UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MACARIO VIVES, SERGIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Director/a de departament
 • Membre del grup d'investigació TASC - Topologia en Anàlisi i Singularitats, Teoria de Codis
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2307DD - (964 728410)
 • TI2330DR - (964 728432)
 • macario@uji.es
 • Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Sergio Macario Vives


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 09:30 11:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 11:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 09:30 11:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Sergio Macario Vives


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - PR5 Dimecres 11:30 12:45 18-09-2019 18-12-2019
  EE1002 - TE3 Dimarts 11:00 12:00 10-09-2019 17-12-2019
  EE1002 - TE3 Divendres 08:30 10:30 13-09-2019 20-12-2019
  EI1011 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 05-11-2019 03-12-2019
  EI1011 - LA2 Dimarts 12:30 15:00 01-10-2019 26-11-2019
  EI1011 - LA3 Dijous 12:30 15:00 10-10-2019 05-12-2019
  EI1011 - LA4 Dilluns 12:00 14:30 07-10-2019 09-12-2019
  EI1011 - PR2 Dijous 09:30 11:00 12-09-2019 05-12-2019
  EM1002 - PR5 Dimecres 11:30 12:45 18-09-2019 18-12-2019
  EM1002 - TE3 Dimarts 11:00 12:00 10-09-2019 17-12-2019
  EM1002 - TE3 Divendres 08:30 10:30 13-09-2019 20-12-2019
  EQ1002 - PR5 Dimecres 11:30 12:45 18-09-2019 18-12-2019
  EQ1002 - TE3 Dimarts 11:00 12:00 10-09-2019 17-12-2019
  EQ1002 - TE3 Divendres 08:30 10:30 13-09-2019 20-12-2019
  ET1002 - PR5 Dimecres 11:30 12:45 18-09-2019 18-12-2019
  ET1002 - TE3 Dimarts 11:00 12:00 10-09-2019 17-12-2019
  ET1002 - TE3 Divendres 08:30 10:30 13-09-2019 20-12-2019
  MT1011 - LA1 Dimarts 12:30 15:00 05-11-2019 03-12-2019
  MT1011 - LA2 Dimarts 12:30 15:00 01-10-2019 26-11-2019
  MT1011 - LA3 Dijous 12:30 15:00 10-10-2019 05-12-2019
  MT1011 - LA4 Dilluns 12:00 14:30 07-10-2019 09-12-2019
  MT1011 - PR2 Dijous 09:30 11:00 12-09-2019 05-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 27-01-2020 11-05-2020
  EE1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 28-01-2020 12-05-2020
  EM1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 27-01-2020 11-05-2020
  EM1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 28-01-2020 12-05-2020
  EQ1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 27-01-2020 11-05-2020
  EQ1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 28-01-2020 12-05-2020
  ET1007 - TE3 Dilluns 09:30 11:30 27-01-2020 11-05-2020
  ET1007 - TE3 Dimarts 12:00 13:00 28-01-2020 12-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Informàtica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques) Grau en Matemàtica Computacional
  MT1016 - Fundamentos del Cálculo Diferencial Grado en Matemática Computacional