UJI
Última modificació: 05/04/2016 | Font: ICC

Informació personal

MARTÍNEZ PÉREZ, HÉCTOR
 • Personal investigador en formació (MINECO-FPI)
 • Becari/ària FPI del Ministeri
 • High-Performance Computing and Architectures
 • TI2127DL - (964 728308)
 • martineh@uji.es
 • Horari Actual  Horari de tutories de Héctor Martínez Pérez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Horari de docència de Héctor Martínez Pérez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació