UJI
Última modificació: 25/10/2021 | Font: Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Alba Soler Estrela

Alba Soler Estrela

Professor/a Titular d'Universitat
Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
On pots trobar-me?
TC2438DD - (96 4728205)