UJI

Departament d'Història, Geografia i Art

17/01/2019 | Departament d'Història, Geografia i Art

Quan es va crear a l'any 1991 la Universitat Jaume I, les Àrees de Coneixement vinculades als àmbits d'Història, Geografia i Art que ja existien en l'antic Col·legi Universitari de Castelló i en l'Escola de Magisteri van passar a integrar-se en el Departament d'Humanitats. Aquest Departament englobava també àrees de Filosofia i Sociologia. L'any 1996 el Departament es divideix i sorgeix llavors l'actual Departament d'Història, Geografia i Art, que en l'actualitat ho formen nou àrees de coneixement:

  • Prehistòria
  • Història Antiga
  • Història Medieval
  • Història Moderna
  • Història Contemporània
  • Estètica i Teoria de les Arts
  • Història de l'Art
  • Anàlisi Geogràfica Regional
  • Geografia Humana

Al llarg d'aquestos vint-i-cinc anys d'història de la Universitat Jaume I el treball del Departament d'Història, Geografia i Art ha sigut intens i fecund. A les tasques docents en diverses titulacions entre la qual destaca la pròpia d'Història i Patrimoni, i en els programes de tercer cicle s'afegeix una àrdua labor investigadora que ha fructificat en nombroses publicacions, lectures de tesi de llicenciatura i tesis doctorals, organització de congressos i cursos, desenvolupament de projectes d'investigació I+D, recepció de professors invitats, obtenció de recursos externs i altres activitats semblants.

Informació proporcionada per: Departament d'Història, Geografia i Art