UJI
  • UJI
  • Sessió núm 142 (19-07-2018)

Sessió núm 142 (19-07-2018)

12/12/2018 | ICC

Acords:

 

  • S'aprova l'acta de la sessió 141.
  • S'aproven les despeses realitzades por el departament (ordinaris i a càrrec del pla estratègic)
  • S'aprova no renovar el SAI de l'ala d'ATC i connectar el departament a un únic SAI.                                             
  • S'aprova comprar la impressora de color A3 avançada en ho marque del contracte del SI.
  • S'aprova el POD i les reduccions por càrrecs del departament.
  • S'aproven les modificacions dels càrrecs del departament.