UJI

Sessió núm 140 (27-03-2018)

16/05/2018 | ICC
Acords:
  • S'aprova l'acta de la sessió 139.
  • S'aprova l'estat dels comptes del departament i les peticions econòmiques.
  • S'aproven les sol·licituds de semestre sabàtic de les àrees de CCIA i ATC.
  • S'aproven les vènies docendi sol·licitades en les àrees de CCIA i ATC
  • S'aproven els perfils i les comissions de les promocions de dues places de CU de l'àrees de CCIA.