UJI
 • UJI
 • Convocatòria Sessió 140 (27-03-2018)

Convocatòria Sessió 140 (27-03-2018)

16/05/2018 | ICC

Per indicació de la direcció esteu convocats a la reunió del consell de departament número 140, que tindrà lloc el dimarts 27 de març de 2018, a les12:30 h. en primera convocatòria i 12:45 h. en segona en la sala de juntes de l'Escola​,  amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:
 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Informe de la directora.
 3. Assumptes econòmics.
  1. Estat de comptes i aprovació, si escau, de les sol·licituds econòmiques.
 4. Assumptes de PAS/PDI/POD.
  1. Aprovació, si és procedent, de les sol·licituds de semestres sabàtics.
  2. Aprovació, si és procedent, de les Vènies Docendi.
  3. Aprovació, si és procedent, del perfil i la composició de les comissions per al concurs de dues places de CU en l'àrea de CCIA.
 5. Altres assumptes.
 6. Torn obert de paraules.