Mesures especials en relació amb el Coronavirus COVID–19

02/04/2020 | LSI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mentres dure l'estat d'alarma i mantenint com a principis bàsics la preservació de la salut de la nostra comunitat universitària i la col·laboració en la contenció col·lectiva del contagi, a partir del dia 23 el PDI impartirà la seua docència en línia i l'activitat d'investigació i gestió presencials limitarà a la mínima imprescindible per a assegurar aquelles funcions que es consideren essencials.

 

Pel que fa a l'atenció al públic del PAS del Departament es realitzarà

Administració del Departament,

Amparo Campos Suliano. Administrativa

Via de comunicació: mail (acampos@uji.es), telèfon 964728343

Horari de treball: de dilluns a divendres de 8:30 a 15:30 i dimarts 16:00 a 18:00

Tècnics del Departament,

Ignacio Ordóñez Monfort. Tècnic mitjà de laboratori

Via de comunicació: mail imonfort@uji.es, telèfon 964728346

Horari de treball: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 i dilluns 15:30 a 17:30

David Nicolau Estrada. Tècnic de laboratori

Via de comunicació: mail nicolau@uji.es, telèfon 964728342

Horari de treball: de dilluns a divendres de 8:00 a 16:00

correu comú (tecnicos-dlsi@uji.es)