UJI

Informació personal

SANCHIS LÓPEZ, MANUEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Especialista de matèria (PAU)
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Coordinador/a del grup d'investigació TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2305DD - (964 728408)
 • sanchis@uji.es
 • Ressenya Personal

  Categoria professional : Catedràtic d'Universitat, àrea d'Anàlisi Matemàtica .
  
  Línies d'investigació : topologia i anàlisi difúsa , àlgebra topològica , topologia no simètrica , sistemes dinàmics discrets .
  
  Treballs de recerca : 18 publicacions en JCR en els últims cinc anys ( 2015-2011 )
  
  Docència en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Química , Llicenciatura en Ciències Químiques , Grau en Arquitectura Tècnica , Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials , Grau en Enginyeria Informàtica .
  
  Docència en el projecte EURUJI de l'ESTCE des del seu inici fins a l'actualitat . Professor del grup ARA de l'ESTCE des de la seva implatación fins a l'actualitat .

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Manuel Sanchis López


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:30 28-09-2020 03-02-2021
  Divendres 13:00 14:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dijous 11:00 12:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Manuel Sanchis López


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - LA1 Divendres 08:00 10:30 06-11-2020 11-12-2020
  EE1002 - LA2 Divendres 08:00 10:30 13-11-2020 18-12-2020
  EE1002 - PR1 Dimarts 13:30 14:45 29-09-2020 12-01-2021
  EE1002 - TE1 Dimarts 12:30 13:30 29-09-2020 12-01-2021
  EE1002 - TE1 Divendres 11:00 13:00 02-10-2020 08-01-2021
  EI1001 - SE4 Dijous 13:00 14:00 01-10-2020 10-12-2020
  EI1011 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 28-09-2020 18-01-2021
  EI1011 - TE2 Dimarts 08:30 10:30 29-09-2020 12-01-2021
  EM1002 - LA1 Divendres 08:00 10:30 06-11-2020 11-12-2020
  EM1002 - LA2 Divendres 08:00 10:30 13-11-2020 18-12-2020
  EM1002 - PR1 Dimarts 13:30 14:45 29-09-2020 12-01-2021
  EM1002 - TE1 Dimarts 12:30 13:30 29-09-2020 12-01-2021
  EM1002 - TE1 Divendres 11:00 13:00 02-10-2020 08-01-2021
  EQ1002 - LA1 Divendres 08:00 10:30 06-11-2020 11-12-2020
  EQ1002 - LA2 Divendres 08:00 10:30 13-11-2020 18-12-2020
  EQ1002 - PR1 Dimarts 13:30 14:45 29-09-2020 12-01-2021
  EQ1002 - TE1 Dimarts 12:30 13:30 29-09-2020 12-01-2021
  EQ1002 - TE1 Divendres 11:00 13:00 02-10-2020 08-01-2021
  ET1002 - LA1 Divendres 08:00 10:30 06-11-2020 11-12-2020
  ET1002 - LA2 Divendres 08:00 10:30 13-11-2020 18-12-2020
  ET1002 - PR1 Dimarts 13:30 14:45 29-09-2020 12-01-2021
  ET1002 - TE1 Dimarts 12:30 13:30 29-09-2020 12-01-2021
  ET1002 - TE1 Divendres 11:00 13:00 02-10-2020 08-01-2021
  MT1011 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 28-09-2020 18-01-2021
  MT1011 - TE2 Dimarts 08:30 10:30 29-09-2020 12-01-2021
  MT1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 28-09-2020 18-01-2021
  MT1030 - TU1 Dilluns 08:00 10:00 28-09-2020 18-01-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1001 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1030 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ005 - Modelització de Sistemes Discrets Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ025 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ027 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ028 - Cicle de Conferències Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ505 - Modelització de Sistemes Discrets (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ525 - Programari de Modelització de Sistemes Industrials (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ527 - Treball de Final de Màster (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  SIQ528 - Cicle de Conferències (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)