UJI

Informació personal

SÁNCHEZ TARAZAGA VICENTE, LUCÍA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Membre del grup d'investigació IDOCE - Innovació, desenvolupament i avaluació de competències en educació
 • HC2439DD - (964 729797)
 • lvicente@uji.es
 • Ressenya Personal

  Lucía Sánchez-Tarazaga és Doctora en Educació Secundària i actualment professora en l'àrea de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació en el departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura de la Universitat Jaume I. 

  La seua trajectòria en l'àmbit docent es centra en la formació inicial del professorat (Grau en Mestre/a d'Educació Infantil i en el Màster de Secundària) i ha format part de l'equip de Coordinació de Pràctiques del Grau en Mestre/a d'Educació Infantil i de Primària. És membre de dos grups d'innovació educativa de la Universitat: la millora de la formació de mestres i l'aprenentatge basat en l'experiència real (work based learning). També té experiència com a professora de Secundària en un centre educatiu.

  Les seues línies d'investigació principals estan relacionades amb la formació inicial del professorat, l'aprenentatge de competències i la pràctica reflexiva.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Lucía Sánchez Tarazaga Vicente


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 09:30 11:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Lucía Sánchez Tarazaga Vicente


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1033 - PR3 Divendres 18:00 20:00 13-09-2019 20-12-2019
  MI1033 - PR4 Divendres 18:00 20:00 13-09-2019 20-12-2019
  MI1033 - TE2 Divendres 16:00 18:00 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MP1812 - PR4 Dilluns 09:30 11:00 02-03-2020 18-05-2020
  MP1812 - PR4 Dimarts 09:30 11:00 03-03-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP007 - SIM-Institut Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAW018 - Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW022 - Pràcticum Professionalitzador Màster Universitari en Psicopedagogia