UJI
  • UJI
  • Sessió núm 146 (17-7-2019)

Sessió núm 146 (17-7-2019)

17/10/2019 | ICC

Acords
● S'aproven les despeses del departament
● S'aprova la vènia docendi.
● S'aprova el POD per al curs 2019/20
● S'aprova el semestre sabàtic.
● S'aprova recolzar les 4 propostes del Grau d'Intel·ligència Robòtica (30 i 60
alumnes d'entrada, amb i sense compartició) i no recolzar la proposta de 45
alumnes restant 15 al Grau d'Intel·ligència Robòtica.
● S'aprova la proposta del departament sobre el catàleg d'àrees afins.
● S'aprova l'estada d'un professor en el grup de recerca Interactive and
Robotic Systems Lab.
● S'aprova l'acta de la sessió del consell 146.