José Vicente Martí Avilés

José Vicente Martí Avilés

Professorat permanent laboral
Coordinador/a de Treball de Final de Grau
Àrea: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
On pots trobar-me?
TI1102DD - (964 728252)