Seminari. Seguiment de l'avanç del TFG en els graus d'Història i Patrimoni; i Humanitats: Estudis Interculturals

15/03/2021 | HIS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data: Grau en Humanitats: 30 de març,  20 d'abril, 11 de maig i el 15 de juny de 2021
i el Grau en Història i Patrimoni: 30 de març , 21 de abril, 12 de maig  i  el 15 de juny de 2021
Acte: Seminari 
Títol: «Seguiment de l'avanç del TFG al grau d'Història i Patrimoni i al grau d'Humanitats: Estudis Interculturals»
Lloc:  Curs en línia google meet
Hora: 15.30  a 17 hores
Dirigit a: Alumnat de 4t curs d'HP o Humanitats.
Entitat: Grau en Història i Patrimoni, Grau en Humanitats: Estudis Interculturals.
Inscripcions: http://inscripcio.uji.es
Breu descripció: Les sessions és realitzaran de forma separada en dos grups (un per grau).
Es requereix de l’assistència al 80% de les sessions per tal d’obtenir el certificat d’assistència. Cada sessió tindrà una durada de 90 minuts.

Finançament: Deganat de la FCHS,  Grau en Història i Patrimoni i Grau en Humanitats, i  Projecte USE 2021 “ Motivar i fomentar les bones pràctiques a l'assignatura de TFG (Ref.3669) 

--

 

 
 
 
 
 
 

 

Informació proporcionada per: Departament d'Història, Geografia i Art