UJI

Sessió1/2019

15/02/2019 | HIS

CONVOCATÒRIA DE CONSELL DEL DEPARTAMENT D’HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART

Per la present et convoquem a la reunió ordinària del Consell de Departament d’Història, Geografia i Art, que tindrà lloc, al seminari HC0405DS, el dia 19 de febrer a les 12:00 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del Consell anterior
 2. Informe de Direcció
 3. Liquidació pressupost 2018
 4. Aprovació pressupost 2019
 5. Pla estratègic 2019-2020
 6. Distribució despatxos
 7. Renovació de les comissions de contractació de les àrees
 8. Sol·licitud sabàtic: Vicent Sanz
 9. Posicionament davant la desprogramació de la Galeria Octubre
 10. Aprovació de les Vènia Docendi
 11. Creació i ubicació del laboratori de Prehistòria
 12. Debat i aprovació proposta al rectorat perque l’UJI es sume al conveni marc de coedició de la Revista Recerques. Història, Economia, Cultura
 13. Assumptes de tràmit
 14. Torn obert de paraules
Informació proporcionada per: Departament d'Història, Geografia i Art