UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

FONT FERRANDIS, JUAN JOSÉ
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2306DD - (964 728409)
 • font@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3846-0005
 • Ressenya Personal

  Doctor en Matemàtiques per la Universitat Jaume I

  Professor Titular d'Universitat des de Gener 1999.

  Catedràtic d'Universitat des de Agost 2019.

  Linies d'investigació: espais de funcions contínues, aplicacions lineals, anàlisi difusa.

  Docència habitual en Enginyeria Informàtica i Matemàtica Computacional.

  Docència al Màster: Análisi Matemàtica Avançada, Anàlisi Funcional.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan José Font Ferrandis


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 11:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:30 13:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan José Font Ferrandis


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1011 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1011 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 08-10-2019 22-10-2019
  EI1011 - PR1 Dijous 11:00 12:30 12-09-2019 05-12-2019
  EI1011 - TE1 Dimarts 08:30 10:30 10-09-2019 03-12-2019
  MT1011 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1011 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 08-10-2019 22-10-2019
  MT1011 - PR1 Dijous 11:00 12:30 12-09-2019 05-12-2019
  MT1011 - TE1 Dimarts 08:30 10:30 10-09-2019 03-12-2019
  MT1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1030 - TU1 Dilluns 08:00 10:00 09-09-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MT1016 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1016 - PR1 Dijous 10:00 11:00 23-01-2020 14-05-2020
  MT1016 - SE1 Dimarts 13:00 14:30 04-02-2020 28-04-2020
  MT1016 - SE2 Dimarts 13:00 14:30 11-02-2020 05-05-2020
  MT1016 - TE1 Dijous 09:00 10:00 23-01-2020 30-04-2020
  MT1016 - TE1 Dimarts 11:30 13:00 28-01-2020 05-05-2020
  MT1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1030 - TU1 Dilluns 08:00 10:00 27-01-2020 18-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1016 - Fonaments del Càlcul Diferencial Grau en Matemàtica Computacional
  MT1030 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ032 - Anàlisi Matemàtica Avançada Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ532 - Anàlisi Matemàtica Avançada (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Cálculo
  • Juan José Font Ferrandis, Salvador Hernández Muñoz, Sergio Macario Vives. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469274088. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Ponències a congressos


  • On fuzzy number valued functions
  • Juan José Font Ferrandis. Proceedings of the Workshop on Applied Topological Structures (WATS¿15). Valencia (Espanya). 03-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490484128.

  • Compact subsets in the fuzzy number space
  • Juan José Font Ferrandis, Manuel Sanchis López. Proceedings of the International Summer Workshop in Applied Topology (WATS'14). Universitat de València (Espanya). 01-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490482827.

  • Coordinación de competencias, actividades y evaluación, de la Titulación de Grado en Matemática Computacional en el marco del proyecto piloto de Armonización Europea
  • Amelia Simó Vidal, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Carlos Galindo Pastor, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente José Palmer Andreu. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Elaboración de material docente para la asignatura M99 (Análisis Funcional)
  • Juan José Font Ferrandis. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  Comités de congresos


  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. Workshop Internacional IMAC AHA Days 2018. Castelló de la Plana (Espanya). 08-01-2019. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis. 2016 IMAC AHA Days. Castelló de la Plana (Espanya). 09-12-2016. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Manuel Sanchis López. Abstract Harmonic Analysis Days 2014 (2014 IMAC AHA DAYS ). Castellón de la Plana (Espanya). 23-07-2014. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor. Abstract Harmonic Analysis Days 2014 (2014 IMAC AHA DAYS ). Castellón de la Plana (Espanya). 23-07-2014. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis, Alejandro Miralles Montolío. Abstract Harmonic Analysis. Castelló de la Plana (Espanya). 05-07-2012. Científic.

  • Juan José Font Ferrandis, Manuel Sanchis López. Abstract Harmonic Analysis Days. Castelló de la Plana (Espanya). 05-07-2012. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Salvador Hernández Muñoz, María Vicenta Ferrer González, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis. Abstract Harmonic Analysis Day. Castelló de la Plana. 08-07-2010. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Cristina Chis, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Manuel Sanchis López. Workshop on Applied Topology (WiAT'10). Castelló de la Plana. 09-11-2009. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Sergio Macario Vives, Jorge Galindo Pastor, Juan José Font Ferrandis, Cristina Chis, Ana María Ródenas Camacho. XV Encuentro de Topología. Castelló de la Plana. 19-09-2008. Científic.

  • Salvador Hernández Muñoz, Manuel Sanchis López, Juan José Font Ferrandis, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Ana María Ródenas Camacho, Cristina Chis. XXII Summer Conference on Topology and its Applications. Castelló. 24-07-2007. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques