UJI
Última modificació: 05/04/2016 | Font: ICC

Informació personal

MAYO GUAL, RAFAEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre
 • Vicerector de Campus i Vida Saludable
 • Membre del Claustre
 • President/a
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • RR0307RV - (964 729049)
 • TI1110DD - (964 728260)
 • mayo@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-1552-3069
 • Ressenya Personal

  Catedràtic d'Universitat en l'àrea de Arquitectua i Tecnologia dels Computadors. Vaig treballar durant un any com a professor associat al Dept. d'Enginyeria de sistemes i computació de la Universitat Politècnica de València i em vaig incorporar a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) en l'any de la seva creació (1991) on he ocupat places de professor d'escola universitària interí, professor titular d'universitat interí i professor titular d'universitat. Formo part del grup de recerca HPC & A (High Performance Computing and Architectures) de l'UJI.

  La meva línia de treball de recerca se centra en la computació paral·lela i d'altes prestacions. En els últims anys m'he centrat en el treball de virtualització remota de GPUs i en la utilització de computació en el núvol per al càlcul científic. He participat en més de 75 publicacions internacionals dins d'aquest àmbit, entre revistes i congressos (tots ells amb revisió per parells i amb índexs d'acceptació entre 25-50%).

  He estant involucrat en nombrosos projectes de recerca i contractes de transferència de coneixement tecnològic. Des de 2010 estic participant activament en projectes europeus, de 2010 a 2012 en el projecte Text (liderat pel BSC) i des de 2012 al 2015 en el projecte Exa2Green (liderat per la Universität Heidelberg). Des de 2002 estic participant ininterrompudament en projectes del MEC. He estat investigador principal de 4 projectes dins el programa de recerca propi de l'UJI i d'un projecte de la Generalitat Valenciana. Pel que referiere a transferència de tecnologia, he estat coordinador per part de l'UJI en un projecte del programa INNPACTO i de diversos convenis de col·laboració amb empreses tant nacionals com internacionals (ClearSpeed, Mellanox). He col·laborat en el desenvolupament de la tecnologia rCUDA (http://www.rcuda.net) que està sent avaluada / utilitzada en més de 400 centres de computació de tot el món i que ha estat exposada en diverses fires internacionals de supercomputació.

  Pel que fa a la docència, he impartit assignatures en l'UJI en les Enginyeries Tècniques en Informàtica de Gestió i de Sistemes, en l'Enginyeria Superior en Informàtica i en el Grau d'Enginyeria Informàtica. La majoria de les assignatures corresponen a l'àmbit d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors. També he impartit docència de forma continuada en el màster de Sistemes Intel·ligents de l'UJI. He col·laborat en diferents projectes d'innovació docent a l'UJI i en un projecte a nivell nacional relacionat amb el rendiment dels estudiants de les titulacions d'informàtica. Sóc coautor de diversos llibres sobre assignatures de Sistemes Operatius i Introducció als Computadors i he col·laborat en ponències presentatadas en congressos sobre docència universitària tant a nivell nacional com internacional.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1010 - Arquitectura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1054 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado (Trabajo de Final de Grado) Grado en Ingeniería Informática
  MT1010 - Arquitectura de Computadors Grau en Matemàtica Computacional  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Introducción a la arquitectura de computadores con QtARMSim y Arduino
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Rafael Mayo Gual, Raúl Montoliu Colás. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546763. Ed. Universitat Jaume I.

  • Aportaciones para la solución de la ecuación algebraica de Riccati invariante y periódica en tiempo discreto en sistemas multiprocesador
  • Rafael Mayo Gual. 2001. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 0493334165. Univ. Politécnica de Valencia. Ed. ProQuest.

  • Problemes per a un curs introductori als circuits digitals
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Vicente Andreu Navarro, María Isabel Castillo Catalán, Juan Jesús Echagüe Guardiola, Juan Carlos Fernández Fernández, José Maria Martín Algarra, Rafael Mayo Gual, Federico Prat Villar. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8480213272. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212519. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción práctica al sistema operativo UNIX
  • José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, Miguel Chover Selles, Rafael Mayo Gual. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480211016. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la gestió de les activitats ECTS realitzades pels estudiants.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Germán León Navarro, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • A què es dediquen els informàtics i les informàtiques de l’uji quan acaben la carrera?
  • María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Desenvolupament de vídeos per a la docència en informàtica.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Raúl Marín Prades, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Exploring the GPU for Enhancing Parallelism on Color and Texture Analysis
  • Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Timothy D. R. Hartley, Umit Catalyurek, Antonio Ruiz, Manuel Ujaldón. Parallel Computing: From Multicores and GPU's to Petascale. Amsterdam. Ed. Ios Press. 2009. ISBN 9781607505297. Científic.

  • Una metodología para la evaluación continuada en la docencia de Arquitectura y Tecnología de computadores
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Strategies for Parallelizing the Solution of Rational Matrix Equations
  • José Manuel Badia Contelles, P. Benner, H. Fabbender, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. Parallel Computing:Ardhitectures,Algorithms and Applications. Jülich. Ed. Ios Press. 2007. ISBN 9783981084344. Científic.

  • Parallelization fo GSL on Clusters of Symmetric Multiprocessors
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. Parallel computing: current & Future Issues of High-End Computing. Jülich (Alemanya). Ed. John von Neumann Institute for Computing. 2006. ISBN 3000173528. Científic.

  • Desenvolupament d’eines per la introducció de qualificacions i publicacions de les mateixes
  • José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Salvador Garcia Gil, Sergio Barrachina Mir. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • A model reduction web environment for very large linear dynamical systems
  • P. Benner, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. Advances in Computation: Theory and Practice. Nueva York. Ed. Nova Science Publishers. 2004. ISBN 1590339658. Científic.

  • Presentaciones dinámicas con LaTeX: ujislides
  • Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Herramienta para la realización de exámenes por Internet
  • Rafael Mayo Gual. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • A web tool for automatic test evaluation
  • Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Proc. of Information Society andEducation: Monitoring a Revolution. Proc.~of ICTE2002. Badajoz (Espanya). Ed. Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. 2002. ISBN 8495251779. Docent.

  • A coarse-grain parallel solver for periodic Riccati equations
  • P. Benner, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, V. Hernández. Parallel Computing: Advances and Current Issues. London. Ed. Imperial College Press. 2002. ISBN 1860943152. Científic.

  • Tutorial básico de servicios de internet
  • María Isabel Castillo Catalán, Pedro García Sevilla, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • GLTO: una Implementación de OpenMP sobre Hilos Ligeros
  • Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Sangmin Seo, Pavan Balaji, Enrique Salvador Quintana Ortí, Antonio J. Peña. Jornadas SARTECO 2018. Teruel (Espanya). 12-09-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409043347.

  • El camino desde la maleabilidad MPI hasta las cargas de trabajos adaptativas
  • Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicenç Beltran, Antonio J. Peña. Jornadas Sarteco 2017. Málaga (Espanya). 19-09-2017. Científic. 2017. Ed. Sarteco. ISBN 9788469748350.

  • Efficient Scalable Computing through Flexible Applications and Adaptive Workloads
  • Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicenç Beltran, Antonio J. Peña. 46th International Conference on Parallel Processing Workshops (ICPPW 2017). Bristol (Regne Unit). 14-08-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781538610442.

  • GLT: A Unified API for Lightweight Thread Libraries
  • Adrián Castelló Gimeno, Sangmin Seo, Rafael Mayo Gual, Pavan Balaji, Enrique Salvador Quintana Ortí, Antonio José Peña Monferrer. 23rd International Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par 2017). Santiago de Compostela (Espanya). 28-08-2017. Científic. 2017. ISSN 0302-9743.

  • GLTO: On the Adequacy of Lightweight Thread Approaches for OpenMP Implementations
  • Adrián Castelló Gimeno, Sangmin Seo, Rafael Mayo Gual, Pavan Balaji, Enrique Salvador Quintana Ortí, Antonio J. Peña. 46th International Conference on Parallel Processing. Bristol (Regne Unit). 14-08-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781538610428.

  • Evaluation of Data Locality Strategies for Hybrid Cloud Bursting of Iterative MapReduce
  • Francisco José Clemente Castelló, Bogdan Nicolae, M. Mustafa Rafique, Rafael Mayo Gual, Juan Carlos Fernández Fernández. 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID). Madrid (Espanya). 14-05-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509066100.

  • Cost Model and Analysis of Iterative MapReduce Applications for Hybrid Cloud Bursting
  • Francisco José Clemente Castelló, Rafael Mayo Gual, Juan Carlos Fernández Fernández. 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID). Madrid (Espanya). 14-05-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509066100.

  • On the use of lightweight threads
  • Adrián Castelló Gimeno, Antonio J. Peña, Sangnim Seo, Rafael Mayo Gual, Pavan Balaji, Enrique Salvador Quintana Ortí. Twelfth International Summer School on Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded System (ACACES). Fiuggi (Itàlia). 13-07-2016. Científic. 2016. Ed. HiPEAC Network of Excellence. ISBN 9788890580642.

  • A review of lightweight thread approaches for high performance computing
  • Adrián Castelló Gimeno, Antonio J. Peña, Sangmin Seo, Rafael Mayo Gual, Pavan Balaji, Enrique Salvador Quintana Ortí. International conference on cluster computing CLUSTER 2016. Taipei (Taiwan). 13-09-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509036530.

  • Enabling GPU Virtualization in Cloud Environments
  • Sergio Iserte Agut, Francisco José Clemente Castelló, Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 6th International Conference on Cloud Computing and Services Science--CLOSER 2016. Rome (Itàlia). 23-04-2016. Científic. 2016. Ed. SciTePress. ISBN 9789897581823.

  • Evaluacion de la arquitectura armv7-A para el desarrollo de hrov's eficientes
  • Diego Centelles Beltran, Rafael Mayo Gual, Eduardo Moscoso Rubino, Raúl Marín Prades, Pedro José Sanz Valero. XXXVII Jornadas de Automática. Madrid (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461742981.

  • On exploiting data locality for iterative mapreduce applicattions in hybrid clouds
  • Francisco José Clemente Castelló, Nicole Bogdan, Rafael Mayo Gual, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafique Mustafa. 3rd IEEE/ACM international conference on big data computing applications and tecnologies (BDCAT'16). Shanghai (Hong Kong). 06-12-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781450346177.

  • Dynamic Management of Resource Allocation for OmpSs Jobs
  • Sergio Iserte Agut, A.J. Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, V. Beltrán. 1st PhD Symposium on Sustainable Ultrascale Computing Systems (NESUS PhD 2016). Timisoara (Romania). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Carlos III. ISBN 9788460863090.

  • Performance and Energy Optimization of Matrix Multiplication on Asymmetric big.LITTLE Processors
  • Sandra Catalán Pallarés, F.D. Igual, Rafael Mayo Gual, L. Piñuel, Enrique Salvador Quintana Ortí, Rafael Rodríguez Sánchez. HIPEAC Workshop on Energy Efficiency with Heterogeneous Computing (EEHCO 2015). Amsterdam (Països Baixos). 19-01-2015. Científic. 2015.

  • Enabling Big Data Analytics in the Hybrid Cloud using Iterative MapReduce
  • Francisco José Clemente Castelló, Nicolae Bogdan, Katrinis Kostas, M. Mustafa Rafique, Rafael Mayo Gual, Juan Carlos Fernández Fernández, Daniela Loreti. 2015 IEEE/ACM 8th International Conference on Utility and Cloud Computing. Limassol (Xipre). 07-12-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9780769556970.

  • Time and Energy Modeling of an INTRA-ONLY HEVC Encoder
  • Rafael Rodríguez Sánchez, M.T. Alonso, J.L. Martínez, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP). Singapore (Singapur). 13-12-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781467373135.

  • Reducing the cost of power monitoring with DC wattmeters
  • María Asuncion Castaño Álvarez, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Fifth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing - EnA-HPC 2014. Dresden (Alemanya). 01-09-2014. Científic. 2015. ISSN 1865-2034.

  • Exploring the Suitability of Remote GPGPU Virtualization for the OpenACC Programming Model Using rCUDA
  • Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, A.J. Peña, P. Balaji. International Conference Cluster Computning ( IEEE Cluester 2015). Chicago (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 08-09-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781467365987.

  • Exploiting Task-Parallelism on GPU Clusters via OmpSs and rCUDA Virtualization
  • Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, J. Planas, Enrique Salvador Quintana Ortí. 13th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications & Third International Workshop on Parallelism in Bioinformatics (IEEE ISPA-15/PBio 2015). Helsinki (Finlàndia). 20-08-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781467379526.

  • Time and Energy Modeling of High-Performance Multi-threaded Matrix Multiplication
  • Sandra Catalán Pallarés, F.D. Igual, Rafael Mayo Gual, Rafael Rodríguez Sánchez, Enrique Salvador Quintana Ortí. 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2015). Costa Ballena (Rota), Cádiz (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461722303.

  • Evaluating the Potential of Low Power Systems for Headphone-based Spatial Audio Applications
  • José Antonio Belloch Rodriguez, A. González, Rafael Mayo Gual, A.M. Vidal, Enrique Salvador Quintana Ortí. 15th Annual Interntational Conference on Computational Science (ICCS 2015). Reykjavík (Islàndia). 01-06-2015. Científic. 2015. ISSN 1877-0509.

  • Estudio Preliminar de una Nube Híbrida: Análisis de Rendimiento con MapReduce
  • Francisco José Clemente Castelló, Rafael Mayo Gual, Juan Carlos Fernández Fernández, Enrique Salvador Quintana Ortí, N. Bogdan, K. Kostas. XXVI Jornadas de Paralelismo (JP2015). Córdoba (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Córdoba. ISBN 9788416017522.

  • Comparativa de políticas de selección de GPUs remotas en clusters HPC
  • Sergio Iserte Agut, Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, C. Reaño, J. Prades, F. Silla, J. Duato. XXVI Jornadas de Paralelismo (JP2015). Córdoba (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Córdoba. ISBN 9788416017522.

  • SLURM Support for Remote GPU Virtualization: Implementation and Performance Study
  • Sergio Iserte Agut, Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Silla, J. Duato, C. Reaño, J. Prades. 26th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAC 2014). University Pierre et Marie Curie, Paris (França). 22-10-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479969050.

  • Parallel performance and energy efficiency of modern video encoders on multithreaded architectures
  • Rafael Rodríguez Sánchez, F.D. Igual, Enrique Salvador Quintana Ortí, J.L. Martínez, Rafael Mayo Gual. 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014). Lisboa (Portugal). 01-09-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9780992862619.

  • On the Use of Remote GUPs and Low-Power Processors for the Acceleration of Scientific Applications
  • Adrián Castelló Gimeno, J. Duato, Rafael Mayo Gual, A.J. Peña, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz, F. Silla. ENERGY 2014: The Fourth International conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies. Chamonix (França). 20-04-2014. Científic. 2014. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9781612083322.

  • Evaluating the Impact of Virtualization on Performance and Power Dissipation
  • Francisco José Clemente Castelló, S. Cervera, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 4th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER 2014). Barcelona (Espanya). 03-04-2014. Científic. 2014.

  • Analyzing the Energy Efficiency of the Memory Subsystem in Multicore Processors
  • Sandra Catalán Pallarés, J. González Domínguez, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2014 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA 2014). Milano (Itàlia). 26-08-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479942930.

  • Automatic detection of power bottlenecks in parallel scientific applications
  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Fourth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing (ENA-HPC 2013). Dresden (Alemanya). 02-09-2013. Científic. 2014. ISSN 1865-2034.

  • Adaptive Downtime for Live Migration of Virtual Machines
  • Francisco José Clemente Castelló, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Proceedings (7th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing, UCC 2014). London (Regne Unit). 08-12-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479978816.

  • Extendiendo SLURM con Soporte para el Uso de GPUs Remotas
  • Sergio Iserte Agut, Adrián Castelló Gimeno, A.J. Peña, C. Reaño, J. Prades, F. Silla, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, J. Duato. XXV Joornada de Paralerismo. Avances en computación paralela distribuida y de alto rendimiento (JP2014). Valladolid (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8469703293.

  • Acelerando Aplicaciones Científicas con GPUs Remotas y Procesadores de Bajo Consumo
  • Adrián Castelló Gimeno, J. Duato, Rafael Mayo Gual, A.J. Peña, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz, F. Silla. XXV Joornada de Paralerismo. Avances en computación paralela distribuida y de alto rendimiento (JP2014). Valladolid (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8469703293.

  • Evaluación de codificadores de video actuales (Abstract)
  • Rafael Rodríguez Sánchez, F.D. Igual, J.L. Martínez, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIX Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI 2014). Valencia (Espanya). 03-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490482643.

  • Reducción del Coste de Monitorización de la Potencia con Medidores de Corriente Continua
  • María Asuncion Castaño Álvarez, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXV Joornada de Paralerismo. Avances en computación paralela distribuida y de alto rendimiento (JP2014). Valladolid (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8469703293.

  • Aplicación para la gestión y calificación de actividades ECTS
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón (España). 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Un planificador de GPUs remotas para clusters HPC
  • Sergio Iserte Agut, Adrián Castelló Gimeno, C. Reaño, A.J. Peña, F. Silla, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, J. Duato. XXIV Jornadas de Paralelismo (JP2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 9788469583302.

  • An Integrated Framework for Power-Performance Analysis of Parallel Scientific Workloads
  • Sergio Barrachina Mir, Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Germán Fabregat Llueca, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The Third International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies. Lisboa (Portugal). 24-03-2013. Científic. 2013. Ed. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISBN 9781612082592.

  • Estudio y Requisitos de la Simulación de Sistemas de Cloud Computing
  • Francisco José Clemente Castelló, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIV Jornadas de Paralelismo (JP2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 9788469583302.

  • Detección Automática de Cuellos de Botella de Potencia en Aplicaciones Científicas Paralelas
  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIV Jornadas de Paralelismo (JP2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 9788469583302.

  • Solving Some Mysteries in Power Monitoring of Servers: Take Care of Your Wattmeters!
  • M. El Mehdi Diouri, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, O. Glück, L. Lefèvre, P. Alonso, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems (COST IC080 European Conference Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems - EE-LSDS 2013). Vienna (Àustria). 22-04-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642405167.

  • Runtime Scheduling of the LU Factorization: Performance and Energy
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, F.D. Igual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Rafael Mayo Gual. Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems (COST IC080 European Conference Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems - EE-LSDS 2013). Vienna (Àustria). 22-04-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642405167.

  • Influence of InfiniBand FDR on the performance of remote GPU virtualization
  • C. Reaño, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Silla, J. Duato, A.J. Peña. 2013 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER). Indianapolis (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 23-09-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781479908981.

  • Virtualización Remota de GPUs: Evaluación de Soluciones Disponibles para CUDA
  • C. Reaño, Adrián Castelló Gimeno, Sergio Iserte Agut, A.J. Peña, F. Silla, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, J. Duato. XXIV Jornadas de Paralelismo (JP2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 9788469583302.

  • Symmetric Rank-k Update on Clusters of Multicore Processors with SMPSs
  • R.M Badia, J. Labarta, V. Marjanovic, A.F. Martín, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. Applications, Tools and Techiques on the Road to Exascale Computing (14th biennial ParCo conference, ParCo 2011). Ghent (Bèlgica). 31-08-2011. Científic. 2012. Ed. Ios Press. ISBN 9781614990413.

  • Efecto de la Virtualización sobre el Rendimiento, la Productividad y el Consumo
  • S. Cervera Valls, Francisco José Clemente Castelló, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo. Elche, Alicante (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • GPUBenchmark: un banco de pruebas para GPUs
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Javier Ortells Lorenzo, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo (JP2012). Elche (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • CU2rCU: a CUDA-to-rCUDA Converter
  • C. Reaño, A.J. Peña, F. Silla, J. Duato, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo. Elche, Alicante (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • Saving Energy in the LU Factorization with Partial Pivoting on Multi-Core Processors
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 20th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing. Garching (Alemanya). 15-02-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769546339.

  • Tools for Power-Energy Modelling and Analysis of Parallel Scientific Applicaions
  • P. Alonso, R.M. Badia, J. Labarta, Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. The 41st International Conferene on Parallel Processing. Pittsburgh, Pennsylvania (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467325080.

  • CU2rCU: Towards the complete rCUDA remote GPU virtualization and sharing solution
  • A.J. Peña, F. Silla, J. Duato, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 19th International Conference on High Performance Computing (HiPC), 2012. Pune (Índia). 18-12-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467323703.

  • A Simulator to Assess Energy Saving Strategies and Policies in HPC Workloads
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 12th International Workshop on Green Computing Middleware - GCM'11 (extended versions). Lisboa (Portugal). 12-12-2011. Científic. 2012. ISSN 0163-5980.

  • Leveraging Task-Parallelism in Energy-Efficient ILU Preconditioners
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, A.F. Martín, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2nd International Conference on ICT as a Key Technology Against Global Warming, ICT-GLOW 2012. Vienna (Àustria). 20-06-2011. Científic. 2012. ISSN 0302-9743.

  • Binding Performance and Power of Dense Linear Algebra Operations
  • Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. 2012 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. Madrid (Espanya). 10-06-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769547015.

  • Reducing Energy Consumption of Dense Linear Algebra Operations on Hybrid CPU-GPU Platforms
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2012 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. Madrid (Espanya). 10-06-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769547015.

  • Tracing the Power and Energy Consumption of the QR Factorization on Multicores Processors
  • Maria Barreda Vayà, S. Catalán, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 12th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012). La Manga, Murcia (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461553921.

  • Analysis of Strategies to Save Energy for Message-Passing Dense Linear Algebra Kernels
  • María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz. Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing. Garching (Alemanya). 15-02-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769546339.

  • Un Entorno de Análisis del Consumo de Aplicaciones Paralelas
  • Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo. Elche (Alicante) (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • EnergySaving Cluster experience in CETA-CIEMAT
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, M.E. Cotallo, G. Díaz. 5th Iberian Grid Infrastructure Conference Proceedings (IBERGRID2011). Oleiros, La Coruña (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. Netbiblo. ISBN 9788497458849.

  • Continuación del desarrollo de una aplicación informática para la gestión de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Evaluation of the Energy Performance of Dense Linear Algebra Kernels on Multi-Core and Many-Core Processors
  • María Isabel Castillo Catalán, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz. 25 th IEEE International Parallel & Distributed Procesing Symposium. Anchorage, Alaska, USA. 16-05-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769543857.

  • Power Consumption of Mixed Precision in the Iterative Solution of Sparse Linear Systems
  • María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, H. Anzt, V. Heuveline, B. Rocker. 25 th IEEE International Parallel & Distributed Procesing Symposium. Anchorage, Alaska (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-05-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769543857.

  • Analysis and Optimization of Power Consumption in the Iterative Solution of Sparse Linear System on Multi-core and Many-core Platforms
  • H. Anzt, V. Heuveline, José Ignacio Aliaga Estellés, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Proceedings of The First International Workshop on Power Measurem. Orlando, EEU. 25-07-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457712210.

  • Gestión automatizada de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Improving Power Efficiency of Dense Linear Algorithms on Multi-Core Processors via Slack Control
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, P. Alonso. Proceedings of the 2011 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HP. Istanbul (Turquia). 04-07-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781612843827.

  • A New Approach to rCUDA
  • J. Duato, A.J. Peña, F. Silla, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXII Jornadas de Paralelismo. La Laguna, Tenerife (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de La Laguna. ISBN 9788469417911.

  • Performance of CUDA Virtualized Remote GPUs in High Performance Clusters
  • J. Duato, A.J. Peña, F. Silla, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The 2011 International Conference on Parallel Processing. Taipei City (Taiwan). 13-09-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769545103.

  • Enabling CUDA Acceleration within Virtual Machines using rCUDA
  • J. Duato, A.J. Peña, F. Silla, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The 2011 International Conference on High Performance Computing (HiPC). Bangalore (Índia). 18-12-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457719509.

  • A Flexible Simulator to Evaluate a Power Saving System for HPC Clusters
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Proceedings (12th International Workshop on Green Computing Middleware - GCM'11). Lisboa (Portugal). 12-12-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450310642.

  • Power-aware dense linear algebra implementations on multi-core and many-core processors
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Francisco Daniel Igual Peña, B. Marker, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. 3rd Many-core Applications Reserach Community (MARC) Symposium. Ettlingen (Alemanya). 05-06-2011. Científic. 2011. Ed. KIT Scientific Publishing. ISBN 9783866447172.

  • rCUDA: a framework to perform remote CUDA calls
  • J. Duato, A.J. Peña, F. Silla, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. III Congreso Español de Informática. València (Espanya). 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Ibergarceta Publicaciones. ISBN 9788492812493.

  • Sistema de Ahorro de Energía en Clusters HPC mediante el Apagado y Encendido Selectivo de Nodos en función de la Carga
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, P. López, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, V. Santonja. III Congreso Español de Informática. València (Espanya). 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Ibergarceta Publicaciones. ISBN 9788492812493.

  • A teaching-learning approach to continuous assessment in big groups
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Energy Saving Cluster Roll: Power Saving System for Clusters
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 23rd International Conference on Architecture of Computing Systems, ARCS 2010. Hannover (Alemanya). 22-02-2010. Científic. 2010. ISSN 0302-9743.

  • EnergySaving Cluster Roll: Power Saving System for Clusters
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 23rd International Conference on Architecture of Computing Systems ARCS 2010. Hannover (Germany). 22-02-2010. Científic. 2010. Ed. Springer. ISBN 9783642119491.

  • An Efficient Implementation of GPU Virtualization in High Performance Clusters
  • J. Duato, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, A.J. Peña, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Silla. HPPC, HeteroPar, PROPER, ROIA, UNICORE, VHPC, Euro-Par 2009. Delft (Països Baixos). 25-08-2009. Científic. 2010. ISSN 0302-9743.

  • Network Influence on rCUDA
  • J. Duato, Rafael Mayo Gual, A.J. Peña, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Silla. ACACES 2010. Tarrassa, Barcelona (Espanya). 14-07-2010. Científic. 2010. Ed. HiPEAC Network of Excellence. ISBN 9789038216317.

  • Solving Large-Scale Linear Systems on Clusters using Secondary Storage
  • José Manuel Badia Contelles, María Isabel Castillo Catalán, Juan Ignacio Climente Plasencia, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster, Enrique Salvador Quintana Ortí. 10th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2010. Almería, Spain. 26-06-2010. Científic. 2010. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461355105.

  • Virtualized remote GPUs
  • J. Duato, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, A.J. Peña, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Silla. ACACES 2009: Advanced Computer Architecture and Compilation for Embedded Systems. Terrassa (Espanya). 12-07-2009. Científic. 2009. Ed. Academia Press. ISBN 9789038214672.

  • CUDA Remoto para Clusters de Altas Prestaciones
  • J. Duato, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, A.J. Peña, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Silla. ANACAP 2009. II Workshop en Aplicaciones y Altas Prestaciones. Mostoles (Espanya). 19-11-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad Rey Juan Carlos. ISBN 9788469273203.

  • Accelerating Computing through Virtualized Remote GPUs
  • J. Duato, A.J. Peña, F. Silla, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XX Jornadas de Paralelismo. A Coruña (Espanya). 16-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497493468.

  • Rendimiento académico de los estudios de Informática en algunos centros españoles
  • J Mas Estellés, R. Alcover Arándiga, A. Dapena Janeiro, A Valderruten Vidal, R. Satorre Cuerda, F. Llopis Pascual, T. Rojo Guillen, Rafael Mayo Gual, M. Bermejo Llopis, J. Gutiérrez Serrano, J. García Almiñana, E. Tovar Caro, E Menasalvas Ruis. XV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2009. BARCELONA. 08-07-2009. Científic. 2009. Ed. Book Print Digital S.A.. ISBN 9788469227589.

  • Solving Dense Linear Systems on Graphics Processors
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 14th International Euro-Par Conference, Euro-Par 2008. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 26-08-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Evaluation and Tuning of the Level 3 CUBLAS for Graphics Processors
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual. 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. Miami, Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-04-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424416943.

  • Gestión de entregables con grupos grandes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Solving Dense Linear Systems on Platforms with Multiple Hardware Accelerators
  • María Isabel Castillo Catalán, Gregorio Quintana Ortí, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. XIX JORNADAS DE PARALELISMO. Castellon (Espanya). 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216760.

  • BIPGPU: Una biblioteca para el procesamiento de imágenes biomédicas optimizada sobre procesadores gráficos
  • Antonio Ruiz, Manuel Ujaldón, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual. XIX Jornadas de Paralelismo. Castelló de la Plana. 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216760.

  • Monitorización y Ahorro de Energía en Clusters de Computadores
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, S. Kudama, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, A. Ruiz, J.I. Sánchez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón (Espanya). 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216760.

  • Attaining High Performance in General-Purpose Computations on Current Graphics Processors
  • Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 8th International Conference, High Performance Computing for Computational Science - VECPAR 2008. Toulouse. 24-06-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Biomedical Image Analysis on a cooperative Cluster of GPUs and Multicores
  • Timothy D.R. Hartley, Umit Catalyurek, Antonio Ruiz, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Manuel Ujaldon. International Conference on Supercomputing (ICS'08). Island of Kos (Grècia). 07-06-2008. Científic. 2008. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781605581583.

  • Plataforma de Acceso Computacional para la Reducción de Modelos entre Octave y un Cluster Paralelo
  • Alberto Francisco Martín Huertas, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XVII Jornadas de Paralelismo. Albacete. 18-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8469005510.

  • Evaluación del Rendimiento de Clústers mediante un Microbenchmark Portable para Sistemas Linux
  • F. Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, F. Almeida. XVII Jornadas de paralelismo. Albacete (Espanya). 18-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8469005510.

  • Parallelization of GSL: the Web Service Interface
  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, F. Almeida, V. Blanco, C. Rodríguez, F. Sande, A. Santos. 14th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing. Montbéliard-Sochaux (França). 15-02-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 076952513X.

  • Paralelizando la Biblioteca Científica de GNU
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. Congreso de las Tecnologías del Software Libre. A Coruña (Espanya). 07-07-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Universitaria Grupo de Programadores y Usuarios de Linux. ISBN 8460962164.

  • Improving Instruction Set Architecture Learning Results
  • José Manuel Claver Iborra, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual. Workshop on computer Architecture Education. Munich (Alemanya). 19-06-2004. Docent. 2004.

  • Paralelización de la Biblioteca científica de GNU para Sistemas Heterogéneos
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. XV Jornadas de Paralelismo. Computación de altas prestaciones. Almería (España). 15-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8482407147.

  • Presentaciones dinámicas con LaTeX: ujislides
  • Sergio Barrachina Mir, Rafael Mayo Gual. I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornadas de Mejora Educativa de la UJI. Castellón (Spain). 03-02-2004. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Evaluación de Rutinas para Comunicaciones Colectivas sobre Clusters
  • A. Aranda Gómez, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XV Jornadas de Paralelismo. Computación de altas prestaciones. Almería (Espanya). 15-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8482407147.

  • Parallelization of the GNU Sicientific Library on Heterogeneous Systems
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Banco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. ISPDC HeteroPar 2004. Cork (Irlanda). 05-07-2004. Científic. 2004. Ed. IEEE. ISBN 0769522106.

  • Herramienta para la realización de exámenes por Internet
  • Sergio Barrachina Mir, Rafael Mayo Gual. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • "Strategies for parallelizing the GNU Scientific Library"
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, L.M. Moreno, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. XIV Jornadas de Paralelismo. Leganés (Espanya). 15-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad Carlos III. ISBN 8489315345.

  • A service for remote model reduction of very large linear systems
  • P. Benner, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. 17th International parallel & Fidtributed Precessing Symposium. Niza (França). 22-04-2003. Científic. 2003. Ed. IEEE. ISBN 0769519261.

  • A Coarse-Grain Parallel Solver for Periodic Riccati Equations
  • P. Benner, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, V. Hernández. Parallel Computing 2001. Nàpols (Itàlia). 04-09-2001. Científic. 2002. Ed. Imperial College Press. ISBN 1860943152.

  • A web service for remote model reduction of large-scale linear systems on a cluster
  • José Manuel Badia Contelles, P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIII Jornadas de paralelismo. Lerida (Espanya). 09-09-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8484091597.

  • Tutorial básico de servicios de internet
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Pedro García Sevilla, Isabel Gracia Luengo, Rafael Mayo Gual. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Solving Discrete-Time Periodic Riccati Equations on a Cluster
  • P. Benner, Rafael Mayo Gual, V. Hernández García, Enrique Salvador Quintana Ortí. Euro-Par 2000 Parallel Processing (6th Inter. Euro-Par Conf.). Munich (Germany). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Springer. ISBN 3540679561.

  • Numerical solvers for discrete-time periodic Riccati equations
  • Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 14th IFAC World Congress. Beijing (China). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IFAC Publications-Elsevier Science. ISBN 0080432158.

  • Numerical Solvers for Discrete-time Periodic Riccati Equations: A High Performance Computing Approach
  • E. Arias, V. Hernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 1st NICONET Workshop. Numerical Soft. in Control Eng.. Universitat Politècnica de València (Espanya). 04-12-1998. Científic. 1998.

  • A Portable Library for Solving Linear Control Problems on Parallel Computers
  • P. Benner, I. Blanquer, A. Buntse Gerstner, María Isabel Castillo Catalán, José Manuel Claver Iborra, H. Fassbender, V. Hernández, Rafael Mayo Gual, V. Mehrmann, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. 1st NICONET Workshop. Numerical Soft. in Control Eng.. Universitat Politècnica de València (Espanya). 04-12-1998. Científic. 1998.

  Comités de congresos


  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual. International Workshop on Theoretical Approaches to Performance Evaluation, Modeling and Simulation. Madrid (Espanya). 14-05-2017. Científic.

  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual. International Workshop on Theoretical Approaches to Performance Evaluation, Modeling and Simulation. Granada (Espanya). 14-12-2016. Científic.

  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual. 5th International Conference on Energy Aware High Performance Computing. Dresden (Alemanya). 01-09-2014. Científic.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, María de los Ángeles López Malo, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. JENUI 2013 XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón de la Plana. 10-07-2013. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, José Martínez Sotoca, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación. Castellón (España). 09-07-2013. Docent.

  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Francisco Daniel Igual Peña, Germán León Navarro, María Mercedes Marqués Andrés, Alberto Francisco Martín Huertas, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón. 17-09-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Problemas de sistemas operativos
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Asuncion Castaño Álvarez, Rafael Mayo Gual. 2000. Ref. cs-521-2000.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Maria Martín Algarra, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Vicente Andreu Navarro. 1998. Ref. CS-251-98.