UJI

Convocatòria Sessió 141 (23-04-2018)

16/05/2018 | ICC

Per indicació de la direcció esteu convocats a la reunió del consell de departament número 141, que tindrà lloc el dilluns 23 d'abril de 2018, a les 11:15 h. en primera convocatòria i 11:30 h. en segona en la sala de juntes de l'Escola amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Informe de la directora.
 3. Assumptes de PAS/PDI/POD.
  1. Aprovació, si és procedent, de les accions de millora docent.
 4. Elecció de càrrecs de la UJI.
  1. Direcció de l'ESTCE. Votació, si és procedent, de la postura del departament davant l'elecció a Director de l'ESTCE.
  2. Direcció de la comissió de grau d'Enginyeria Informàtica. Votació de la postura del departament davant l'elecció a Director de la comissió de grau d'Enginyeria Informàtica.
 5. Altres assumptes.
 6. Torn obert de paraules.