11/12/2018 | ENF
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Benvolguts companys/as:

Per indicació de la directora de la Unitat Predepartamental, us convoque als membres del Consell del Departament, al Consell de Departament de caràcter virtual sessió 8/18, la finalització de la votació, via correu electrònic, dels assumptes a tràmit finalitzara el dia 18 de juliol a les 15.00 hores. 

1. Aprovació, si escau a la promoció de plaça d'Ajudant a Ajudant Doctor tipus II amb els següent perfil Cuidats d'Infermeria en Persones Majors, Institucionalització i Salut.

El perfil investigador per a la present promoció s'ajusta als següents codis UNESCO:

1.      32.01.00-Ciències Clíniques

2.      63.10.09-Qualitat de Vida

*Aquesta promoció no serà efectiva ni es tramitarà a Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat fins que la professora no s'haja incorporat del seu període de suspensió.

2. Aprovació si escau de la composició del tribunal de contractació de la plaça d'Ajudant Doctor tipus II

 

TITULARS

SUPLENTS

Dues vocals designats pel departament entre professorat de l'àrea de coneixement de la plaça

 Rafael Ballester Arnal

 María Muriach Saurí

 Eva xifre Gallego

 Francisco Ros Bernal

Un vocal designat pel Rector entre un màxim de tres proposats pel departament entre professorat de la Universitat Jaume I de l'àrea de coneixement de la plaça o a fi

  Juan Vicente Sánchez Andrés

 Soledad Quero Castellano

 María Luisa Rebagliato Rus

 Francisco Olucha Bordonau

 Ana Alarcón Aguilar

 

Assessors de l'Àrea d'Infermeria

Aurora Esteve Clavero

Mª Desemparats Bernat Adell

Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria