24/04/2018 | HIS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per la present et convoquem a la reunió ordinària del Consell de Departament d’Història, Geografia i Art, que tindrà lloc, a al seminari HC0405DS, el dimarts 20 de febrer a les 11:30 hores en primera convocatòria i a les 12:00 hores en segona, amb el següent ordre del dia:

 

 1.  Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del Consell de 31/10/2017, la Junta Permanent de 07/12/2017 i el Consell de 01/02/2018.
 2. Informe de la direcció.
 3. Nomenament del càrrec de Secretari/a del Departament.
 4. Renovació, si escau, de la Junta Permanent.
 5. Renovació, si escau, dels representants a les comissions de la Universitat.
 6. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de venia docent per al curs 2018-2019.
 7. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació com a professorat emèrit de José Quereda Sala.
 8. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a professorat emèrit de Juan José Ferrer Maestro.
 9. Aprovació, si escau, de la proposta de nomenament com a professor col·laborador honorífic de Wenceslao Rambla Zaragozá.
 10. Aprovació, si escau, del perfil, barem i tribunal de la plaça de Contractar Doctor Interí de l’àrea d’Història Moderna.
 11. Informe a les sol·licituds per participar al Programa de Semestres Sabàtics del Personal Docent i Investigador de la Universitat Jaume I per al curs 2018/2019.
 12. Aprovació, si escau, la proposta de sol·licitud de modificació del perfil docent, perfil investigador i proposta de tribunal d’una plaça de Titular d’Universitat a l’àrea d’Història de l’Art.
 13. Assumptes de tràmit.
Informació proporcionada per: Departament d'Història, Geografia i Art