UJI

Convocatòria sessió 143 (5-12-2018)

12/12/2018 | ICC

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2.- Informe de la directora.

3.- Assumptes econòmics.

  • 3.1.- Aprovació, si escau, de les despeses del departament.
  • 3.2.- Aprovació, si escau, del repartiment del pressupost de manteniment i recerca del departament.

4.- Assumptes de PAS/PDI/POD.

  • 4.1.-Anàlisi de la proposta del VOAP sobre els criteris de negociació de les necessitats docents del curs 2019/20.

5.- Altres assumptes.

6.- Torn obert de paraules.