UJI

Informació personal

ORTELLS ROCA, MIGUEL JUAN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • HC2452DD - (964 729683)
 • mortells@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professor Associat Laboral a l'àrea de Teoria i Història de l'Educació al Departament d'Educació de l'UJI. Desenvolupa aquesta tasca al Grau de Mestre/Mestra d'Educació Primària.

  En el context de l'UJI és membre del Grup d'investigació MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica), al Dpt d'Educació, del Grup d'Estudis sobre Història Local i Fonts Orals (GEHILFO) i del Grup d'Indagació, Anàlisi i Treball (GIAT) sobre discapacitat a la Fundació ISONOMIA. Interessat, per tant, en investigar als camps de

  * la relació entre educació i ciutadania,

  * educació no formal i informal en grups de població en risc d'exclusió socio-econòmica,,

  * relats de visions alternatives de la funcionalitat (diversitat funcional) i de la sexualitat (diversitat sexual:LGTB, sexualitat en la discapacitat,...),

  * educació especial inclusiva i intercultural: transformació de centres, aprenentatge cooperatiu,...

  * memòria històrica educativa en la contemporaneïtat

  * metodologies qualitatives socials i humanistes: investigació acció participativa, història des de sota, històries de vida,....

  A més de ser professor associat, pertany al Cos de Mestres de la Conselleria d'Educació de la GV, en l'especialitat d'Educació Especial/Pedagogia Terapéutica (activitat que desenvolupa en un IES).

  També pertany a la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana i a l'associació NOVADORS, d'Educació i Noves Tecnologies. És revisor regular de la revista "Kult-ur" de l'UJI i de "QuadernsDigitals".

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Miguel Juan Ortells Roca


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:30 17:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:30 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)