Mar Catalán Carbó

Mar Catalán Carbó

Personal investigador en formació (Programa FPI Pla Estatal)
Àrea: Arquitectura i Tecnologia de Computadors
On pots trobar-me?
TI1111DD - (964 728261)