Lectoescriptura i introducció a la gramàtica de la llengua grega

16/09/2019 | FIL
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

LECTOESCRIPTURA I INTRODUCCIÓ

A LA GRAMÀTICA DE LA LLENGUA GREGA

Departament de Filologia i Cultures Europees (Curs 2019-2020)

 

INFORMACIÓ GENERAL

El curset Lectoescriptura i introducció a la gramàtica de la llengua grega es proposa donar els coneixements mínims necessaris per a salvar el primer obstacle que presenta tota llengua escrita en un alfabet que no siga el llatí: la impossibilitat de llegir, perquè quan no sabem llegir tendim a assumir que no sabem. En el cas del grec, que tantes paraules, sobretot cultes, ha aportat a les llengües modernes, això és especialment negatiu, perquè tothom sap més grec del que ell mateix es pensa. La grafia, tanmateix, té un efecte dissuasori.

S'adreça, per tant, no sols a persones relacionades amb la filologia o les humanitats en general, sinó també a aquelles del camp de les ciències, tenint en compte que els fonaments del llenguatge científic es troben, en gran mesura, en el grec. Alhora, també pot convenir a aquells interessats en la Grècia d'avui i la seua cultura, perquè la llengua que s'hi parla és la mateixa, però evolucionada, i l'alfabet és el mateix, però amb variacions – relativament poques – en el valor d'algunes grafies.

El curset se oferta com a activitat extraacadèmica amb reconeixement de crèdits per a tot l'alumnat de la Universitat  Jaume I.

DATA D'INICI:  30 de setembre del 2019

DURADA: primer semestre

HORARI: a consensuar en una reunió inicial

PREU: 20€

CRÈDITS:  1 crèdit ECTS

PROFESSORAT: Rubén J. Montañés

COORDINA: Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Departament de Filologia i Cultures Europees

OBJETIUS DEL CURS:

• Aplicar a l'aula tècniques docents bàsiques, algunes dinàmiques de grup i certs recursos didàctics per crear les condicions que afavorisquen l'aprenentatge i el desenvolupament de l'autonomia de l'alumnat, a través de la lectura i l'escriptura de la llengua grega.

• Donar resposta a preguntes de l'alumnat sobre el funcionament i l'ús de la llengua grega i de la seua cultura, al llarg de la història.

El curset és d'1 crèdit (ECTS), corresponent a 20 hores presencials.

CONTINGUTS:

1. Exposició de l'alfabet grec, de la seua història i dels seus derivats (alfabets llatí, cirílic…); aprenentatge pràctic mitjançant la lectura i l'escriptura, fins aconseguir-hi fluïdesa.

2. Elements bàsics de gramàtica: concepte de llengua flexiva.

3. Del grec antic al grec actual: variacions en les grafies i en l'estructura de la llengua.

 

INSCRIPCIONS:

Termini: fins el 27 de setembre de 2019

Informació: adm-fil@uji.es

Inscripció i pagament: http://inscripcio.uji.es

(https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_formacion.inscripcion?p_ic=3CAD54D025ADD3D0DBEDA75503148DF2)

Informació proporcionada per: Departament de Filologia i Cultures Europees