UJI

Informació personal

CATALÁN CARBÓ, MAR
 • Personal investigador en formació (Programa FPI Pla estatal)
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI1111DD - (964 728261)
 • catalama@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Mar Catalán Carbó


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Mar Catalán Carbó


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1004 - LA1 Dimarts 11:30 13:30 24-09-2019 17-12-2019
  EI1004 - LA5 Dimecres 11:30 13:30 25-09-2019 18-12-2019
  MT1004 - LA1 Dimarts 11:30 13:30 24-09-2019 17-12-2019
  MT1004 - LA5 Dimecres 11:30 13:30 25-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1004 - Estructura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1004 - Estructura de Computadors Grau en Matemàtica Computacional