UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament d'Història, Geografia i Art

Informació personal

FERRER ALCANTUD, CORÉ
 • Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI)
 • Dep. d'Història, Geografia i Art - Història Antiga
 • Membre del grup d'investigació ANTIQUA - Història Antiga i Arqueologia
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • HC0315DD - (964 729536)
 • ferrerc@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-0693-5822
 • Ressenya Personal

  Especialitzada en Història Antiga, Gènere i Identitat, la Dra. Coré Ferrer-Alcantud és llicenciada en Història per la Universitat de València (2011) i màster en Història i Ciències de l'Antiguitat per les universitats Complutense i Autònoma de Madrid (2012). Ha estat becària FPI d'investigació a la Universitat Jaume I (2013-2017), anys en què va realitzar els seus estudis de doctorat que conclourien amb la presentació de la tesi "Dones i política a l'antiga Roma: poder, identitat, rols i influència en la <res publica>". Gràcies a aquest ajut, al 2015 va poder gaudir d'una estada de recerca a la Universitat de Michigan, als Estats Units, i d'una altra a l'hivern de 2016 a la Universitat d'Osnabrück, Alemanya. A més de viure a Ann Arbor (2015) i Osnabrück (2016), també ha viscut a Berlín (2010-2011) i Edimburg (2012), millorant el seu coneixement en llengües estrangeres.. En l'actualitat es troba realitzant el cicle de Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius, al mateix temps que exerceix la seva tasca investigadora a l'UJI com a investigadora postdoctoral (2020-2022).

  Seguint una metodologia transversal en la qual convergeixen les característiques de la història social, incloent elements propis de la sociologia, la filosofia i l'antropologia, la seva investigació tracta la concepció del gènere en el món antic, la contribució de les dones a l'activitat política i social romana, i l'anàlisi d'elements d'identitat i alteritat presents en representacions performatives. Considerant el gènere com un atribut més en la configuració de l'ésser humà, les seves indagacions s'estenen, igualment, a la representativitat de l'individu de manera personal i col·lectiva en entorns històrics específics –condició social, ètnia, etc.–. L'objectiu de la seva tasca científica és la contribució a la història social i política de les societats de el món de l'antiguitat clàssica, aconseguint desxifrar els seus comportaments i interaccions i, especialment, la d'aquelles minories silenciades de manera reiterada en les fonts. Arran d'aquestes indagacions, aquesta doctora ha inclòs en la seva tasca científica l'objectiu de definir i aplicar una metodologia d'anàlisi basada en la performativitat a fi de donar visibilitat a aquells subjectes que han estat marginats per la història tradicional. Resultat de la seva investigació són les seves nombroses participacions en congressos tant nacionals com internacionals, treball reflectit en algunes de les seves publicacions. Referent a això, en l'actualitat es troba escrivint un llibre que recollirà les seves investigacions i que serà editat per la Universitat d'Oviedo.

  Quant a la seva tasca docent, s'estén des del seu període com a becària FPI, a la Universitat Jaume I de Castelló, el seu pas per la Universitat Internacional de València, en la institució ha dirigit treballs de fi de màster de Formació de Professorat en anglès, així com exercint com a professora i tutora de diverses assignatures vigents i, finalment, com a docent en el Postgrau de Poder de la Universitat per a Majors (UJI) en la qual continua ensenyant. Igualment, amb la recent reincorporació a l'UJI com a personal investigador postdoctoral, tornarà a oferir docència en les assignatures pertinents en els graus d'Humanitats i d'Història i patrimoni.

  Links

  Investigació

   • “Aproximación a la economía romana: pensamiento griego y prostitución” (en prensa) 
   • “Inter barbaros: una propuesta metodológica para descifrar la identidad romana”. Millars, 2018
   • “A Performative Approach To Women And Power During The Roman Republic”. Potestas, 2018
   • “Mujeres y política en la antigua Roma: poder, identidad, roles e influencia en la res publica”, Universitat Jaume I, 2017
   • “Mary Beard y los dioses propicios”. Asparkía, 2017
   • “European Higher Education language requirements: English as a vehicular language in the content subject classroom”. Beyond the Universe of Language for Specific Purposes: The 21st century perspective, 2016
   • “La mujer romana y el ejercicio del poder a través del control de las finanzas: el caso de Terencia, esposa de Cicerón”. Potestas, 2014

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1511 - Història del Món Clàssic (Història) Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1544 - Antiguitat i Patrimoni Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HU1511 - Història del Món Clàssic (Història) Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)