Lledó Museros Cabedo

Lledó Museros Cabedo

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a de Treball de Final de Grau
Àrea: Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial
On pots trobar-me?
TI2101DD - (964 728283)