Congrés Internacional "Revoluciones y revolucionari@s en América Latina. Ernesto Che Guevara, 1967. 50º Aniversario" INSCRIPCIONS I PROGAMA

Última modificació: 29/09/2017 | Font: HIS

Convocatòria | Espanya - Castelló
Propostes de ponència fins al 15 de juny de 2017. Celebració 3, 4 i 5 d'octubre de 2017

INSCRIPCIÓ  PROGRAMA

Mig segle ha transcorregut des de la mort d'Ernesto Che Guevara. Sens dubte una de les figures històriques més importants després de la II Guerra Mundial. La seua importància i transcendència solament es poden comprendre en el context històric de la Guerra Freda, del triomf d'una Revolució, la cubana, i dels processos de descolonització i antiimperialistes dels anys seixanta del segle XX. L'epicentre de la Revolució va canviar de continent. Amèrica Llatina va emergir, com mai abans, en un centre teòric, ideològic i polític a nivells mundials. Una nova esperança va irrompre desafiadora a l'ordre liberal occidental després de la II Guerra Mundial. La seua irradiació en la resta del món va ser innegable.

Més enllà de sentimentalismes romàntics o de celebracions hagiogràfiques, però compromesos a no deixar en l'oblit des d'una anàlisi històrica rigorosa i crític, proposem seguir posant en estudi i recerca la figura del Che, la revolució i els processos revolucionaris que van canviar o van obligar a modificar els valors tradicionals d'aquestes societats injustes i desiguals. I, sobretot, seguir intentat comprendre la Història des dels canvis socials. Des del que va significar la Revolució en la Història.

El Congrés es compon de:
Conferències magistrals.
Taules redones.
Presentació de ponències als següents Simposis:

1. Les Revolucions d'Independència i les seues projeccions en el segle XX.
Estudi dels centenaris i bicentenarios. Projecció ideològica i política dels mateixos. Utilització dels processos d'independències en les revolucions i contrarrevoluciones després de 1945.

2. Guerra Freda i revolucions, 1946-1989.
Les revolucions a Amèrica Llatina en el context de la Guerra Freda. Programes polítics, condicionants, conflictes i ruptures ideològiques. De la via política a l'armada. Les guerrilles.

3. Història i Historiografia: els combats historiogràfics.
La Història com a arma. Els debats historiogràfics i la seua transcendència en les interpretacions de les revolucions llatinoamericanes. Història, historiografia i ciències socials.

4. D'Ernesto Guevara al guevarismo revolucionari.
La prosopografía d'Ernesto Guevara. Ideologia i trajectòria del Che. Els escrits. El Guevarismo. El mite: la seua transcendència. El Che en el segle XXI.

5. Iconografia de la Revolució.
El poder de les imatges. La revolució en les representacions artístiques. El Che: de la icona a la seua iconografia. La fotografia, l'arma revolucionària.

Terminis:
Propostes de ponència fins al 15 de juny de 2017. S'haurà de manar en format Word i inclourà el nom de l'autor, filiació institucional, títol de la ponència i un breu resum de la mateixa (fins a 300 paraules). Es remetrà a: congresocheguevara@gmail.com

Inscripció al Congrés:
Com a ponent: 50 euros. Els estudiants de mestratge i doctorat que presenten ponència tindran la inscripció gratuïta. (es requerirà acreditació d'estudis).
Com a assistent: inscripció gratuïta. S'estendrà certificat d'assistència.

Publicació: El Comitè Científic del Congrés farà una selecció d'una desena de les ponències rebudes per a la seua proposta de publicació en Americanía. Revista d'Estudis Llatinoamericans.

La resta de ponències es publicaran en un llibre electrònic pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló.

Adreça: Manuel Chust. Departament d'Història, Geografia i Art. Universitat Jaume I de Castelló. chust@his.uji.es

Informació, inscripcions i propostes de ponències: congresocheguevara@gmail.com

Informació proporcionada per: Departament d'Història, Geografia i Art
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16