UJI

Informació personal

ROSADO CASTELLANO, PEDRO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Membre del grup d'investigació Enginyeria de Fabricació
 • TC2417DD - (964 728185)
 • rosado@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Pedro Rosado Castellano


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 09:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 16:00 19:00 23-01-2020 31-07-2020

  Horari de docència de Pedro Rosado Castellano


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1029 - LA5 Dimecres 17:30 19:30 12-02-2020 20-05-2020
  EM1029 - TE2 Dimecres 09:00 10:00 29-01-2020 20-05-2020
  EM1029 - TE2 Divendres 12:00 14:00 31-01-2020 22-05-2020
  ET1029 - TE1 Dijous 11:00 12:45 23-01-2020 21-05-2020
  ET1029 - TE1 Divendres 10:00 11:00 24-01-2020 22-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1029 - Tecnologies de Fabricació Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1029 - Tecnologies de Fabricació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  PHC014 - Fabricació Sostenible Màster en Gestió de Processos Industrials
  SDI111 - Treball d'Innovació i Disseny Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI114 - Selecció de Materials i Processos de Fabricació Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI121 - Treball de Disseny i Fabricació assistit per Ordinador Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI124 - Fabricació assistida per ordinador I Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI211 - Treball de Disseny i Fabricació Sostenibles Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI214 - Fabricació Sostenible Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SJA011 - Sistemes Integrats de Fabricació Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA729 - Tecnologies de Fabricació Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJD024 - Master's Thesis Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada