UJI

Informació personal

MONJO MUR, LLUIS
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2405DD - (964 728174)
 • lmonjo@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6106-097X
 • Ressenya Personal

  Natural de Tremp (Lleida), és Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Electricitat, Màster Enginyer en Energia i Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 2007 ha estat professor (associat i ajudant) en diverses escoles de la UPC i des del 2016 s'incorpora a la Universitat Jaume I (UJI) com a professor ajudant doctor. 

  A nivell docent, sempre ha estat relacionat amb les àrees d'electrotècnia, màquines elèctriques i eficiència energètica tant en Graus com en Màster.

  La seva investigació s'ha emmarcat fins al moment dins del grup de Qualitat del Subministrament Elèctric de la UPC, centrant-se en temes de Power Quality (harmònics i ressonàncies) així com en la modelització de màquines i dispositius elèctrics. 

   

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Lluis Monjo Mur


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:15 13:45 10-09-2019 23-01-2020
  Dijous 09:15 10:45 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:15 13:45 24-01-2020 31-07-2020
  Dijous 09:15 10:45 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Lluis Monjo Mur


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1025 - LA5 Dimarts 15:15 17:45 17-09-2019 15-10-2019
  EE1025 - LA6 Dimarts 15:15 17:45 24-09-2019 22-10-2019
  EE1025 - TE2 Dimarts 08:30 10:15 10-09-2019 17-12-2019
  EE1025 - TE2 Divendres 11:00 12:30 13-09-2019 20-12-2019
  ET1025 - LA1 Dilluns 15:00 17:30 23-09-2019 16-12-2019
  ET1025 - LA2 Dilluns 17:30 20:00 23-09-2019 16-12-2019
  ET1025 - LA3 Dilluns 15:00 17:30 16-09-2019 09-12-2019
  ET1025 - LA4 Dilluns 17:30 20:00 16-09-2019 09-12-2019
  ET1025 - TE1 Dijous 12:30 14:00 12-09-2019 19-12-2019
  ET1025 - TE1 Dimecres 10:30 12:15 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1025 - Màquines Elèctriques Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1025 - Màquines Elèctriques Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA725 - Màquines Elèctriques Màster Universitari en Enginyeria Industrial

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Electrical Resonance Instability Study in Wind Power Plants
  • Luis Sainz, Juan José Mesas, Lluis Monjo Mur, Joaquin Pedra, Marc Chea-Mané. 10th International Conference Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ). Tallin (Estònia). 29-08-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509015627.

  • Electrical Resonance Instability Study in Traction Systems
  • Luis Sainz, Lluis Monjo Mur, Juan José Mesas, Joaquín Pedra, M. Cheah-Mané. 10th International Conference Electric Power Quality and Supply Reliability (PQ). Tallin (Estònia). 29-08-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509015627.

  • Cable Fault Characterization in VSC DC Systems
  • J. J. Mesas, Lluis Monjo Mur, L. Sainz, J. Pedra. 2016 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering. Bucarest (Romania). 30-06-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781467395755.

  • Study of Voltage Sag Impact on LED Lamp Consumed Currents
  • Lluis Monjo Mur, J. J. Mesas, L. Sainz, J. Pedra. 2016 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering. Bucarest (Romania). 30-06-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781467395755.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Lluis Monjo Mur. 2020 ENERGIES.

  • Lluis Monjo Mur. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS.

  • Lluis Monjo Mur. 2020 IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS.

  • Lluis Monjo Mur. 2020 IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS.

  • Lluis Monjo Mur. 2020 MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION.

  • Lluis Monjo Mur. 2020 IEEE ACCESS.

  • Lluis Monjo Mur. 2019 ELECTRONICS.

  • Lluis Monjo Mur. 2019 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Lluis Monjo Mur. 2019 IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS.

  • Lluis Monjo Mur. 2019 ENERGIES.

  • Lluis Monjo Mur. 2019 IEEE ACCESS.

  • Lluis Monjo Mur. 2019 MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION.

  • Lluis Monjo Mur. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Lluis Monjo Mur. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.

  • Lluis Monjo Mur. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT.

  • Lluis Monjo Mur. 2018 MACHINES.

  • Lluis Monjo Mur. 2017 IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS.

  • Lluis Monjo Mur. 2017 INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS.