panoramica UJI

Convocatòria sessió 142 (19-07-2018)

Última modificació: 11/09/2018 | Font: ICC

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informe de la directora.

3.- Assumptes econòmics.

  • 3.1.- Aprovació, si escau, de les despeses del departament.
  • 3.2.- Aprovació, si escau, de la nova organització dels SAIs del departament.
  • 3.3.- Aprovació, si escau, de la substitució de la impressora PSICC7.

4.- Assumptes de PAS/PDI/POD.

  • 4.1.- Aprovació, si escau, del POD del departament.
  • 4.2.- Aprovació, si escau, dels càrrecs del departament.

5.- Altres assumptes.

6.- Torn obert de paraules.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16