UJI
  • UJI
  • Sessió núm 141 (23-04-2018)

Sessió núm 141 (23-04-2018)

16/05/2018 | ICC

Acords:

  • S'aprova l'acta de la sessió 140.
  • S'aproven les accions de millora docent.
  • S'aprova que el representant en la Junta de Centre vote per Amelia Simó.
  • S'acorda que si es presenten els dos candidats a la direcció de grau, els representants del departament en la comissió votaran a Reyes Grangel per ser la candidata més votada.