UJI

Actualitat

Última modificació: 31/05/2018 | Font: PDID

El Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura naix l’any 2018 de la divisió del Departament d'Educació creat al 1991 com a resultat de la creació de la Universitat Jaume I de Castelló i en ell s’integren quasi totes les àrees de coneixement de l’Escola Universitària de Professorat d’EGB. En l’actualitat aquest departament està format per les àrees de Didàctica de la Llengua i de la Literatura (DLL), Didàctica de les Ciències Socials (DCCSS), Didàctica i Organització Escolar (DOE), Teoria i Història de l'Educació (THE) i Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) i els seus professors imparteixen fonamentalment la docència en els Graus de Mestre/a en Educació Infantil i Educació Primària i els Màsters Universitaris d’Educació Secundària i Psicopedagogia.  

La seua història està vinculada directament a l’aparició dels estudis de mestre a Castelló de la Plana. El dia 16 de maig de l'any 1900, després d'un intent anterior que va fracassar (1842?-1847), es va constituir definitivament el claustre de professores de la Escuela Elemental de Maestras. Paral·lelament al creixement del nombre d'estudiants els estudis de mestre van pelegrinar successivament des de la ubicació inicial de l'edifici del Convent de les Monges Clarisses del carrer Major (1900-1916), l'ala sud-est de l'Institut Francesc Ribalta (1916-1960), l'edifici de les Escoles del Magisteri del carrer d'Herrero (1960-1996), el Campus de la Carretera de Borriol (1996-2002), fins a ubicar-se finalment, a l'estiu de l'any 2002, dins l’actual edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.