezo, I. Castillo, J. Amiama, J. Monzón. XIII Congreso Internacional y XXXII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Albacete (Espanya). 14-03-2016. Científic. 2016.

  • Evaluación y Propuestas de Mejora de la Tutorización del Trabajo Final de Grado de Maestro/a de la Universitat Jaume : percepción del estudiantado
  • Aida Sanahuja Ribés, Alicia Benet Gil, María Lidón Moliner Miravet. ATIDES 2016: Avances en tecnologías, Innovación y Desafios en la Educación Superior.. Universitat Jaume I. 01-10-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356997.

  • Leemos en pareja: una experiencia en un aula de 3º de primaria
  • María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Aida Sanahuja Ribés, V. Sanmateo Trilles. XV Jornadas sobre Aprendizaje Cooperativo (JAC -15): El aprendizaje cooperativo como práctica docente. Universitat de València (Espanya). 10-07-2015. Científic. 2016. Ed. Neopatria. ISBN 9788416391967.

  • Seguiment i actualització dels materials d'avaluació psicològica i psicopedagògica de la Docimoteca de la Universitat Jaume I
  • Aida Sanahuja Ribés, María Odet Moliner García. I Jornades d'Investigació per als Estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Jaume I (Espanya). 22-04-2015. Científic. 2016. ISSN 2443-9827.

  • Rincones, from the teachers' perspectives: a reflection on a primary education practice
  • Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés, María Lidón Moliner Miravet. 9th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016). Sevilla (Espanya). 14-11-2016. Científic. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461758951.

  • Análisis de una práctica educativa: hacia una escuela intercultural e inclusiva
  • Aida Sanahuja Ribés. XX Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 03-12-2015. Científic. 2015.

  • El pas del temps a Betxí: una experiència de treball per projectes en educació primària
  • A. Moliner Torres, Aida Sanahuja Ribés. XX Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 03-12-2015. Científic. 2015.

  • Estudio de casos: alumnado de Altas Capacidades con y sin Trastorno del Espectro Autista. ¿Podemos hablar de inclusión en el aula?
  • R. Nieto Garoz, Irene García Molina, Aida Sanahuja Ribés. XX Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I (Espanya). 03-12-2015. Científic. 2015.

  • Desarrollo personal y sentido vital: el caso de una mujer víctima de violencia de género
  • Diana Alexandra Castellanos Alvarado, Aida Sanahuja Ribés. IV Congreso Internacional de Cooperación al desarrollo.y XIX Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad. Universitat Jaume I (Espanya). 26-11-2015. Científic. 2015.

  • Experimentando: Una experiencia en un aula de infantil de 4 años con la participación de voluntarios
  • Aida Sanahuja Ribés. IV Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE 2015). Universitat de València (Espanya). 02-07-2015. Científic. 2015.

  • Participation communautaire dans une classe avec des groupes coopératifs: une expérience dans une école espagnole
  • Aida Sanahuja Ribés, María Odet Moliner García. 3 Colloque International. De l'intégration à l'inclusion Scolaire: Rôles des Communautés Éducatives. Lausanne (Suïssa). 08-04-2015. Científic. 2015.

  • L'école incluse dans le territoire: un projet sur la participation communautaire
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Maria Lozano Estivalis, Aida Sanahuja Ribés. 3eme colloque international. De l'intégration à l'inclusion scolaire: rôles des communautés éducatives. Lausannem (Suïssa). 08-04-2015. Científic. 2015.

  • Una experiencia de participación democrática en el aula: una mirada inclusiva
  • Aida Sanahuja Ribés. Actas Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Estudio piloto sobre la inclusión de los estudiantes con diversidad funcional en la Universitat Jaume I. Percepción del alumnado con o sin diversidad funcional, del PDI y del PAS
  • Irene García Molina, Aida Sanahuja Ribés. Comunicaciones V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Univeristat Jaume I, Castellón (Espanya). 12-11-2015. Científic. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Estudi pilot sobre les diferències de la memòria en l'edat realitzat amb estudiants de psicopedagogia i de la Universitat per a Majors de l'UJI
  • Aida Sanahuja Ribés, I. García Molina, S. Romero Gonell, V. Sanz Ávila. XIX Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socialsls. Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014. ISSN 1139-5486.

  • Alumnos y personas adultas en el aula: compartiendo conocimientos
  • Aida Sanahuja Ribés. III Congreso Internacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Formación, inserción laboral y emprendimiento social en la Europa actual. Castellón (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014.

  • Grupos interactivos: propuesta de estructuración para el aula de infantil y primaria
  • Aida Sanahuja Ribés. I Congreso Internacional de Necesidades Específicas de Aponyo Educativo (NEAE 2015). Universidad de Almería (Espanya). 26-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469718469.

  • Pedagogía diferenciada: ¿Un concepto en desuso o de plena actualidad?
  • Aida Sanahuja Ribés, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet. I Congreso Internacional de Necesidades Específicas de Aponyo Educativo (NEAE 2015). Universidad de Almería (Espanya). 26-11-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469718469.

  • Aprendizaje-servicio: de la Universidad a la Escuela
  • Aida Sanahuja Ribés. XI Congreso Internacional y XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic. 2014. ISSN 1575-9393.

  • Cómo correlacionan los agentes: profesor, alumno e iguales dentro del aula de primer ciclo de Educación Primaria
  • I. Milián Rojas, Francisco Juan García Bacete, Andrea Rubio Barreda, S. Roselló Sempere, Aida Sanahuja Ribés, Ghislaine Marande Perrin. XVIII Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 28-11-2013. Científic. 2013. ISSN 1139-5486.

  • Trabajar contenidos socioemocionales en las aulas de Educación Primaria. Una propuesta de cuatro bloques diferenciados
  • S. Roselló Sempere, Francisco Juan García Bacete, Ghislaine Marande Perrin, Andrea Rubio Barreda, I. Milián Rojas, Aida Sanahuja Ribés. XVIII Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 28-11-2013. Científic. 2013. ISSN 1139-5486.

  • Motivos de rechazo emitidos por el alumnado del primer ciclo de educación primaria de Castellón, Palma de Mallorca, Sevilla y Valladolid
  • Aida Sanahuja Ribés, Francisco Juan García Bacete, Ghislaine Marande Perrin, Andrea Rubio Barreda, I. Milián Rojas, S. Roselló Sempere. XVIII Jornades de Foment de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 28-11-2013. Científic. 2013. ISSN 1139-5486.

  Comités de congresos


  • Juan Vives Vilarroig, Sonia Navarro Moya, Trini Vives Vilarroig, Itziar Villaverde Iglesias, Vanesa García Castillo, Amina Schiba Schiba, Marcos Colorado Campos, Gema Verdeguer Traver, Pedro Ferrer, Joaquín Revilla, María Paola Ruiz Bernardo, Maylos Rodrigo Claverol, Jesús Gil Gómez, Raquel Corbaton Martínez, Rosa Mateu Pérez, Paula Escobedo Peiro, Alicia Benet Gil, Aida Sanahuja Ribés, Enric Pere Ramiro Roca, Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente. Congreso Internacional de Intervención Terapéutica Asistida con Animales en los Ámbitos de Educación y Salud. Castelló de la Plana (Espanya). 04-02-2017. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Aida Sanahuja Ribés. 2019 REVISTA CIENCIAS PEDAGOGICAS E INNOVACION (EN LINEA).

  • Aida Sanahuja Ribés. 2019 KULT-UR.

  • Aida Sanahuja Ribés. 2018 QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad.

  • Aida Sanahuja Ribés. 2018 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION (ED. IMPRESA).

  • Aida Sanahuja Ribés. 2017 QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad.

  • María Odet Moliner García, Miguel Juan Ortells Roca, María Paola Ruiz Bernardo, Aida Sanahuja Ribés, Tomás Segarra Arnau. 2016 QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad.

  • Aida Sanahuja Ribés. 2015 QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad.