15/04/2019 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació de la directora de la Unitat Predepartamental, us convoque als membres del Consell del Departament i al professorat de la Unitat Predepartamental d'infermeria, a un consell de caràcter presencial sessió 12/18, el dia 13 de novembre en 1ª convocatòria i única a les 15.30 hores en la Sala de Juntes MD0110FJ de la Facultat de Ciències de la Salut, per a tractar la següent ordre del dia:

1. Presentació de la noves incorporacions al claustre de professors de la Unitat Predepartamental d'infermeria UJI

2. Lectura i aprovació, si escau de les actes i resums pertanyents a:

a. Acta nº9 del 12 de setembre de 2018

b. Acta nº10 del 14 de setembre de 2018

c. Acta nº11 del 23 d'octubre de 2018

3. Informe d'adreça

a. Resum econòmic dels pressupostos per al 2019

b. Indicadors i pla estratègic 2019-2020

c. Recursos bibliogràfics

4. Proposta de Planificació de suport del Professorat Associat Assistencial en els exàmens oficials 

5. Torn obert de paraula 

Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria