UJI

Informació personal

CARRATALÁ SÁEZ, ROCÍO
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal)
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI1115DD - (964 728264)
 • rcarrata@uji.es
 • Ressenya Personal

  Em vaig graduar en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló (Espanya) en 2015 i vaig completar el Màster en Computació Paral·lela i Distribuïda per la Univeresitat Politècnica de València (España) en 2016.

  Actualment sóc estudiant de doctorat al Departament d'Enginyeria i Ciència de Computadors de l'UJI, estant financiada per una beca FPU del Ministeri d'Educació. La meua línea d'investigació principal és la Computació d'Altes Prestacions, especialment enfocada a la paral·lelització d'operacions d'àlgebra lineal sobre Matrius Jeràrquiques (H-Matrius).


  Horari Actual


  Horari de tutories de Rocío Carratalá Sáez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Rocío Carratalá Sáez


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  VJ1210 - LA2 Dimarts 15:00 17:00 28-01-2020 19-05-2020
  VJ1210 - LA3 Dimecres 15:00 17:00 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  VJ1210 - Tecnologia de Computadors Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Explotando el Paralelismo de Tareas en la Factorización de Cholesky de Matrices Jerárquicas
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Rocío Carratalá Sáez, Enrique Salvador Quintana Ortí. Jornadas SARTECO 2018. Teruel (Espanya). 12-09-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409043347.

  • Un enfoque unificado para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales explotando paralelismo de tareas
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Rocío Carratalá Sáez, Sandra Catalán Pallarés, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXVIII Jornadas de Paralelismo (JP2017) y las II Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2017) (SARTECO). Málaga (Espanya). 19-09-2017. Científic. 2017. Ed. Sarteco. ISBN 9788469748350.

  • Task-Parallel LU Factorization of Hierarchical Matrices Using OmpSs
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Rocío Carratalá Sáez, Ronald Kriemann, Enrique Salvador Quintana Ortí. 31st International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW 2017). Lake Buena Vista, FL, (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-05-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781538634080.

  • A Unified Task-Parallel Approach for Dense, Hierarchical and Sparse Linear Systems
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Rocío Carratalá Sáez, Sandra Catalán Pallarés, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones / XV Congreso de matemática aplicada (CEDYA + CMA 2017). Cartagena (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788494440212.