UJI
  • UJI
  • Sessió núm 143 (5-12-2018)

Sessió núm 143 (5-12-2018)

20/03/2019 | ICC

Acords:

 

  • S'aprova l'acta de la sessió 142.
  • S'aprova l'acta de la sessió 143.
  • S'aproven les despeses del departament.                                    
  • S'aprova la distribució del pressupost de recerca i manteniment del departament entre els grups de recerca.