UJI
  • UJI
  • Sessió núm 144 (6-3-2019)

Sessió núm 144 (6-3-2019)

17/10/2019 | ICC

Acords
● S'aprova per assentiment les despeses del departament.
● S'aprova per assentiment les vènies docendi sol·licitades
● S'aprova amb 18 vots a favor i una abstenció el tribunal de la plaça de CU
● S'aprova l'acta de la sessió 144.