Carlos Díaz Sanahuja

Personal investigador en formació (Programa FPU Pla Estatal)
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
Enginyeria de Sistemes i Automàtica
On pots trobar-me?
TC2124DL - (964 728774)